facebook twitter
Politihistorie  23/11-2015

Palle Sørensens politidrab

I dette efterår er det 50 år siden, at fire politifolk blev skudt og dræbt under en biljagt. Begivenheden har præget politietaten lige siden. Hvad gik galt – og hvilke konsekvenser fik de tragiske drab?

Uddannelse  20/11-2015

Studerende ret splittede i uddannelsesvalg

De cirka 680 politistuderende i dansk politi skal inden for de næste tre-fire uger træffe et valg om, hvorvidt de ønsker at omdanne deres nuværende bacheloruddannelse til den nye toårige uddannelse, eller om de vil gøre deres bacheloruddannelse færdig. "Nogle er glade over tilbuddet, mens andre er mere i vildrede. Vi venter på at få mere information, inden vi kan træffe et valg", fortæller Michael Nielsen, der repræsenterer de studerende på skolen som formand for de Politistuderendes Råd (PSR).

politikrise  17/11-2015
Arbejdsmiljø  18/11-2015

Skyd ikke skylden på arbejdstidsaftalen

Hullerne i politiets vagtplaner kan ikke lukkes med det antal ansatte, der er til rådighed. Det skaber kaos i kredsene, og udsætter folk for et stort pres. Arbejdstidsaftalen kompenserer for en del, men kan ikke forhindre, at politifolk især i beredskabet er hårdt spændt for. Det kræver, at ledelsen gør sig stor umage for at tage så meget som muligt hensyn til den enkelte i vagtplanlægningen, mener Svend-Erik Jakobsen, forbunds-sekretær med ansvar for arbejdstid.

arbejdsmiljø  18/11-2015

Hvorfor er der ingen, som siger fra?

En arbejdsuge på i gennemsnit 62 timer, konstante omlægninger af vagtplanen og en følelse af at gøre politiarbejdet halvt, sendte Ditte hjem med en sygemelding. Hun er nu på vej tilbage i en organisation, der er på hælene.

Læs også

Fik du læst

 Der kommer mange politiskilsmisser … og hvad vil arbejdsgiveren så gøre?

 Min kone gik ned med stress på grund af mit arbejde

 EN POLITIMAND ER JO robust…

 Politiforlig på plads - flere penge til politiet

 Syv skarpe til Rigspolitiet om den nye grunduddannelse

 Polaris udskydes – andre it-systemer presser mere på

 Flere ansatte i politiet får en erhvervsbetinget sygdom

 Krise: Tyskerne trækker sig fra EuroCop.