Teknologi  31/3-2014

Et fælles overblik under kriser

Beredskaberne i to politikredse tester i foråret en ny teknologi, der giver dem overblik ved større ulykker. Ved hjælp af en tablet har indsatslederne mulighed for at tegne streger og indsætte symboler på et elektronisk kort, der opridser ulykkesstedet. Informationerne er tilgængelige for både politi, rednings- og sundhedsberedskab på ulykkesstedet samt for KSN og de lokale beredskabsstabe. DANSK POLITI var med på øvelse i Randers.

PET  31/3-2014

PET-sagen set fra tillidsmandskontoret

Sagen om samarbejdsvanskelighederne i PET handler i høj grad om, hvordan en lokal politiforening kan være med til at gøre en forskel. I PET lykkedes det tillidsværket at få skabt et sammenhold blandt medarbejderne, som gav et modpres til det arbejdsmiljø, der over flere år udviklede sig værre og værre. Næstformand i politiforeningen, Stiig Wæver, kigger tilbage på nogle hårde år.

Læs også

Teknologi  31/3-2014

Fremtidens overvågning

4.000 overvågningskameraer og avanceret datateknologi gør livet surt for de kriminelle i New York. Navnet er DAS. Det blev oprindeligt designet som et antiterrortiltag efter angrebet på World Trade Center den 11. september 2001, men systemet har også store anvendelsesområder inden for det daglige politiarbejde.

International kommunikation  31/3-2014

De trækker i de internationale tråde – og vil gerne være mere tiltrækkende

NEC’s Vagt- og kommunikationscenter har en finger med i spillet i alle større efterforskningssager, der rækker ud over landegrænsen. Det er dem, der udveksler alle officielle forespørgsler og informationer med udlandet, og er på den måde ofte med til at finde de vigtige brikker i efterforskernes puslespil. Centret lever dog et noget ukendt liv i Rigspolitiets bygninger i Ejby, og det vil man gerne lave om på.

Læs også

Retsforbehold  31/3-2014

Karen Hækkerup: Der skal findes en løsning

Justitsminister Karen Hækkerup har meget svært ved at forestille sig en situation, hvor Danmark ikke er fuldt ud med i det nye Europol. Der skal derfor findes en løsning, men det er endnu for tidligt at pege på, hvilken der er den rigtige for Danmark. EU-kommissionen ser dog helst, at danskerne går til folkeafstemning om retsforbeholdet.

Læs også

Karrierestafetten  31/3-2014

Kunsten at få folk til selv at rejse hjem

Knap 4.000 personer blev sidste år sendt ud af landet af Nationalt Udlændingecenter (NUC). Det var blandt andre folk fra tredjelande, der fik endeligt afslag på deres anmodning om asyl, udenlandske statsborgere der blev udvist på grund af kriminalitet, personer der allerede havde ansøgt om asyl i et andet land, eller andre udlændinge som ikke længere havde ret til at opholde sig i Danmark. For medarbejderne i NUC gælder det om at få hjemsendelserne til at foregå så udramatiske som muligt og helst via samarbejde. Det kræver et godt menneskekendskab, fleksibilitet og stor forståelse for andre kulturer.

Fik du læst

 Derfor flopper så mange statslige it-projekter

 Profilen

 Kriminaliteten stopper sjældent i Danmark

 Hun er linket mellem den danske og den udenlandske kollega

 Det siger retsordførerne

 Hypnose­mordene

Web TV