facebook twitter

Flyttekasserne skal så småt til at pakkes for en lille håndfuld politidirektører i dansk politi.
I forbindelse med at politidirektør Peter Møller Nielsen planmæssigt fratræder sin stilling på Bornholm til august, sker der nemlig en mindre rokade mellem de nuværende politidirektører.

Det Nationale Kriminaltekniske Center (NKC) drukner i sager, samtidig med at flere års besparelser har skåret i antallet af timer. Arbejdsforholdene slider, teknikerne søger væk, og resten af landet rammes af, at centeret bliver en stadig snævrere flaskehals.
- Uansvarligt og retssikkerhedsmæssigt problematisk, advarer foreningsformanden.

Cambridge University, TrygFonden, forskere ved Aarhus Universitet og syv danske politikredse skal for første gang undersøge effekterne af konfliktråd helt ned i detaljen. Det sker ved at sætte den danske model op mod en udbredt international model og gennemgå alle data, oplevelser og konsekvenser.
Projektet er det første af sin art i verden og skaber store forventninger hos såvel forskere som de danske politifolk, der arbejder med konfliktråd.

Forskning: Mobning og vold øger risikoen for diabetes

Medarbejdere, der bliver udsat for mobning, vold eller trusler om vold på jobbet, har en øget risiko for at udvikle type 2 diabetes. Det viser et stort studie med over 45.000 deltagere fra Danmark, Sverige og Finland. Man har en 46 procent højere risiko for at udvikle diabetes i løbet af et årti, hvis man har følt sig udsat for mobning i forhold til de, der ikke har følt sig mobbet. Samtidig viser studiet, at medarbejdere, som har oplevet at blive udsat for vold eller trusler om vold på jobbet, har en 26 procent højere risiko for at udvikle diabetes i løbet af et årti end de, der melder hus forbi. Resultaterne er ens for mænd og kvinder og på tværs af de tre lande. Det skriver mitarbejdsmiljo.dk

Nyt fra udlandet

Norge

Kvinderne stormer ind på norsk politiuddannelse. 46 procent af de 720 elever, som er startet på Norges fire politihøjskoler efter sommerferien er kvinder. På det hold elever, som er startet i Oslo udgør andelen af kvindelige elever for første gang majoriteten med 52 procent. Den norske politiuddannelse er længere end den danske og med mere akademisk tilgang.

Tyskland

Mere end 1.700 fuldtidsansatte politifolk. Så meget kostede indsatsen i forbindelse med fodboldkampe tysk politi i den forgangne sæson. Det er en stigning i forhold til sæsonen før. Og det får det største tyske politiforbund, GdP, til at råbe vagt i gevær. For fodbolden gnaver så dybt i politiets timeregnskab, hvor der allerede prioriteres hårdt og skæres i kerneydelser. I følge forbundet burde klubberne komme mere på banen, når det handler om at identificere voldelige fans, samt at domstolene straks burde skride ind med straffe. Det er især væksten i brug af pyroteknik samt voldelige sammenstød mellem hooligans, som får tysk politi til at afsætte større ressourcer til fodboldkampe

Sverige

Svensk politi står foran en massiv rekrutterings-opgave på næsten 13.000 politielever frem mod 2024. Men det kniber med at finde kvalificerede ansøgere. Således står 259 af pladserne tomme på politiuddannelsen på de nye elevhold i starten af 2018. - 9.352 personer søgte ind i politiet. - 42 procent af ansøgerne var kvinder. - 2.560 udfyldte ikke ansøgnings-skemaet korrekt. - 458 blev sorteret fra på grund af deres oplysninger i ansøgningsskemaet. - 1.125 opfyldte ikke kravene til politifolk. I alt fik 624 som tilbudt en plads på politiuddannelsen - af dem trak 65 deres ansøgninger tilbage, og yderligere 18 mødte aldrig op til skolestart. Kun 541 ud af 800 pladser har således politielever.

Karriereveje i politiet sat i søen 18/4-2018

Rigspolitiets ”skib” med efter- og videreuddannelser blev ved årsskiftet sat i søen i landets politikredse. Skibet er ladet med ord som karriereveje, karrierespor, kompetenceløft og organisatoriske behov.
Men hvad betyder det for en uchargeret polititjenestemand?

OK18 – Et opgør med Moderniseringsstyrelsen 13/4-2018

Mens vi venter på forligsen.....OK18 lignede en lige vej mod reallønstigninger og med små sværdslag. Men da Moderniseringsstyrelsen uventet kastede frokostpausen ind i ringen kort før jul ændrede forløbet sig mod nyt og ukendt land. Forhandlingerne er blevet toppen af et isbjerg, hvor årelange frustrationer over konkurrencestat og NPM ulmer nedenunder. Det har hjulpet fagbevægelsen til at få fælles luft under vingerne.....

Svært at komme mørketal til livs – danskerne undlader at anmelde kriminalitet 19/4-2018

Seks ud af 10 danskere politianmelder ikke kriminalitet. Mange undlader det, fordi de ikke mener, at det vil gøre nogen forskel. Andre dropper opkaldet til politiet, fordi de kender - eller er partner til - gerningspersonen, mens nogle er bange for konsekvenserne for dem selv, hvis de indgiver en anmeldelse.
Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.
En ærgerlig tendens, mener to retsordførere, som DANSK POLITI har talt med.