facebook twitter

I Midt- og Vestjyllands Politi hænger timeregnskabet ikke sammen. Kredsen ophober afspadsering. Det er der flere forklaringer på - blandt andet den måde politiet i dag drives og de opgaver, som vælter ind. Uge 31 lagde eksempelvis kredsen ned politimæssigt i forbindelse med sportsbegivenheder og events.
- Systemet kan sådan set ikke håndtere det, og det kan antallet af polititimer heller ikke, mener foreningsformanden.

Puklen af afspadsering og tilgodehavende frihed stiger fortsat i politiet. Landets politifolk skubber næsten en million timer foran sig. Det er en stigning på 50 procent på tre år, og svarer til, at en større politikreds kan holde lukket i et år.

Centralisering er godt i forhold til komplekse sager og indsatser. Men politiet kommer reelt til at opklare færre sager, og mister afgørende kontakt med lokalsamfundet og lokale samarbejdspartnere, så det skader efterforskningen. Det betyder også, at alvorlige sager med personfarlig kriminalitet tabes på gulvet, advarer svensk politiforsker.

Forskning: Samarbejdsviljen ryger, når mødet med politiet opfattes uværdigt

Mange unge med minoritetsbaggrund anerkender i bund og grund, at politifolk blot passer deres arbejde, og at det har konsekvenser, hvis man bryder loven. Der er dog et stort men. For hvis de unge føler, at de bliver ydmyget eller provokeret i mødet med politiet, hvis de for eksempel bliver kropsvisiteret på åben gade, eller politiet taler til dem i en nedladende tone, så fordufter lysten til at samarbejde som dug for solen. Det viser et delresultat i et treårigt forskningsprojekt fra Center for Rusmiddelforskning under Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Ahmad Mamoud: Stop med at skabe mistillid til politiet 4/9-2017

Forfatter og samfundsdebattør, Ahmad Mamoud, var for nyligt til et dialog-arrangement på Nørrebro som oplægsholder. Formålet var at skabe dialog mellem politi, kommune og borgerne i området i forlængelse af bandekonflikten, men i stedet for at bygge bro, oplevede Ahmad Mamoud, at der nærmere blev taget afstand til politiets arbejde fra den tilstedeværende gadeplansmedarbejder.

Da bandekrigen var breaking i over to måneder 30/8-2017

Konflikten i kølvandet på Loyal to Familias hidsige ekspansion og skud i gaderne har stået øverst på mediernes og den politiske dagsorden gennem hele sommeren. Det handlede måske også om rette tid, sted og handlekraft.

Kredsen med de mange indbrud og bander 1/9-2017

Nordsjællands Politi er en kreds, der har det hele - rent opgavemæssigt. Men politihænderne, der skal løse de mange og alsidige opgaver, er alt for få. Reelt er der kun 502 polititjenestemænd til at betjene knap 600.000 borgere. Der prioriteres benhårdt i opgaverne, men der skal stadigvæk løbes alt for stærkt, og medarbejderne er slidte og frustrerede. Selvom der ansættes mange politielever i kredsen i disse år, er spørgsmålet, hvor meget det batter på bundlinjen. Mange kolleger er nemlig pensionsmodne, og en del andre vælger karriereveje i Rigspolitiet, PET eller Københavns Politi, som ligger dejligt tæt på.