facebook twitter
ledere  17/12-2014

Sådan overlever du krydspresset som leder

Hvad gør ledere i det offentlige, som er fanget i krydspresset mellem forventninger fra toppen og virkelighedens verden hos medarbejderne? Lektor Mads Jakobsen fra Aarhus Universitet har forsket i offentlig ledelse. På Politiledernes temadag gav han nogle bud på, hvordan man overlever som politileder.

Læs også

ledelse  17/12-2014

Endnu et hårdt år i vente for politilederne

2015 byder på krav til uddannelse og en forventning om, at man som leder ”investerer tid i egen karriere”. Med andre ord skal der bruges fritid på den obligatoriske uddannelse, der nu rulles ud. Til gengæld kan politilederne glæde sig over, at de fra 2016 samles i én og samme forening under Politiforbundet.

 17/12-2014

Aflyste retsmøder koster tid og penge – nu kortlægges årsagerne

Det er til gene og stor irritation for alle - fra dommer og anklager til forsvarer og vidner - når et retsmøde bliver aflyst. Politifolk er blandt dem, der hyppigt oplever at tage turen til retten forgæves, fordi de - qua deres job – skal afgive mange vidneforklaringer.

konsulenter  16/12-2014

De faglige organisationer SKAL tilbage til bordet

De faglige organisationer har sovet i timen – og kan fremover kun se til, mens internationale konsulenthuse legitimerer politikken, arbejdsformen og nedskæringerne i den offentlige sektor. Vi er nødt til at kæmpe os tilbage og tage ansvar for effektivisering og fremtidssikring. Det kan blive dødstødet til den danske model, som handler om ansvar, lighed og tryghed. Udviklingen er allerede kørt langt af sporet.

Aktionsstyrkerne  15/12-2014

Igen og igen og...

Vejen ind i Politiets Aktionsstyrker er belagt med drømme og ambitioner samt hårde fysiske og psykiske prøvelser. DANSK POLITI tog med, da 65 aspiranter var til fortræning på Hærens Officersskole på Frederiksberg.

reform  12/12-2014

Svensk politi nedlægger alle kredse

1. januar vågner svensk politi til en ny virkelighed og alle borgerne til et nyt politikort. Alle politimyndigheder samles under een: "Polismyndigheten", dvs. Rigspolitichefen. 21 politidistrikter nedlægges, og politifolkene deles geografisk i syv regioner med hver deres politichef. Det er den største reform i 50 år. Ingen ved dog helt præcist, hvad der skal ske i det nye år.

Læs også

Fik du læst

 Politiet – bag kulisserne

 Politistyrken falder fortsat

 I Tingbjerg går det godt… eller?

 Aflyste straffesager koster tid og penge – nu kortlægges årsagerne til aflysningerne

 Dansk politi skal på skolebænken

 Efterforskningen har været glemt

Web TV