facebook twitter

Forskning: Usikkerhed om hot-spot-indsatser virker

Hvilken effekt har det, når politiet udpeger hot spot-områder og i en periode intensiverer det præventive arbejde?
Det ønsker Rigspolitiet at blive klogere på, inden konceptet på sigt måske udrulles over hele landet.
Derfor har Justitsministeriets Forskningskontor kigget nærmere på det hot spot-politiarbejde, som har kørt på forsøgsbasis i henholdsvis Østjyllands, Fyns og Københavns Vestegns Politi.
  24/5-2017

 Konklusionen, som udkom først på året, er dog ikke så gennemsigtig:
”Af effektmålingen fremgår, at de gennemførte indsatser ikke samlet set har en påviselig kriminalpræventiv effekt på gadekriminalitet. Det betyder imidlertid ikke nødvendigvis, at hot spot-konceptet ikke er effektivt i de kontekster, det er anvendt i”, lyder det i rapporten fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Forskerne opridser flere årsager til, at man ikke har kunnet måle en generel, positiv effekt af indsatserne.
For det første stjal bevogtningsopgaver og grænsekontrol uforudsete ressourcer fra kredsene.
For det andet har politikredsenes motivation til at føre ressourcer hen til de udpegede hot spot-områder, ikke været i top, hvis man ikke har været enig med Rigspolitiet om, at netop de områder udgjorde et større kriminalitetsproblem end andre steder i kredsen.

For det tredje har ikke alle indsatser været nye og derfor ikke haft den samme effekt, som nye tiltag ofte har.

Forskningskontoret nævner en del flere grunde til, at det har været svært at måle en entydig effekt af hot spot-indsatserne.
De kan læses her i rapporten.

Det er primært i storbyer i USA, og andre steder med et betydeligt højere kriminalitetsniveau end tilfældet er i de områder, der er omfattet af Rigspolitiets forsøg, at man har kunnet måle store effekter af hot spot-indsatser.