facebook twitter

Psykisk syge - den største udfordring?

Mellem 20-40 procent af politiets tid går med at rykke ud til psykisk syge og ustabile mennesker.
Det viser britisk forskning.
  9/6-2017

Det største problem i britisk politi er udfordringen med psykisk syge.

Det mener Barry Loveday, forsker ved Institute of Criminal Justice Studies ved universitetet i Portsmouth.

På en politiforsknings-konference på Politihøjskolen i Oslo, fremlagde han i dag sine teser og sin forskning.

En dybt interessant konference, som undertegnede deltog i, og som viste at politiarbejdet er under kolosssal forandring. Der er blandt andet et skøn fra College of Policing, som lyder på, at over 80 procent af politiets opkald ikke handler om kriminelle forhold, men noget andet.

Det passer fint med Barry Lovedays pointe om, at politiet i stigende - ja næsten eksplosiv grad - får skubbet social- og sundhedsopgaver over på sig, som konsekvens af, at det er eneste institution, som er tilgængelig og holder døgnåbent.

Forskeren henviser eksempelvis til, at antallet af hændelser inden for «public safety and wealth», som kræver politiets indgriben, er steget fra ca. 400.000  i 2012 til omkring 4.000.000 i 2015.

Dertil kommer undersøgelser fra en række politikredse i England og Wales, som fastslår, at mellem 20-40 procent af politiets tid går med at rykke ud til psykisk syge og ustabile mennesker. 

Derfor kalder forskeren arbejdet med syge, for politiets største udfordring. Større end terror, cyberkriminalitet og organiseret kriminalitet.

Hans forklaring er, at de store nedskæringer i den øvrige offentlige sektor, herunder sundheds- og socialvæsen, skubber arbejdet over på politiet. På den måde oplever politiet såvel egne nedskæringer, som de andres.

Han forklarer tilmed udviklingen med den stigende brug af tasers, altså el-pistoler, i hans hjemland, samt årsagen til at flere lande taler om eller er i færd med at indføre tasers: Den stadig hyppigere konfrontation med psykisk syge.

Forskerens tese er sågar, at det måske er årsagen til mange af de skuddrab i USA, som politifolk står bag. Nemlig at man her skyder, hvor andre vil bruge tasers, og at det kan være en konsekvens af flere psykisk syge på gaderne.

I Danmark har vi ikke det samme talmæssige grundlag eller samme fundament af forskning, som i England.

Men forskerens konklusioner passer godt til temaet omkring psykisk syge i den udgave af fagbladet DANSK POLITI, som udkommer på tryk i næste uge, men som allerede i dag kan læses her på hjemmesiden.

Nemlig at antallet opgaver i forbindelse med psykisk syge er eksploderet i de senere år.

Tænk hvis det viste sig, at det var en større udfordring end terror, cybercrime og organiseret kriminalitet.

Vi ved det ikke.

Men tankevækkende.