facebook twitter

Tysk politi under pres

Oliver Malchow er forbundsformand i Gewerkschaft der Polizei, det største tyske politiforbund. Han advarer om, at det tyske politi vil være ekstra presset i de kommende år.
22 millioner timers overarbejde og 44.000 politifolk, som går på pension i de kommende to år. Tysk politi kæmper for at få enderne til at mødes.
  15/1-2019

Permanente 12-timers vagter, en lind strøm af weekendvagter og transport rundt til indsatser i andre politikredse og forbundslande.
Tysk politi er ramt af en voksende arbejdsbyrde, som ikke står mål med antallet af timer.
Derfor har politifolkene også ophobet 22 millioner overarbejdstimer, og med samlet 44.000 politifolk, som vil gå på pension i 2019 og 2020 ventes puklen at vokse yderligere.

Det svarer til, at hen ved hver sjette politiansatte forlader tjenesten de næste to år - eller cirka 15 procent. Langt flere end tysk politi kan nå at ansætte og uddanne.

- Vi regner med, at det ikke bliver bedre, men faktisk værre, i de kommende år, fortæller Oliver Malchow, formand for det største tyske Politiforbund, GdP.

Der er godt 270.000 politifolk i Tyskland fordelt Bundespolzei, Kriminalamt og de 16 Landespolizei-korps, som udgør politiet i hver af de 16 forbundslande. Altså 270.000 politifolk til godt 82 millioner indbyggere. Det betyder, at der er cirka én politiuddannet pr. 300 indbygger.

I Danmark er der til sammenligning én politiuddannet pr. 520 indbygger. Altså færre politifolk i Danmark i forhold til indbyggertallet.

Fodbold, terror og optøjer

Alligevel er tysk politi ved at kollapse under arbejdspresset. Der er der flere årsager til.
Antallet af indsatser i forbindelse med demonstrationer og optøjer er mere fordoblet på bare ti år. Terrortrusler, sikkerhedspres og ekstra fokus på grænsekontrol kræver mange indsatstimer.
Dertil kommer en række indsatser, hvor kravene til sikkerhed og politiets tilstedeværelse er vokset år for år.

Således bruger tysk politi, hvad der svarer til mere end 1.700 fuldtidspolitistillinger alene på indsatser i forbindelse med fodboldkampe i Bundesligaen og hooliganisme. Politistyrkerne i de forskellige forbundslande er i dag så pressede, at de hele tiden må anmode om bistand udefra til at løse indsatser.
Således var der i 2018 mere end 200 politiindsatser, som involverede politifolk fra flere forbundslande. For ti år siden var antallet ”kun” 100.

- Vi har dårligt nok politifolk til rådighed, hvis der opstår uforudsete hændelser, advarer den tyske forbundsformand.