facebook twitter

Rigspolitiet: Vi er helt opmærksomme på den uacceptable udfordring med snyd ved køreprøver

I Sverige er man i fuld gang med at gøre det så risikofyldt som muligt at snyde under en teoriprøve. Det sker blandt andet ved hjælp af en fuldt ud digital prøve, overvågningskameraer i teorilokalerne og pres på at få ændret lovgivningen, så det bliver nemmere at straffe dem, der snyder. I dansk politi ønsker man også at få strammet op, men afventer en revision af kravene til køreundervisningen.
  16/1-2019

For meget urent trav og snyderi. Og en kørelærerbranche, hvor der trænger til at blive strammet op. 

Sådan har flere prøvesagkyndige i dansk politi beskrevet forholdene i hovedstadsområdet i en artikel, der blev bragt i DANSK POLITI i efteråret. De prøvesagkyndige fortalte blandt andet om kørelærere, der er lidt for kreative, når det kommer til udfylde lektionsplaner og om snyd ved teoriprøverne. Dertil kommer en dansk lovgivning, som gør det juridisk svært at komme efter dem, der ikke har rent mel i posen.

Samme udfordring har man hos vores svenske naboer, men som man altså nu forsøger at løse i Sverige.

Camilla Voss, der er juridisk leder af Nationalt Færdselscenter i Rigspolitiet, fortæller i en mail til DANSK POLITI, at Rigspolitiet er opmærksomme på den helt uacceptable udfordring med snyd ved køreprøver:

”Hvor der er sket domfældelse i sager, der vedrører snyd i forbindelse med undervisningskravene og lektionsplanerne, så har det vist sig vanskeligere at løfte bevisbyrden i de sager, der handler om snyd ved selve teoriprøven. Det er vi i dialog med anklagemyndigheden om. I øjeblikket afventer vi Færdselsstyrelsens revision af kravene til køreundervisningen. Den måde, som undervisningen fremover bliver indrettet på, vil have betydning for, hvilke muligheder der er, for at minimere risikoen for snyd, siger hun. 

Rigspolitiet har tidligere oplyst til DANSK POLITI, at man forventer, at Færdsesstyrelsen er færdig med sin revision medio 2019.