facebook twitter

Foreningsformand: ”Det er gået fra kaos til struktur ved grænseovergangen”

Grænsekontrollen i Kruså
Grænsekontrollen har lige passeret sin tre års fødselsdag. Ved grænseovergangen i Rødby Havn har situationen ændret sig fra en kaotisk flygtningestrøm til velfungerende kontrol. Det har været en stor opgave for dansk politi, der har krævet mange ressourcer. En helt ny faggruppe er samtidig blevet budt velkommen i politiet. DANSK POLITI har talt med Politiforbundets foreningsformand i Sydsjælland og Lolland-Falster.
  11/1-2019

Flygtninge, der vandrede på motorvejene. Toge mod Sverige, der blev standset. En uforudset stor flygtningestrøm i 2015 fik politikerne til at handle hurtigt og indføre en midlertidig grænsekontrol. En midlertidig kontrol, der er blevet forlænget flere gange, og her tre år efter er det fortsat uvist, hvornår den ophører.

Det er en politisk beslutning, der har medført en ny virkelighed for politifolk - særligt i Syd- og Sønderjylland og Sydsjælland og Lolland-Falster, der i tre år har stået ved grænserne. Politiforbundets foreningsformand i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, John Hansen, gør status på grænsekontrollen i dag:

- Vi har godt styr på arbejdet i dag, og vi har fået etableret et stærkt hold af politifolk, hjemmeværnsfolk og politikadetter, som alle er med til at løfte et stort stykke arbejde, som indtil videre giver gode resultater, fortæller han.

Kaos til struktur

Tre år med politi ved grænseovergangene har medført, at over 6.000 personer er blevet afvist, og mere end 800 våben er blevet beslaglagt. Det har ikke været omkostningsfrit, og det har krævet mange kyndige medarbejdere. Ifølge John Hansen kan de tre år opsummeres med få ord - fra kaos til struktur. Fra en stor udfordring med migranter til en struktureret og velfungerende grænsekontrol, som giver gode resultater.

Det er lykkedes, fordi politifolk fra andre kredse og politifolk fra andre områder i egen kreds har hjulpet til. Og et år efter grænsekontrollens begyndelse oprettede man også en politikadet-uddannelse, hvis formål blandt andet er at hjælpe politifolkene ved grænseovergangene.

-Vi fandt hurtigt en rytme, der fik det til at fungere. Det er selvfølgelig en stor udfordring ressourcemæssigt, men ved hjælp fra de andre faggrupper har vi fået det til at give gode resultater, forklarer John Hansen.

Hjælp udefra og ny faggruppe

John Hansen starter fortællingen omkring grænsekontrollen allerede tidligt i september 2015, da migrantstrømmen var på sit højeste, og grænsekontrollen endnu ikke var en tænkt tanke:

- De første par dage, hvor det strømmede ind med migranter, var meget kaotiske. Vi måtte tilbageholde tog mod Sverige, og samtidig skulle vi håndtere, at der gik migranter på motorvejen - hvilket i sig selv var ekstremt farligt. Man kan vist godt sige, at vi blev taget på sengen. Det var indtil, vi fandt ud af, hvordan vi skulle håndtere situationen, forklarer han.

De første par måneder var derfor hektiske, forklarer foreningsformanden, men hurtigt derefter kom der langt bedre styr på situationen, og den 4. januar 2016 blev grænsekontrollen en realitet. Politifolk fra Fyn og Nordsjælland assisterede deres kolleger i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, og samtidig blev en hel del hjemmeværnsfolk ansat ved grænsekontrollen ved Rødby.

- Jeg oplevede faktisk, at vi hurtigt fik styr på grænseovergangen. Det krævede selvfølgelig en masse ressourcer og mandskab. Og derfor har det selvfølgelig været udfordrende, fortæller John Hansen.

I slutningen af 2017 blev de første politikadetter ansat, og det har gjort en stor forskel. Han forklarer, at der har været et godt sammenhold mellem de forskellige faggrupper og fremhæver, at det ikke var gået så godt uden hjælpen. I dag er der i gennemsnit tilknyttet 30-35 politikadetter til grænsekontrollen ved Rødby Havn.

Flere spændende opgaver

Rødby Havn er med grænsekontrollen blevet arbejdsplads for cirka 45 politifolk, hvoraf omkring 10-15 er politistuderende, og der skal endnu flere til. Alene i 2019 skal der tilføres 25 ekstra mand, og frem mod 2021 skal 105 politifolk til stationen i Rødby. Udfordringen er, at Rødby er placeret langt væk fra de fleste ansattes bopæl i Sydsjællands og Lolland-Falster Politi, forklarer foreningsformanden. Han uddyber dog, at der lige nu er igangsat en del initiativer, som vil gøre arbejdspladsen i Rødby mere attraktiv:

- Vi får bygget helt nye og større lokaler. Det er samtidig med, at vi også udvider arbejdsområderne. Fagligheden bliver væsentligt højnet, da der bliver flere efterforsknings- og observatorenheder. Det giver mulighed for at arbejde med andre områder end den klassiske kontrol, forklarer han.