facebook twitter

Danmark skraber EU-bunden i forhold til politidækning pr. indbygger

I 2016 manglede Danmark i følge Eurostat 132 politifolk pr. 100.000 borgere for at nå op på EUs gennemsnit. Altså mere end 50 procents forøgelse af styrken.
Blandt EU's medlemslande har kun Finland og Ungarn færre politifolk pr. indbygger end Danmark. Det viser en opgørelse fra Eurostat, som er det direktorat der leverer statistik om EU. Danmark lå i 2016 med 186 politifolk pr. 100.000 indbygger langt under EU gennemsnittet på 318 politifolk. Selv den kommende udvidelse af politistyrken ændrer ikke på den placering.
  9/1-2019

Eurostat har lavet en opgørelse over antallet af politifolk pr. indbygger i EU's 28 medlemslande. Her fremgår det, at Danmark har 186 politifolk pr. 100.000 indbygger. Kun Finland med 137 og Ungarn med 90 har færre end Danmark.

Faktisk lyder gennemsnittet i EU på 318 politifolk pr. 100.000 indbyggere. I alt er der ca. 1,6 millioner politifolk i unionens medlemslande.

Eurostat er EU's officielle organ til at levere statistik omkring unionen. 

Tallene fra opgørelse baserer sig dog på virkeligheden i 2016. Siden er den danske politistyrke vokset, men selv hvis man fremskriver antallet af politifolk til den planlagte udvidelse i 2020, hvor der vil være 11.100 politifolk, er antallet stadig tredje lavest i EU.

I 2020 vil der således være 196 politifolk pr. 100.000 indbyggere i Danmark.


50 procent flere i andre lande

Det fremgår af Eurostats statistik, at antallet i Sverige er 203 politifolk pr. 100.000 indbyggere.

I Tyskland lyder antallet på 297 politifolk pr. 100.000 indbyggere.

Det skal i den forbindelse påpeges, at også Sverige siden 2016 har fået bevilget en massiv udvidelse af politistyrken på flere tusinde politifolk i de kommende fem år.

De fleste lande har ifølge Eurostat lige omkring eller i underkanten af 300 politifolk pr. 100.000 indbyggere. Altså godt 50 procent flere end Danmark.

I toppen er lande som Cypern og Malta med over 500 politifolk pr. 100.000 indbyggere.

Svære opgørelser

Det er dog svært at lave præcise opgørelser over antallet af politifolk i de forskellige lande.

Eksempelvis har Storbritannien mere end 40 forskellige politikorps, hvor Danmark kun har et enhedspoliti. Der er også lande med en række næsten paramilitære politistyrker og eksempelvis særlige finansielle og grænserelaterede politistyrker.

I de fleste lande regnes politielever desuden ikke med i de normale opgørelser.
I Danmark regnes alle elever på Politiskolen med i det samlede styrketal, ligesom Grønland og Færøerne indgår i antallet.

Typisk vil det eksempelvis gøre en sammenligning med Sverige eller Norge (ikke EU-land, og dermed heller ikke med i Eurostat-opgørensen) svær.

I Norge regnes politielever først med i statistikken, når de efter endt uddannelse er fastansat, og en stor del af de nyuddannede norske politifolk går arbejdsløse i månedsvis, inden kredsene ansætter dem. Barselsorlov med mere trækkes desuden også fra det samlede styrketal. Det gør det ikke i den danske opgørelse.