facebook twitter

POLITIKADETTERNE FYLDER TO ÅR

Ved årsskiftet talte politikadetstyrken 187 mænd og kvinder. De arbejder primært med grænsekontrol.
Den 1. marts er det to år siden, at de første politikadetter begyndte på politikadetuddannelsen.
En politisk opfindelse, som skulle aflaste politiet ved blandt andet grænserne. Hér to år efter er det ikke lykkedes Rigspolitiet at rekruttere nær så mange kadetter, som politisk ønsket. Til gengæld fungerer ordningen som en god rekrutteringskanal ind i politiet.
  28/2-2019

Dansk Politi talte ved årsskiftet 187 politikadetter. 73 under uddannelse, og 114 som er ansat enten i Københavns, Sydsjællands og Lolland-Falsters eller Syd- og Sønderjyllands Politi, hvor de løser opgaver i forbindelse med grænsekontrol, transport, udsendelser og bevogtning af potentielle terrormål.

Politikadetordningen så dagens lys, da Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i november 2016 indgik forlig om finansloven for 2017-2019. Heraf fremgik det, at:

”Der etableres en ny uniformeret medarbejdergruppe – såkaldte politikadetter – som skal udføre opgaver forbundet med bl.a. bevogtning af potentielle terrormål, grænsekontrol, transport og udsendelse. Politikadetter skal gennemgå en fokuseret uddannelse af ca. 6 måneders varighed i regi af Politiskolen, og de første kadetter kan dermed stå klar allerede fra september 2017.”

Formålet var at aflaste et presset dansk politi, der sponserede på kryds og tværs af landet. 1.200 årsværk var trukket væk fra den almindelige drift til grænsekontrol og bevogtning. Politifolkene skulle hjem til egen kreds og løse kerneopgaver.

I finansloven blev der afsat i alt 434 millioner kroner til optag af 345 politikadetter frem mod september 2018.

 

For få egnede ansøgere

Rigspolitiet har til dato rekrutteret 258 politikadetter til uddannelsen. Men opgaven har været sværere end først forventet. Man har nemlig haft vanskeligt ved at finde tilstrækkeligt med kvalificerede kandidater. Det er primært den fysiske prøve, som ansøgerne dumper. Kravene til den fysiske optagelsesprøve er de samme som til politiets basisuddannelse, mens kravene til politikadetternes danskkundskaber er lidt lavere.

Ved årsskiftet talte politikadetstyrken som nævnt 187 mænd og kvinder. Altså kun lidt over halvdelen af, hvad politikerne ønskede pr. 1. september 2018. Politikadetstyrken vokser dog stille og roligt. Rigspolitiet har lagt mange kræfter i at udbrede kendskabet til uddannelsen og til de krav, der stilles til optagelsesprøven. Forvent-
ningen er, at man når op på at have rekrutteret 345 politikadetter inden udgangen af 2019.

Mange vil være politibetjent

Det er dog ikke ensbetydende med, at der vil være 345 politikadetter til opgaveløsning i dansk politi.

Med til rekrutteringshistorien hører nemlig, at der kontinuerligt er nogle, der vælger at stoppe.

22 har helt valgt at forlade kadetjobbet, og dermed dansk politi, i løbet af de to år, ordningen har eksisteret. Men langt de fleste stopper, fordi de ønsker at uddanne sig til politibetjent. Typisk har det været en drøm fra begyndelsen, men kadetterne har måske manglet lidt modenhed eller nogle danskkundskaber, som har bevirket, at de i stedet er gået politikadetvejen.

Når politikadetter vil uddanne sig videre, kan de enten gøre det ved at ”starte forfra” og søge ind på politiets basisuddannelse på lige vilkår med alle andre ansøgere. Eller de kan søge optagelse på den overbygningsuddannelse, som Rigspolitiet oprettede i december 2017.

Pr. 1. januar er 44 politikadetter begyndt på basisuddannelsen efter endt politikadetuddannelse, mens 24 begynder på overbygningsuddannelsen den 1. maj.

Adgangskravene til sidstnævnte er de samme som til basisuddannelsen, men da kadetten allerede har bestået den fysiske optagelsesprøve og samarbejdsopgaven, består optagelsesforløbet blot af en skriftlig case og en individuel samtale. Overbygningsuddannelsen varer cirka otte måneder, hvorefter kadetterne fortsætter på 2. og 3. semester af politiets basisuddannelse.

Det kan dog være svært at få fingrene i en af pladserne på overbygningsuddannelsen, for der udbydes kun omkring 24 pladser én gang om året.

Rekrutteringskanal - med en bagside

Det er reelt lykkedes at skabe en rekrutteringskanal til politiet gennem politikadetordningen. Noget, som var vigtigt for både Politiforbundet og Rigspolitiet, da ordningen blev politisk besluttet – hverken arbejdsgiver eller fagforbund ønskede nemlig et A- og B-politi. Politikadetordningen skulle i stedet fungere som et springbræt til politiet.

Det står da også direkte indskrevet i overenskomsten for politikadetterne, at ”politikadetten har pligt til inden for de første 6 års ansættelse at gennemføre overbygningsuddannelsen for politikadetter til politiets basisuddannelse, såfremt betingelserne for optagelse på overbygningsuddannelsen er opfyldte.”

Bagsiden af den medalje er så, at politikadetterne typisk arbejder relativt kort tid i jobbet, inden de uddanner sig videre til politibetjent. Derfor er der en stor gennemstrøm af politikadetter i de tre ”kadet-kredse”.

En midlertidig ordning

Politikadetordningen er i øvrigt oprettet som en midlertidig ordning – koblet op på Danmarks midlertidige stikprøvekontrol ved grænserne. Sidstnævnte har nu varet siden januar 2016.

Hér på politikadetternes to års fødselsdag er der ikke noget, som umiddelbart tyder på, at der ikke skal tre lys i lagkagen til næste år.

 ______________________

TRE KADETTER OM ARBEJDET:

Oscar-vagterne er de bedste

 

Line Højrup Christensen, 25 år, færdiguddannet som politikadet pr. 1.12. 2017, arbejder i Udlændingekontrolafdelingen (UKA) i Syd- og Sønderjyllands Politi.
 

Hvorfor har du valgt at blive politikadet?

Jeg søgte oprindeligt ind på politiets basisuddannelse og bestod både den fysiske og skriftlige prøve. Men til den afsluttende samtale blev jeg rådet til at få lidt mere livserfaring og så søge ind igen. En uges tid senere blev jeg ringet op fra Rekrutteringen i Rigspolitiet, der opfordrede mig til at søge ind på politikadetuddannelsen i stedet for. Det havde jeg slet ikke overvejet, da uddannelsen var så ny, men efter et par dages betænkningstid slog jeg til, fordi jeg så det som en mulighed for at få foden inden for i politiet.

Hvordan har dit uddannelsesforløb været?

Det har været fedt. Selvfølgelig bar det præg af, at det var en ny uddannelse, og ting blev justeret fra det ene hold til det andet, men det var fint. Jeg synes, at jeg rykkede mig utroligt meget på det personlige plan på de seks måneder, som uddannelsen varede. Jeg søgte selv om at komme til UKA i Syd- og Sønderjylland, fordi jeg kommer fra Kolding.

Hvilke opgaver løser du i UKA?

- Lige nu laver jeg kontorarbejde, fordi jeg er gravid, men ellers har jeg prøvet kræfter med både grænsekontrol ved overgangene i Padborg, Kruså og Frøslev, transportantkørsel og sektorkontrol, hvor vi kører sammen med en politiuddannet kollega. Oscar-vagterne – altså sektorkontrol – er sjovest. Det lugter af politi. I forbindelse med politikadetforsøget her i UKA (se faktaboks, red) er vi alle blevet uddannet i udrykningskørsel. På grund af min graviditet har jeg dog ikke selv nået at gøre brug af den kompetence endnu, men mine kadetkolleger synes det er fedt, at de nu også må sidde bag rattet i en uniformeret patruljebil og eftersætte, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med sektorkontrollen. Selvfølgelig stadig med en politiuddannet ved deres side, men nu behøver de ikke længere skifte plads, hvis der skal køres udrykning. Det giver mere fleksibilitet og aflaster også politikollegaen.

Hvordan er sammenholdet mellem politifolk og politikadetter?

Fra dag ét har jeg følt mig velkommen. Der bliver ikke set ned på os, selvom vi ikke kan eller må udføre de samme opgaver som vores politikolleger. Vi har en stor udskiftning i UKA – både af kadetter og politifolk – men sammenholdet og samarbejdet er rigtigt godt. Vi er ét stort UKA-hold.

Har du stadig planer om at blive politibetjent?

Ja, helt sikkert. Først skal jeg på barsel, men jeg vil gerne begynde på overbygningsuddannelsen i 2020. Der er begrænsede pladser, og skulle det glippe, søger jeg ind på politiets basisuddannelse. Fordelen ved overgangsuddannelsen er dog, at man ikke skal starte helt forfra, og at man får løn under hele uddannelsen.


__________________

Et godt springbræt ind i politiet

 

Malene Christensen, 27 år, tidligere politikadet i UKA i Syd- og Sønderjyllands Politi,

siden 1. februar 2019 studerende på politiets basisuddannelse.

 

Hvorfor har du valgt at uddanne dig til politibetjent?

- Det har hele tiden været min mening – og min drøm. Jeg kom bare ikke ind, da jeg første gang søgte om optagelse. I stedet kom jeg ind på politikadetuddannelsen. Allerede mens jeg gik dér, søgte jeg ind i politiet igen – og det lykkedes. Derfor har jeg faktisk kun nået at arbejde to måneder som politikadet i UKA. 

Hvorfor har du valgt at begynde ”forfra” i stedet for at benytte dig af overgangsuddannelsen?

- Qua min alder ønskede jeg ikke at vente for længe med at komme i gang med min ”rigtige” uddannelse. Jeg regnede mig frem til, at der nok ville gå to-tre år, inden jeg kunne være heldig at få plads på overgangsuddannelsen. Den udbydes kun én gang om året, med 24 pladser, og der var andre, der stod på tur før mig.

Er det på basisuddannelsen en fordel, at du allerede er uddannet politikadet?

Her på første semester er der selvfølgelig nogle gentagelser i pensum, som jeg godt kunne have været foruden. Jeg vil hellere lære nyt. Men generelt er politikadetjobbet et godt springbræt ind i politiet. Bare det at være en del af en politistation lærer man meget af og bliver klogere på politiets arbejdsopgaver. Som politikadet tilegner man sig desuden nogle faglige og personlige kompetencer, man senere kan bruge i politijobbet. For eksempel ved jeg allerede ret meget om kontrol af dokumenter, og det er ikke alle politifolk, der har den samme ballast på det område.

______________________________________ 

 

Jeg gør mit for, at jeg hele tiden
udvikler mig som kadet

Allan Stig Karlsen, 52 år, færdiguddannet som politikadet pr. 1.12. 2017. Ansat i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi. Han arbejder i Rødby Havn.

 

Hvordan er det at arbejde som politikadet?

- Jeg er rigtig glad for mit job, fordi jeg oplever en udvikling i opgaverne, og fordi jeg får lov at være med til meget forskelligt.

- Min hovedopgave som kadet er at kontrollere de indrejsende ved Rødby Havn. Men jeg gør også en del for, at jeg selv har indflydelse på, hvilke arbejdsområder jeg kan bidrage til. Eksempelvis arbejder jeg også med bevogtning. Jeg sidder ved radioen, hvor jeg melder ud til de andre, og jeg får også lov til at kontrollere lastvogne. Her arbejder vi med en heartbeat detektor, hvor vi ved hjælp af dioder kan registrere, om der er hjertelyd. Det gør, at vi kan finde frem til, om der er mennesker i en lastbil, før vi endevender den.               

 

Hvorfor ville du være politikadet?

- Jeg har været fængselsbetjent i mange år og havde længe overvejet, om jeg skulle søge ind i politiet, men på grund af min alder tænkte jeg faktisk, at jeg var for gammel. Så hørte jeg, at der kom den nye politikadetuddannelse, og at der ikke var en aldersgrænse. Det gav derfor rigtig god mening for mig at søge ind. Jeg begyndte på uddannelsens andet hold og blev færdiguddannet i december 2017.

 - Det var spændende og lidt specielt, da jeg begyndte på Politiskolen, fordi uddannelsen var helt ny, og det virkede ikke til, at det var 100 procent klarlagt, hvad vi skulle – udover grænsekontrol og bevogtning. Men der er efterhånden kommet rigtig godt styr på arbejdsopgaverne, og jeg føler, at jo længere tid jeg er her, desto mere får jeg lov til at være med til – selvfølgelig inden for de rammer der er for os politikadetter.

 

Hvordan har dine arbejdsopgaver udviklet sig?

- Jeg har hele tiden oplevet, at der har været en udvikling i arbejdsopgaverne. Det handler også i høj grad om, at jeg ønsker at prøve lidt af det hele, og derfor byder jeg ind på nogle opgaver, hvor jeg fra start kan være lidt på udebane. Der bliver lagt mærke til, at jeg ønsker at være med, og jeg oplever, at vi har en god ledelse, der belønner initiativ.

 

Vil du søge videre ind i politiet?

- Jeg har egentlig vurderet, at jeg – også på grund af min alder – gerne vil fortsætte resten af min karriere ved Rødby Havn som politikadet. Det handler i høj grad også om, at Rødby snart kommer til at blive en endnu mere interessant arbejdsplads, når de udbygger og forbedrer bygningerne, og der kommer flere politifolk og kadetter til, ligesom arbejdsområdet bliver udvidet. Det bliver spændende at være med til den udvikling, og jeg synes, det kunne være rigtig fedt at være en af dem, der har været med fra start. Jeg håber selvfølgelig, at jeg også fremover kan opleve en udvikling i mine arbejdsområder inden for de begrænsninger, der er i min ansættelse.