facebook twitter

Kan kunstig intelligens finde tyveknægten, før han bliver bandeleder?

I West Midlands Police i Birmingham mener et hold politifolk og dataanalytikere, at de har udviklet et system, der kan forhindre kriminalitet ved hjælp af kunstig intelligens. NDAS-projektet er dog endnu i sin opstartsfase, så derfor er det ikke muligt at fremvise systemet endnu. Foto: Istock
West Midlands Police i England har udviklet et system, der ved hjælp af kunstig intelligens kan finde frem til, hvem der går fra at være småkriminel til at blive hardcore vaneforbryder. Den viden skal give sociale samarbejdspartnere mulighed for at sætte ind med forebyggende indsatser. Projektet skal samtidig hjælpe et engelsk politi, der kæmper med knappe ressourcer og en haltende teknologi. DANSK POLITI besøgte hovedstationen i Birmingham til en snak om projektet.
  5/3-2019

Kan kunstig intelligens knække koden til, hvilke småforbrydere der ender ud som drabsmænd? Eller bliver det upræcise spådomme, der ikke effektivt hjælper politiets arbejde? Faktum er, at flere og flere politistyrker forsøger sig med kunstig intelligens og predictive policing. Nogle har haft gode resultater, mens andre er blevet klandret for at forværre eksisterende samfundsfordomme og samtidig være effektløse.

I West Midlands Police i Birmingham mener et hold politifolk og dataanalytikere, at de har udviklet et system, der kan forhindre kriminalitet ved hjælp af kunstig intelligens. I disse uger lægger de sidste hånd på prototypen, som bliver evalueret af Indenrigsministeriet i slutningen af marts.

National Data Analytics Solution (NDAS) hedder det nye system, som skal finkæmme, analysere og konkludere på baggrund af politiets informationer. Det er West Midlands Polices forsøg på at bruge predictive policing, og forhåbningen er, at det bliver udbredt til hele England og Wales, der består af 43 regionale politistyrker. Fagbladet DANSK POLITI mødte nogle af kræfterne bag NDAS til en snak om, hvordan programmet kan ændre politiarbejdet fremadrettet. 

Kunstig intelligens bør ikke skræmme

Superintendent Iain Donnelly er projektleder på NDAS. Han har arbejdet som efterforsker i 30 år, og det er ham, der er politifaglig ansvarlig i NDAS-teamet, hvor han arbejder side om side med dataanalytikere. Han er bevidst om, at al form for kunstig intelligens kan vække frygt for et kontrolleret overvågningssamfund, og i mange engelske medier er NDAS allerede omdøbt til virkelighedens udgave af filmen ”The Minority Report”. En film, der handler om, at politiet forudser drab, før de sker. Iain Donnelly håber dog, at NDAS kan bevise, at kunstig intelligens er gavnligt for borgernes sikkerhed:

 -Vi vil have NDAS til at hjælpe med at forhindre de mest alvorlige typer af kriminalitet som drab, overfald med våben, trafficking og sexslaveri. Samtidig vil vi vise, at kunstig intelligens ikke skal ses som noget skræmmende eller truende. Det er helt simpelt en måde at forstå store datamængder på, og brugen af avancerede analyser kan hjælpe os med at træffe bedre beslutninger, fortæller han.


Projektleder Iain Donnelly, West Midlands Police   

NDAS vil forudsige hvem i stedet for hvor

Særligt for NDAS er, at programmet fokuserer på kriminalitetsmønstre og profilering frem for geografi.

- NDAS vil – ret banebrydende – benytte analyser til at forudse menneskelig adfærd frem for mere enkelt at forsøge af forudse, hvor forbrydelser vil ske i fremtiden. Det giver politiet og deres samarbejdspartnere fra sundhedsvæsenet, uddannelsessystemet og sociale myndigheder mulighed for at levere en mere målrettet indsats, der kan få unge småkriminelle på ret køl, før de ellers ville have tyet til særlig voldelig kriminalitet, fortæller Iain Donnelly.

Politiets sociale samarbejdspartnere skal på sigt hjælpe småkriminelle ud af en eskalerende glidebane mod bandemiljøer og hård kriminalitet. Det skal formodentligt ske gennem skræddersyede indsatser til hver enkelt. Projektlederen fremhæver selv, at der er et etisk dilemma i, at man sætter ind over for nogen, der – kun måske – har brug for det. Det er derfor også endnu uvist, hvordan det kommer til at foregå i praksis. 

Potentielt farlige bliver registreret på en liste

NDAS er en avanceret søgemaskine, der kan samle alle politiets informationer på ét sted. Gennem statistiske udtræk, kunstig intelligens og analyser, foretaget af dataanalytikere, vil systemet finde frem til, hvem der potentielt er i risikogruppen for at blive særligt voldelige forbrydere. Og netop de personer bliver registreret i politiets system.

Helt konkret kører alle politiets lagrede informationer igennem NDAS’ algoritmer, der samler informationerne og analyserer på dem. Det vil i praksis sige, at teamet kan se, hvilke mønstre der har ført til, at X endte som drabsmand, og ud fra de oplysninger vurdere, at Y’s adfærd på mange måder minder om X’s. Y bliver registreret som potentielt farlig kriminel. Ideen er som udgangspunkt, at de informationer herefter bliver sendt til politiets samarbejdspartnere, som skal stå for det videre forløb. 

Tre hovedfokusområder

NDAS giver engelsk og walisisk politi en indsigt i kriminalitetsmønstre og gerningsmænd. Den viden skal skabe en forståelse for, hvad der ligger til grund for kriminelles handlinger. Det skal være med til at nedbringe kriminaliteten og derved medføre færre ofre.

I begyndelsen vil politiet udelukkende gøre brug af data, de allerede er i besiddelse af. Det er eksempelvis informationer om anholdelser, anmeldelser, ofre og gerningsmænd. Samtidig har West Midlands Police udvalgt tre fokusområder, som de vil kigge på.

Det første hovedfokus er grov vold med våben. Det andet er moderne slaveri, som eksempelvis dækker over trafficking og sexslaveri. Til sidst har de valgt at undersøge politiets eget arbejdsmiljø og langtidssygefravær ved hjælp af HR-data. 

Prototypes skæbne afgøres i marts

Hele projektet er statsfinansieret, og indtil videre har NDAS fået 4,5 millioner pund, hvilket svarer til omkring 38 millioner danske kroner. Pengene er blevet brugt til at udvikle en prototype, der kan bevise nytten af teknologien. Der kommer en afgørelse på NDAS’ fremtid i slutningen af marts. Hvis alt går efter planen, godkendes prototypen af Indenrigsministeriet, og herefter kan holdet af politifaglige og dataanalytikere begynde at arbejde med programmet i praksis. Selve softwaren er leveret af det amerikanske firma Accenture. 

NDAS er en håndsrækning til et presset politi

På sigt skal NDAS udbredes til alle 43 regionale politistyrker i England og Wales. Og der er, ifølge holdet bag NDAS, ingen tvivl om, at der er behov for et nyt hjælpeværktøj til politifolkene. De seneste 10 år har engelsk politi været ramt af massive nedskæringer, og politistyrken er faldet fra omkring 140.000 til 120.000 politifolk. Det er sket samtidig med, at kriminaliteten i England er blevet mere kompleks, grænseoverskridende og generelt stigende.

Politiet har måttet prioritere deres kerneopgaver benhårdt, og derfor forklarer Iain Donnelly også, at NDAS bliver en hjælpende hånd, der kan frigøre tiltrængte ressourcer, fordi det både er tidsbesparende og kan nedbringe kriminaliteten. I dag foregår det meste efterforskningsarbejde gennem politifaglige vurderinger og skøn, som alt sammen tager tid. Ifølge projektlederen kan det kun være positivt, hvis et computersystem kan løse samme opgave – endda endnu mere præcist. 


NDAS skal være en håndsrækning til et presset politi. Systemet skal gerne være både tidsbesparende og få kriminaliteten til at falde. Desuden analyserer NDAS også på politifolkenes trivsel for at kunne forebygge, at medarbejdere går ned med stress. Foto: Flickr

Kunstig intelligens skal nedbringe sygefraværet

Det er heller ikke tilfældigt, at ét af de områder, NDAS-teamet vil fokusere på, er politiets arbejdsforhold og sygefravær. De sidste års nedskæringer har forringet arbejdsforholdene markant, og derfor mener Iain Donnelly og hans kolleger, at det giver god mening, at man benytter teknologien til at hjælpe inden for egne rækker.

- Vores fokus på politifolkenes trivsel er en mulighed for at støtte de af vores kolleger, som, vi vurderer, har størst sandsynlighed for at blive langtidssygemeldt. Vi vil kigge på deres nuværende arbejdsopgaver, arbejdsmønstre, sygefravær, arbejdsmængde og mange andre faktorer, som kan indikere dårlig trivsel. Reduktionen i regeringens finansiering af politiet i vores region har ligget på 20-25 procent i de seneste fem år. Politifolkene har derfor været meget belastede, og det har resulteret i et højt stressniveau og forøget sygefravær. Vi ønsker at støtte vores kolleger, før de ender med en sygemelding. Og vi vil ændre, hvad vi kan, før det er for sent, fortæller han. 

Brugbart i praksis

Det største engelske politiforbund, The Police Federation of England and Wales, bekræfter, at det har været nogle hårde år, som har tæret på politifolkene. De forklarer samtidig til fagbladet DANSK POLITI, at politistyrken halter bagud i forhold til teknologi. Derfor ser de også positivt på NDAS-projektet i West Midlands Police. Politiforbundet mener dog, at det er vigtigt, at det bliver testet grundigt igennem af politifolk ”på gulvet” for at sikre, at det er brugbart i deres hverdag, før man investerer mange millioner pund i det.

Det er endnu ikke sket, men Iain Donnelly forsikrer, at han og hans politifaglige kolleger har taget højde for, at det giver merværdi for kollegerne.

Jeg har 30 års erfaring inden for politi-
efterforskning, og jeg har fra begyndelsen arbejdet hårdt for at sikre, at NDAS virker så godt som muligt i praksis, siger han.