facebook twitter

Ukraine varsler nye tider for internationale missioner

Andre europæiske politiuniformer er en synlig del af bybilledet i Kiev omkring EUAM-missionens hovedkvarter. En stor del af arbejdet handler om at lære politiet i Ukraine dialog og skabe tillid ved synet af uniformer, samt give dem værktøjer til at møde borgerne i øjenhøjde. Politiet er ikke i høj kurs efter Maidan-opstanden i 2014, hvor over 100 demonstranterne blev dræbt af blandt andre politistyrker som skød på dem fra taget af Parlamentet.
Missionen i Ukraine er en helt ny måde at opbygge og bruge internationale missioner på. Her skal 255 udsendte fra hele Europa sikre, at landet ikke falder sammen som en fejlslagen stat. Kravet lyder på at ændre mentaliteten i politi og samfund helt fra bunden, så de demokratiske institutioner fungerer. Det er et prestigeprojekt for EU, som kan være afgørende for Europas fremtid. Derfor har missionen også fingrene dybt nede i det politiske maskinrum, hvor også straffelovgivningen kigges efter i sømmene.
  17/9-2018

Ukraine er måske genstand for den mest målrettede fælleseuropæiske politiindsats nogensinde. Herunder for en række danske udsendte.

Landet har 42 millioner indbyggere, og er næsten 15 gange større end Danmark, hvilket gør det til Europas største. Det er også ludfattigt, skæmmet voldsomt af en blodig historie og strategisk klemt mellem den russiske geopolitik og vesteuropæiske interesser.

EU, og hermed også Danmark, har siden 2014 investeret hidtil uset prestige, blød magt og milliardstore beløb i Ukraine. Det er sådan set et kapløb om at redde demokratiet, inden det kollapser under trykket og truslen fra den russiske storebror.

Ukraine balancerer nemlig helt oppe under taget af det storpolitiske telt på en tynd line mellem korrupt oligarki og et spirende, vestligt orienteret demokrati. For EU handler det om afværge et økonomisk sammenbrud og sideløbende skabe så meget tryghed, at demokratiet kan slå rødder.

Altså opbygge et stabilt samfund, som orienterer sig mod Vesten. Der sker samtidig med, at den østlige del af landet er hærget af borgerkrig mod et russisk mindretal og er på fallittens rand.

Politimission er spydspids

I den forbindelse spiller sikkerheds- og rådgivningsmis-
sionen en meget væsentlig rolle. Den er næsten spydspids i bestræbelserne på at skabe så meget tillid til retsstaten og den civile sikkerhed, at der reelt er et fundament for fremtiden.

Indsatsen er samlet i EUAM-missionen – The European Union Advisory Mission – med hovedkvarter i hovedstaden Kiev.

Her arbejder 255 politifolk, rådgivere og kontorfolk fra EU-lande med at uddanne, støtte og rådgive om reformer i sikkerhedssektoren.

Ikke mindst i politiet, som i Ukraine tæller 130.000 politifolk, der aldrig helt er sluppet op af sumpen fra kommunisttiden og de kaotiske år efter sammenbruddet. Politiet har altid været på magthavernes side som forlænget arm og jernnæve, og efter adskillige år med korrupte regeringsledere og frit spil til organiserede kriminelle er tilliden til politiet meget lille.

Især efter opstanden i 2014, hvor hundrede tusinder af demonstranter måtte dukke sig for politiets kugler på byens store Maidan-plads. Mere end 100 demonstranter mistede livet, det samme gjorde 17 politifolk. Politifolk skød fra taget af parlamentsbygningen ud mod pladsen, og det er senere kommet frem, at de skød bevidst efter hals og nakke på de civile.

Maidan-opstanden fylder meget i bevidstheden hos ukrainerne. Det var de unge studerende, som startede med demonstrationer, og det var deres forældre, som stødte til, da de så politiet tæve samme demonstranter til blods og invaliditet. Det blev startskuddet til den opstand, som fjernede den russisksindede præsident Viktor Janukovic, førte til russisk erobring af Krim-halvøen og startede en borgerkrig i øst. Og dermed også tovtrækkeriet mellem EU og Rusland – med et fast greb om hver deres ende af landet.

 
Maidan-opstanden i 2014 var voldsom og krævede mange menneskeliv og endnu flere sårede. Det var en kamp mod russisk indflydelse og til fordel for vestligt demokrati og åbenhed.


Veluddannet befolkning, korrupte politikere

Vicepolitiinspektør Verner Pedersen er kontingentleder for de syv udsendte danske politifolk i missionen.

Han har gennem de senere år været udsendt til konflikter så forskellige steder som Gaza, Irak og Kosovo.

- Ukraine er meget anderledes. Her træder vi ikke ind i en konflikt, men vi er her for at ændre mentaliteten og opbygge et civilsamfund baseret på tillid og dialog, fortæller Verner Pedersen.

Han har selv sin daglige gang i Kharkiv, en by på størrelse med Storkøbenhavn, og beliggende i den østlige del af landet cirka 600 kilometer fra hovedstaden Ukraine.

EUAM-missionen har dybest set som formål at forhindre, at Ukraine udvikler sig til en fejlslagen stat. Det afspejler sig i arbejdsopgaverne og ved, at de udsendte har fingrene helt nede i maskinrummet, endda så langt, at missionen deltager i udformningen af straffelovgivning.

- Vi har en meget veluddannet befolkning, som vil demokrati, og så har vi et samfund, myndigheder og politikere, som hænger fast i Sovjetfortiden. Det vil sige, at man ikke gør noget, før man har fået en ordre, og man reagerer med magtanvendelse, fortæller vicepolitiinspektøren.

Sagt på en anden måde, så spirer demokratiet nedefra i en ung og demokratisksindet befolkning, mens det politiske niveau stadig agerer ud fra devisen om, at politisk magt er en mulighed for at fylde egne og venners lommer. Midtimellem står de 130.000 politifolk, som med otte måneders uddannelse i ryggen skal overleve på månedlig indkomst svarende til 2.300 kroner.

Konsekvensen er, at lønnen let kan suppleres gennem korruption, og den del er stadig ætset ind i politiets organisation.

 

Dialogkoncepter fungerer

For Verner Pedersen er der ingen tvivl om, at EUAM-missionen er en af de mest meningsfulde og afgørende.

Hans egen hverdag går med at løse konflikter og fungere som mægler i alle udfordringer, der involverer politi og tryghed.

- Det kan være så simpel en ting som graffiti og hærværk. Så er vi med på et stormøde, vi mægler og får en dialog mellem kommune, politi, ngo’ere og befolkning i gang. Det naturlige for dem ville være at løse det ved at sætte massivt ind med patruljer og hård fremfærd. Den del skal vi ud over, fortæller Verner Pedersen.

- Bare på de ti måneder, jeg har været her, har jeg kunnet se en forskel. Jeg hører oftere og oftere, at de ting, vi siger, bliver citeret af andre. Det spreder sig som ringe i vandet, og det er netop det, en mentalitetsændring handler om, fortsætter han.

 

En stor del af kontingentleder Verner Pedersen (i midten) arbejde går på at skabe dialog og forståelse mellem borgere, politi, ngo'ere og politikere, så lokale problemer løses uden magtanvendelse og dermed at undgå mistillid mellem myndigheder og borgere. 

Store krav til ledelse

EUAM-missionen har et udvidet mandat, som skal revideres i forbindelse med, at mandatet udløber i maj 2019. Forhåbentligt forlænges det, da det for EU er et meget vigtigt projekt, som ikke må tabes.

Derfor er indflydelsen stor.

Også for de andre udsendte danske politifolk, som primært underviser deres ukrainske kolleger i indsatskoncepter og dialogpoliti.

- Det er et afsindigt spændende og krævende arbejde. Vi udbreder vores koncepter for community policing, for efterforskning, og vi har et internationalt politifagligt miljø omkring os. Der er virkelig hands-on, fortæller Verner Pedersen.

Han er ikke i tvivl om, at den ledererfaring og de lederkompetencer, danske udsendte opnår på missionen, er på et meget højt niveau og stiller store krav.

- Jeg ville ikke kunne gøre det her uden kendskab til offentlig ledelse. Der er voldsomt spændende, men det stiller store krav, og man skal kunne tænke ud af boksen. Man lærer at se tingene på en ny måde og udefra, og det er et krav, at man skal kunne bringe mange forskellige folk sammen om løsninger, siger vicepoliti-
inspektør Verner Pedersen.

Han kunne i samme forbindelse godt tænke sig, at man hjemme i kredsene fik øjnene op for de store kompetencer, de udsendte opnår.

- Det er krævende at være udsendt. Vi lider store afsavn familiemæssigt, og vi klarer tiden ved at drukne os i arbejde. Samtidig kommer vi tilbage med friske måder at se tingene på politifagligt og med en viden og nogle netværk, som der virkelig kan gøres brug af i danske politikredse, fortæller han.

Ifølge ham handler afsavnet også om at forsøge at indrette hverdagen, så familien kan følge mest muligt med. Eksempelvis laver han selv aftensmad med en tændt iPad og Skype-forbindelse, så han og hustruen kan småsludre imens, som om de var i samme køkken på trods af, at de der er 2.500 kilometer mellem dem.

 

Almindeligt hverdagsliv

EUAM’s hovedsæde er som nævnt i Kiev, der er en stor, smuk og meget fredelig metropol i den vestlige del af Ukraine. Der bor godt fire millioner mennesker, og de politifolk, som er udsendt, har noget, der minder om en almindelig hverdag med egne lejligheder, og de kan færdes frit.

Det er meget forskelligt fra camps og sikrede områder, som ellers typisk præger andre missioner, eller som de danske politifolk, der er udsendt i konfliktzonen i det østlige Ukraine, lever under.

De er udsendt af den europæiske sikkerhedsorganisation OSCE og bor samlet på et hotel 15 kilometer fra konfliktzonen. Der er udgangsforbud efter klokken 21 og strenge ordrer om at færdes forsigtigt på grund af miner. (Læs interview med udsendt i artiklen på næste side).

Arbejdet i Kiev er på et andet plan, meget strategisk og politisk, og forankret i et internationalt kontormiljø.

Det stiller andre krav, men gør også livet lettere for de udsendte, som kan bruge byen og opbygge lokale vennekredse.