facebook twitter

Historisk optag af elever giver travlhed i kredsene

Politikredsene uddanner i disse år politielever på højtryk. Det er politisk vedtaget, at dansk politi skal tælle 11.100 polititjenestemænd pr. 1. januar 2020. Udvidelsen betyder et historisk stort indtag af elever, da der i den anden ende af ”fødekæden” forsvinder gennemsnitligt 500 polititjenestemænd årligt på pension som følge af de store ansættelsesårgange i slut 70’erne, start 80’erne.
  18/9-2018

Når 2018 er forbi, vil der være optaget over 700 elever på Politiskolen. Sidste år var optaget også stort. Det mærker man, med forskelligt tryk, ude i kredsene, hvor politieleverne kommer og forsvinder i bølger. Uddannelsesvejlederne har travlt, og flere steder er der brug for flere under fanerne.

Men hvad indebærer opgaven som uddannelsesvejleder egentligt? Hvilke egenskaber skal en god vejleder rumme? Hvad oplever de? Og får vejlederen selv noget ud af ekstraarbejdet med at uddanne eleverne?

Sådan ser det ud i kredsene:

Det kan være svært at gøre politielever og vejledere op i tal, da elevantallet varierer en del hen over året, alt efter hvornår eleverne ankommer fra Politiskolen og skal tilbage og færdiggøre deres uddannelse. Behovet for uddannelsesvejledere er derfor også fleksibelt. Ikke desto mindre har vi forsøgt at tegne et øjebliksbillede fra politikredsene.

Nordjyllands Politi

 • Har for nuværende 35 politielever om året.
 • De næste to år modtager kredsen 50 elever om året.
 • Beredskabet tæller omkring 130 politifolk, eksklusiv elever.
 • Der er p.t. omkring 30 vejledere i kredsen, fordelt på fire uddannelsessteder.
 • Vejlederne arbejder i teams. De får et månedligt funktionstillæg, betalt med lokallønsmidler. 

Østjyllands Politi

 • Antallet af elever varierer en del hen over 2018 – fra 26 som det laveste til 41 som det højeste.
 • Eleverne er enten på stationen i Aarhus eller Randers.
 • I 2019 forventes elevantallet at falde. Det skyldes blandt andet, at første semester på skolen er blevet forlænget.
 • På stationen i Aarhus er der omkring 55 fastansatte i patruljesektionen. 40-45 af dem er vejledere.
 • De fungerer som vejleder mindst seks måneder om året, uanset anciennitet.
 • Vejlederne får et funktionstillæg, betalt af lokallønsmidlerne, for hver måned, de fungerer som vejleder.

Sydøstjyllands Politi

 • Har p.t. 50 politielever. Næste år forventer kredsen omkring 52.
 • Herefter vender man tilbage til ”normalen” på cirka 26-28 elever.
 • Vejlederne får et månedligt funktionstillæg, betalt med lokallønsmidler.
 • Beredskabet tæller omkring 152 politifolk, eksklusiv elever.

Midt- og Vestjyllands Politi

 • Har p.t. 110 elever, som enten er i praktik i kredsen eller befinder sig på skolen.
 • Eleverne uddannes på kredsens syv stationer.
 • Der er 121 uddannede vejledere. Behovet er stigende. Kredsen bestræber, at vejlederne har et til to års erfaring i beredskabet, men på det seneste har man også måttet bede nyligt uddannede om at være vejleder.
 • Vejlederne får et månedligt tillæg for at være vejleder, betalt med lokallønsmidler.
 • Beredskabet tæller omkring 300 politifolk, eksklusiv elever. 

Syd- og Sønderjylland Politi

 • Modtager omkring 60 politilever om året. Sådan har billedet set ud i godt og vel to år.
 • Kredsen har ”det nødvendige antal” vejledere, som det udtrykkes. Tallet varierer efter behov.
 • Vejlederne får et månedligt tillæg for at være vejleder, betalt med lokallønsmidler.
 • Beredskabet tæller omkring 115 politifolk, eksklusiv elever.

Fyns Politi

 • Har 35 politielever i år og 39 i 2019.
 • Kredsen har omkring 50 vejledere. De får ikke et direkte funktionstillæg, men nogle får tillæg fra lokallønnen.
 • Beredskabet tæller 162 politifolk, eksklusiv elever.

Nordsjællands Politi

 • Modtager i 2018 i alt 51 elever, og forventningen næste år er cirka samme antal.
 • Kredsen har omkring 75 vejledere, som modtager et månedligt tillæg for opgaven, betalt af lokallønsmidlerne.
 • Beredskabet tæller cirka 80 politifolk, eksklusiv elever.

Københavns Politi

 • Modtager i alt 214 politielever i 2018 og forventer at tage imod
  205 i 2019.
 • Kredsen har cirka 175 vejledere,
  men er i færd med at uddanne cirka yderligere pga. de store hold elever.
 • Vejlederne modtager et månedligt tillæg for opgaven, betalt af lokallønsmidlerne.
 • Der er omkring 360 politifolk i beredskabet, eksklusiv elever, ligeligt fordelt på Station City og Station Bellahøj.

Midt- og Vestsjællands Politi

 • Har p.t. omkring 50 elever, og ifølge Rigspolitiets opgørelse forventer kredsen at skulle modtage 48 i 2019.
 • Kredsen opererer med vejlederteams, men i det forgangne år har reelt alle i beredskabet fungeret som vejleder i mere eller mindre omfang.
 • Vejlederne honoreres med et tillæg pr. dag, de fungerer som vejleder. Finansieret via lokal-
  lønsmidlerne.
 • Beredskabet tæller cirka 130 politifolk, eksklusiv elever.

Sydsjællands- og
Lolland-Falsters Politi

 • Har 59 elever i år og forventer 58-60 i 2019.
 • Kredsen tæller cirka 80 vejledere med vejlederuddannelse.
 • Vejledere får ikke funktionstillæg. Men de få, der er fagligt ansvarlige og har vejledere under sig, får et tillæg.
 • Beredskabet er på cirka 120 politifolk, eksklusiv elever.