facebook twitter

Nyuddannede norske politifolk går arbejdsløse

Kun fire ud af ti nyuddannede norske politifolk har fået arbejde siden juni.
Kun 41 procent af de politifolk som afsluttede uddannelse i juni 2018 har fået arbejde i politiet i Norge. Det sker samtidig med, at norsk politi bakser med at finde balancen oven på en stor reform, samt at politistyrken om under to år skal være udvidet betragteligt, så der er to politifolk pr. 1.000 borger.
  18/10-2018

Virkelighedens drift og politiske løfter kan kollidere. Således har det i flere år været et klart politisk mål, at den norske politistyrke skal være på to politifolk pr. 1.000 indbygger – svarende til mindst 10.200 politifolk. 

 Antallet skal være en realitet i 2020, og bliver fasthold af den nuværende regering.  

Politiet i Norge er dog endnu et stykke fra at nå målet. For det handler om opgørelsesmetoder. Hvis man kigger på politifolk i de norske distrikter, så er der 1,72 politiuddannet pr. borger, i følge seneste kvartalsopgørelse fra norsk politi (pr. 30. juni 2018). Tæller man efterretningstjeneste og særlige enheder med så er tallet dog 1,91 politiuddannet pr. indbygger. Omregnet udfra sidstnævnte tal, altså de 1,91, betyder det, at der er ca. 9.700 norske politifolk. 
Norsk politi medregner dog ikke politielever under det samlede antal politifolk. Det gør man derimod i de danske opgørelse. Hvor også Grønland og Færøerne medregnes.

Til sammenligning skulle dansk politi være 11.400 politifolk i 2020, hvis den norske målsætning skal opfyldes herhjemme. Dansk politi skal ifølge seneste politiforlig være 11.100 politifolk i 2020 – alt inklusive. Uden politielever ville antallet ca. være det samme som i Norge. 

Kun 41 procent i arbejde

Norsk politi har for så vidt ikke problemer med at rekruttere og uddanne politifolk. Til gengæld strander politifolkene efter endt uddannelse takket være den måde norsk politi er drevet på, nemlig at det er de norske politidistrikter, som skal ansætte dem. Og ude i den virkelighed fattes der penge i budgetterne, også selv om de er bevilget. Derfor oplever en del nyuddannede politifolk, at de ikke kan få arbejde i månederne efter endt uddannelse. Mellem 30-45 procent vil typisk gå arbejdsløse i en periode.

Helt galt er det dog tilsyneladende for det hold, som afsluttede politiuddannelse i juni. Her har kun fire ud af ti fundet arbejde viser en helt nu opgørelse fra det norske politiblad, Politiforum.

Helt præcist 41,8 procent.

Kun 2016, som går for at være et kriseår har tilsvarende lave ansættelsestal.

Ifølge Politiforum betyder de manglende ansættelser, at norsk politi er 311 politifolk færre sammenlignet med sidste år.

Med andre ord, at politiet er endnu længere fra 2020 målsætningen.

Sparebudget

Opgørelsen kommer sideløbende med, at norsk politi er midt i en reform af politiet. En såkaldt nærpolitireform, som har beskåret antallet af politidistrikter fra 27 til 12 for to år siden.

I en helt ny rapport fra det norske justitsministerium fastslår projektgruppen, at modsat Danmark og Sverige, er det lykkedes gennemføre en reform uden at tilliden til politiet er faldet.

Reformen er dog  kritiseret, blandt andet for at have medført usikkerhed og færre politifolk i yderdistrikterne, modsat målsætningen. Dertil kommer, at regeringen i politiets budget for de kommende år kun har afsat 50 millioner norske kroner ekstra.

Det norske politiforbund, Politiets Fellesforbund, havde ellers krævet en milliard kroner ekstra forud for forhandlingerne, hvis regeringens ønsker om politidækning  med mere skulle være realistiske.