facebook twitter

Forbund: Tysk politi tæt på kollaps

Forbundsformand for de tyske politifolk, Oliver Malchow, advarer om konsekvenserne af rovdrift på politifolk i Tyskland
Det største tyske politiforbund, GDP, advarer om, at det tyske politi står på kanten af et kollaps. Samfundsudviklingen, kravene til sikkerhed, terrortrusler og politiske indsatser har slået bunden ud af politiets timeregnskab.
  9/10-2018

- Politifolkene kan ikke trække ud af uniformen. De må næsten hver weekend på tjeneste i op til 12 timer.

Sådan beskriver formanden for det største tyske politibund, GdP,  Oliver Malchow, situationen i tysk politi. Og han forventer kun at det bliver værre fremover, hvis ikke der sker drastiske forandringer.

Malchow advarer om, at tysk politi står foran et kollaps.

Det sker blandt andet efter måneder med store demonstrationer og sammenstød forskellige steder i Tyskland, statsbesøg fra den tyrkiske præsident og en skærpet sikkerhedstrussel. 

Forbundsformanden ærgrer sig over, at samfundsudviklingen og udviklingen i sikkerhedsbilledet ikke er blevet afstemt med politiets faktiske ressourcer og muligheder.
Det er ca. 243.000 politifolk i Tyskland fordelt på forskellige føderale korps og politistyrker fra de enkelte forbundslande.

Tysk politi er ramt af samme udvikling som præger mange europæiske lande, hvor udviklingen i kriminalitetsbilledet, større sikkerhedsindsatser, og mere komplekse indsatser har fjernet politiet fra det borgernære. Sådan lyder klagerne i hvert fald fra såvel GDP, som politifolk og borgere over hele landet.

Gewerkschaft der Polizei, eller GDP, er med 174.000 medlemmer (heraf 40.000 kvindelige politifolk) blandt den vestlige verdens største politiorganisationer, og den største i EU. web: www.gdp.de