facebook twitter

MIK-øvelse: ”De skal få sved på panden og gå herfra med et smil”

Flere hundrede jyske og fynske politifolk var samlet til en stor øvelse, der skal klæde dem på til store aktioner. En øvelse, der udover at give gode kompetencer er med til at skabe et godt sammenhold på tværs af kredsene.
  27/11-2018

En præsident på officielt besøg. Demonstranter. Et besat hus. Ild og knivstikkeri. 300 politifolk fra Jylland og Fyn var samlet i Randers til en stor øvelsesdag, hvor de kunne træne nogle af de opgaver, de ikke møder så ofte i deres daglige politiarbejde. Det var samtidig en mulighed for at samarbejde på tværs af landet, og den såkaldte MIK-øvelse bliver gentaget to gange hvert efterår i et samarbejde mellem 6 politikredse.

Mikael Larsen, der er politikommissær i Østjyllands Politi, er hovedkoordinator på øvelsen, og sammen med kolleger fra Fyn og Jylland har han forsøgt at lave et program, der er inddrager alle på en spændende måde.

-Politifolkene skal gerne få sved på panden og gå herfra med et smil. Det skal være en øvelse, de får noget ud af og kan bruge, når de møder den her type opgaver i deres arbejde, siger Mikael Larsen, der har stået i spidsen for MIK-øvelserne siden 2014.

 

I første del af øvelsen skulle politifolkene sikre, at en gruppe demonstranter kom roligt igennem Randers' bymidte.

Besatte huse og højrøstede demonstranter

Øvelsen foregik i Randers centrum og på Falcks øvelsesområde Langvang. Den blev gennemgået af to omgange, så der dels var mulighed for at forbedre indsatsen fra første runde, og dels fordi politifolkene skulle skiftes til at agere figuranter.

På Falcks område blev et gammelt hus besat. Der stod ild foran, og der blev flittigt kastet skumgummi-brosten og vandballoner ud gennem vinduerne. Politifolkene skulle få besætterne ud, og samtidig sikre at ingen kom noget til. En øvelse, der ligner en rigtig politifaglig opgave, og derfor var det ifølge Mikael Larsen en træning, politifolkene kunne få meget ud af.

For at øvelserne skulle virke troværdige, var det ifølge ham vigtigt, at politifolkene levede sig ind i rollerne, når de eksempelvis skulle spille demonstranter, der var oprørte over et præsidentbesøg. Det kom dog helt af sig selv, og i deres roller som demonstranter hørte de høj musik over deres megafon og forsøgte med vilje at opildne deres kolleger, mens de gik gennem Randers’ gader.

 

Anden del af MIK-øvelsen foregik på Falcks øvelsesområde Langvang. Her er en gruppe politifolk på vej ind i et hus med besættere.

Hjælp fra kolleger i luften

Foruden et hav af politibiler og et par motorcykler var der også en helikopter og en drone med til træningen. Midt- og Vestjyllands Politi stillede med en helikopter, som skulle vise deres kolleger, hvor meget gavn man kan have af at koordinere en politiindsats med kolleger i luften. Helikopteren transmitterede videomateriale ned til politibilerne, og politifolkene på jorden kunne kontakte dem og bede om hjælp til specifikke opgaver.

Henrik Høgh-Poulsen fra Midt- og Vestjyllands Politi er faglig ansvarlig for helikopterindsatsen. Han forklarede, at det er et redskab med et langt større udnyttelsespotentiale, end vi ser i dag.

-Det giver rigtig god mening, at vi bruger de flyvende kapaciteter, når vi er til de store aktioner. Fra luften kan vi støtte vores kolleger og give dem et overblik, de ikke har mulighed for at skaffe selv på jorden. Derfor er det en god øvelse, at indsatslederne får mulighed for at koordinere med og benytte sig af helikopteren til MIK-træningen for derigennem at forbedre politiets operative manøvreplan, siger han.

 

Helikopteren assisterede politifolkene til første del af øvelsen, hvor en gruppe demonstranter gik gennem Randers

Ny læring til bedre politiarbejde

Der var udpeget nogle ansvarlige instruktører, der i løbet af dagen vurderede, hvordan de deltagende klarede opgaverne - både lederne og politifolkene i almindelighed. Efterfølgende blev der overleveret en evaluering til alle indsatsledere. Ifølge politikommissær Mikael Larsen gik øvelsen overordnet rigtig godt, men det skyldtes også, at de i to mindre grupper havde øvet dagen før.

- Jeg er godt tilfreds med dagen, og siden opstarten er der sket rigtig meget. Vi instruktører er blevet bedre til at planlægge øvelsesdagene. Det var småting, de skulle forbedre i dag og arbejde videre med hjemme i egen kreds. Men det er vigtigt, at vi afholder fælles øvelser, for det er bedre, vi finder frem til svaghederne ved en træning end til rigtige indsatser. Det ikke er så ofte, vi har så store aktioner som den i dag, og det kan godt blive lidt rustent for politifolkene. Derfor synes jeg, det er vigtigt, vi afholder den, fortæller han.

Mikael Larsen og hans kolleger fra resten af Jylland og Fyn begynder allerede i januar at forberede næste års MIK-øvelse.