facebook twitter

De helt unge mænd står for organiseret kriminalitet i Sverige

Unge mænd med kort uddannelse er de primære medlemmer af de svenske bandemiljøer og ekstremistiske bevægelser. Det viser en ny svensk rapport, som har undersøgt alle registrerede i organiseret kriminalitet i Sverige. Undersøgelsen påpeger også, at de kriminelle samarbejder mere end før antaget.
  14/11-2018

19 år. Mand med kort uddannelse og ofte med en psykisk diagnose. Det er den typiske profil på et organiseret kriminel i Sverige. Det viser rapporten ”Voldelig ekstremisme og organiseret kriminalitet i Sverige”, som netop er udgivet af det svenske Institut for Fremtidsstudier.

Undersøgelsen er første skridt på vejen til, at svenske myndighederne og politi får en bedre og mere nuanceret forståelse af, hvordan kriminelle miljøer opstår, eksisterer og får medlemmer. Den er baseret på informationer om alle registrerede personer med tilknytning til diverse kriminelle grupperinger og ekstremistiske miljøer i Sverige.

Sverige har i de senere år oplevet en stigning i skyderier begået af grupper, og det har været med til at fremme utrygheden i landet. Dét kommer samtidig med, at Sverige ét af de lande i Europa, som har flest borgere, der er rejst til Syrien og Irak for at kæmpe for IS.

Fællestræk mellem de forskellige miljøer

I alt er data om 15.244 personer med tilhørsforhold til forskellige kriminelle organisationer, som eksempelvis MC-bander, autonome eller ekstremistiske miljøer, blevet undersøgt. I datasættet indgår både dømte kriminelle, mistænkte for kriminalitet og personer, der er registret som medlemmer af bestemte grupperinger. Det svenske politi samt Säkerhetspolisen, det svenske PET, har stillet informationerne til rådighed, som dækker over perioden 1995-2016. Der er desuden gennemført 12 interviews med blandt andet tidligere hooligans, bandemedlemmer og autonome.

Rapporten viser, at medlemmer af forskellige kriminelle grupper ikke adskiller sig synderligt fra hinanden. Det typiske gruppemedlem kan defineres som en ung mand med et uddannelsesniveau på folkeskole- eller gymnasieniveau, og hvor op mod halvdelen af dem har en psykisk diagnose. Derudover har lige omkring 20 procent af dem været i kontakt med de sociale myndigheder som børn eksempelvis i forbindelse med en tvangsfjernelse.

Der er dog specifikke punkter, der adskiller grupperne. Eksempelvis er gennemsnitsalderen højere i enkelte grupper, og uddannelsesniveauet højere i andre. Og i nogle grupper er der flere personer, der er født i Sverige end i andre. Kendetegnende for de 10 gruppers kriminalitet er dog, at vold er den mest fremtrædende kriminalitetsform.

Nedbryder gammel opfattelse af isolerede grupperinger

Den organiserede kriminalitet kan opdeles i tre hovedgrupperinger i Sverige; organiseret kriminalitet, voldelig ekstremisme og fodboldgrupperinger, hvoraf den organiserede kriminalitet er den klart største i Sverige. De tre hovedgrupper forgrener sig i yderligere 10 specifikke undergrupper, som eksempelvis MC-bander, gadebander, autonome, islamistiske ekstremister, hooligans og mafia-organisationer.

Hidtil har der været en generel opfattelse af, at ekstreme grupper arbejder alene og ikke har en tilknytning på tværs af organisationer. Det bliver modbevist i denne undersøgelse, og det fremgår, at op mod 8 ud af 10 af dem faktisk samarbejder om kriminalitet med personer, som ikke er en del af deres eget netværk. Det er i særlig grad MC-grupper, hooligans og det såkaldte netværk, der samarbejder med andre grupper. Det er oftest i sager om vold, at samarbejdet sker.

Samarbejdet med andre grupperinger kan både ske ved direkte samarbejde med en anden organisation, men ofte er det gennem samarbejde med personer, der ikke direkte er tilknyttet en organisation, men som på den ene eller anden måde deltager i aktiviteter med dem. Sidstnævnte er blevet undersøgt ved at se på, hvem de enkelte i datasættet har været mistænkt for kriminalitet sammen med, og derefter har forskerne undersøgt disse personer.

Første del af forløbet

Rapporten er første del af et arbejde, som skal forsøge at forstå de organiserede kriminelle og ekstremister i Sverige. Rapporten peger netop på, at det er vigtigt at forstå mekanismerne bag, før det er muligt at forebygge og bremse den type kriminalitet. Det er en rapport, der er bestilt af den svenske Myndigheden for samfundssikkerhed og beredskab.

Hele rapporten kan læses her:

https://www.iffs.se/media/22498/brott_2018_4.pdf