facebook twitter

- Borgerne skal møde politiet ved andet end udrykning

- Jeg tror på de mobile politistationer. Vi har den første i Midt- og Vestjyllands Politi, som tog en tur ned langs vestkysten her i sommer. Folk elsker det. Folk vil gerne se deres politi. Folk vil gerne tale med deres politi, siger justitsministeren.
”Nærhed og Tryghed”. Det er navnet på justitsminister Søren Pape Poulsens nye udspil for politiet. Flere politifolk, tilknyttet lokalt politiarbejde, skal sikre, at borgerne igen møder politiet ved andet end udrykning. Ifølge ministeren er det begyndelsen på, at dansk politi igen bliver et politi, der møder borgerne, hvor de er.
  7/11-2018

Gennem flere år har dansk politi været presset af for få folk og et stigende antal opgaver som følge af store samfundsudfordringer. Opgaver, der har krævet specialiserede folk og omprioriteringer af politiets arbejdsopgaver.

DANSK POLITI er blevet inviteret ind til en snak med Søren Pape Poulsen om hans nye udspil om lokalt politiarbejde. En samtale, der starter med en erkendelse af, at politikerne i mange år har underprioriteret politiet, og at det derfor først er nu, der er tid, overskud, og politifolk nok til at genoprette et borgernært politi:

- Vi har igennem mange år haft et politi, der har været presset. Terrorhændelsen skete. Folk, der gik på motorvejene, og grænsekontrollen skete. Virkeligheden har tvunget nogle bestemte prioriteringer igennem, og der er sket meget nyt i politiet. Vi har uddannet for få i for mange år, fortæller han.

Justitsministeren mener, at det, med udvidelsen af politistyrken, igen er tid til, at der bliver afsat tid og politifolk til at lave lokalt og tryghedsskabende politiarbejde. Han vil allerede fra starten af 2019 have politikredsene til at afsætte personale til lokalt forankret politiarbejde. Det vil ifølge ministeren være et tiltrængt møde med borgerne.

- Vi kan nu rigtig meget på terror-området, og vi kan meget på cybercrime-området. Nu er tiden kommet til at sige, at vi, i alt det her, ikke må glemme at være tæt på borgerne. Mens vi specialiserer os, skal vi passe på, at vi ikke kommer for langt væk fra det nære. Derfor skal vi, med de nye betjente på vej, tage stilling til, hvad de skal bruges til. Her mener jeg, at der er brug for, at politiet igen kommer tættere på borgerne, forklarer han.

 

Fra færdselsområdet til lokalt politiarbejde

Justitsministerens nye udspil ”Nærhed og Tryghed” består af 14 initiativer til, hvordan politiet igen skal ud til borgerne. Der skal være mobile politistationer i alle politikredse.
Der skal afsættes 150 ekstra mand til lokalt politiarbejde, så der i alt er 400 mand, og det skal desuden være muligt for borgere at mødes med politifolk til samtaler om indbrudssikring, eller hvordan man passer på sig selv på internettet.

-Borgerne skal se deres politi i andre situationer end under udrykning. Også de steder, hvor der er lidt længere mellem husene, siger Søren Pape Poulsen. 

Der er i flere år blev lukket mange lokal- og nærstationer, og i stedet har politistyrken oplevet en centralisering og specialisering.

Politifolk har igennem en årrække efterspurgt, at der har været tid til tryghedsskabende og borgernært politiarbejde. Det kommer nu. Men det kommer i en tid, hvor politistyrken er presset af, at der kommer mange nye politifolk.

- Jeg hører nogle gange fra betjente, at de synes, de er pressede over, at der skal uddannes så mange, og det kan jeg godt forstå. Men det er dog et positivt problem i forhold til, at vi lige skal op over den her bakke. Jeg synes, det giver rigtig god mening at komme i gang med det nære og tryghedsskabende politiarbejde netop nu, før alle de nye politifolk er færdiguddannede, og fordi det jo ikke er alt, der skal virke fra dag et, forklarer han. 

Politidirektører skal stå på mål

De 14 initiativer bygger som nævnt på, at der uddannes flere politifolk. Men til en start er det nødvendigt at finde politifolkene gennem omprioriteringer. Justitsministeren lægger selv op til, at der skal bruges 30 politifolk fra færdselsområdet. Han understreger, at det er op til den enkelte politikreds at vurdere, om det er fra færdselsområdet, de ekstra folk skal omplaceres.

- Jeg er helt enig i, at den enkelte politidirektør selv må vurdere, hvor politifolkene skal komme fra. Jeg har det bare sådan, at den enkelte politidirektør skal være klar til at stå på mål for det og give mig en god forklaring på, hvorfor det så lige er dér. Det, man lige skal huske på, er, at det bliver en meget kort periode, fordi efter 2019, går det i plus i forhold til, hvor mange betjente der kommer, fortæller Søren Pape Poulsen.

 

Landbetjenten 2.0.

Den konservative justitsminister mener ikke, at politiet skal vende tilbage til tidligere tider med landbetjente, der arbejdede i bestemte byer og på lokalstationer. Han vil i stedet have en gruppe politifolk, der kører rundt og arbejder i et større område fra mobile politistationer.

- Det er ikke er en genindførsel af landbetjenten, det er en opgradering. Det er en landbetjent 2.0 i min verden, og dermed en ny måde at tænke landbetjenten på. Én, der ikke er bundet til en bygning fra 09-15.30, men én der kommer rundt i de forskellige områder. Ifølge justitsministeren vil det være muligt at besøge ét område om formiddagen og ét andet om eftermiddagen, når man benytter sig af mobile politistationer.

Pape ønsker en fast gruppe politifolk, der er dedikeret til et større geografisk område. Det vil dels gøre opgaveløsningen fleksibel. Dels sikre, at politifolkene stadig får opbygget et lokalkendskab.

Han vil derfor, som nævnt, udvide antallet af lokalt forankrede politifolk med 150 mand. Tallet er ikke statisk, men ifølge ham er det et tal, der på nuværende tidspunkt er realistisk i forhold til politistyrkens størrelse.

 

Politisk vilje til nærhed og tryghed

Når man spørger ind til, hvor politiet skal bevæge sig hen, og hvor stor styrken på sigt skal være, så er svaret klart. Som partiformand for Det Konservative Folkeparti vil han gerne have flere politifolk.

Hvis det står til Søren Pape Poulsen, skal der i en ny flerårsaftale besluttes, at politistyrken skal udvides med yderligere 600 politifolk netto. Og i forhold til politiets arbejdsopgaver, så oplever han, at der er politisk vilje til at prioritere det lokale politiarbejde, og det, forventer han, bliver synligt i den næste flerårsaftale for politiet.

- Jeg tror, det her kommer til at blive adresseret mere i en kommende flerårsaftale. Når jeg hører, hvad både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti siger, så tror jeg ikke, vi politisk er færdige med det tryghedsskabende politiarbejde, forudser justitsministeren.