facebook twitter

Et presset engelsk politi er flere dage om at reagere på nødopkald

I nogle tilfælde, hvor der burde have været reageret prompte på et alarmopkald, responderede engelsk politiet ikke i dagevis.Foto: Flickr
Siden 2010 er engelsk politi blevet beskåret med en femtedel, og det har sat styrken under stort pres. Konsekvensen er blandt andet, at politiet i flere tilfælde har været dage om at respondere på nødopkald fra borgere, der eksempelvis har været udsat for voldelige overfald. Der har simpelthen ikke været politifolk at sende.
  23/3-2018

Hvis man ringer 112 (eller 999, som er det engelske alarmopkald), fordi man har behov for hjælp fra politiet, har de fleste en berettiget forventning om, at assistancen snart er på vej. Men sådan er det nødvendigvis ikke i England og Wales. 

Her kæmper flere politikredse med at besvare nødopkaldene inden for rimelig tid, skriver The Guardian.

Det er en rapport fra ”Her Majesty´s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services (HMICFRS), der fastslår, at det står slemt til.
Inspektoratet er en slags rigsrevision, der indsamler data for, hvordan de forskellige politikredse performer og publicerer resultatet. HMICFR foretager også revision og inspektion.  

Der kan gå dage, inden politiet kommer

West Midlands, Greater Manchester og South Yorkshire er de kredse, som har den dårligste statistik i forhold til besvarelse af alarmopkald. I nogle tilfælde, hvor der burde have været reageret prompte, responderede politiet ikke i dagevis. I Cambridgeshire var den gennemsnitlige responstid på alarmopkald 15 timer. Eksempelvis i forbindelse med opkald der drejede sig om voldelig overfald, inklusiv seksuelle krænkelser.

HMICFR konkluderer, at den forsinkede responstid skyldes manglen på politifolk. Der er simpelthen ikke nogle ledige politifolk at sende afsted.

Mangel på tid og efterforskere

Politiets budgetter er beskåret med omkring en femtedel siden 2010, og HMICFR meldte for nyligt ud, at styrken i de kommende år vil få 700 millioner pund mindre om året til bekæmpelse af kriminalitet, ligesom der vil blive færre politifolk.

Hertil kommer, at en gennemgang af 2.700 sager i politiets hænder, har vist, at politiet ikke efterforsker grundigt nok. Over halvdelen af de gange, hvor der var mulighed for at identificere en gerningsmand, er det ikke sket, og i en fjerdedel af sagerne, har man ikke gået fra dør-til-dør i forsøg på at finde vidner.

HMICFR beskriver desuden politiet som en organisation med stort arbejdspres og dårlig supervision.
Dertil kommer, at der mangler efterforskere. P.t. er der et underskud på 5.000 efterforskere i England og Wales, hvilket svarer til at hver femte stilling er vakant.