facebook twitter

Investering i trivsel betaler sig for alle

Gennem lidt over et år har kollegerne i Vestegnens Politi kunnet få behandling af fysioterapeut Chano Vode Søby (tv). Her er det efterforsker Tony Wang Markussen, der får set på sin tennisalbue.
I 2015 havde Københavns Vestegns Politi landets højeste sygefravær. Efter to og et halvt år med intensiv fokus på sygefravær samt investeringer i medarbejdernes trivsel, er sygefraværet nu faldet med en tredjedel. Politikredsen har blandt andet ansat to trivselskonsulenter og en fysioterapeut, medarbejderne må træne i arbejdstiden, og så vanker der en kontant bonus, hvis man kåres til ”Den Gode Kollega”.
  22/6-2018

Efterforsker Tony Wang Markussen træder ind i et centralt placeret lokale på politigården i Albertslund. Ud over et skrivebord står der en behandlerbriks, og på væggene hænger illustrationer af den menneskelige anatomi.  Fysioterapeut Chano Vode Søby tager imod Tony. Han skal behandle efterforskerens tennisalbue, der er skyld i, at han har svært ved at skrive på computer samt betjene sit våben.

- Det er en fantastisk mulighed, at vi kan gå til behandling hos Chano i arbejdstiden. Jeg er jo nok typen, der ellers ikke ville være kommet til lægen, fordi jeg synes, jeg har for travlt, og fordi rigtige mænd ikke går til lægen, siger Tony med et stort grin.

Gennem et års tid har Københavns Vestegns Politi stillet en fysioterapi-ordning til rådighed for medarbejderne. Har de pådraget sig en arbejdsrelateret skade, eller har de en skade, der påvirker evnen til at passe jobbet, kan de booke en tid hos Chano Vode Søby.

Det er der rigtig mange ansatte, der har benyttet sig af, og ordningen, der startede som et forsøg, er nu gjort permanent. Chano Vode Søby laver desuden forebyggende indsatser så som holdtræning for medarbejdergrupper, der har meget stillesiddende arbejde, samt ergonomiske oplæg for hele politikredsen.

- Jeg skal eksempelvis snart lave et oplæg for hundeførerne. De døjer ofte med fødder, ankler, knæ, hofter og skuldre. Det skyldes dels, at meget af deres arbejde foregår på ujævnt underlag, endda ofte i mørke, dels at de stiger kolde ud af en bil og skal sætte i gang med det samme, plus at deres hunde trækker. Det er alt sammen arbejdsvilkår for en hundefører, men jeg kan give dem indblik i, hvordan de kan forebygge skaderne, siger Chano Vode Søby.

Next stop: Beredskabet

Et andet område, som Chano Vode Søby har i kikkerten, er beredskabet. Her døjer mange med smerter i ballen, fordi de får et fysisk pres på ballemusklen og videre ned i benet på grund af deres hårde bælte med føringsmidler.

- Generelt ser jeg også mange, der har skader i akiles- og svangsenen. Simpelthen fordi de går og løber meget. De fleste politifolk træner hyppigt, og er vant til at træne igennem smerten, men når de kommer i 30’erne, går den ikke længere. Så dukker skaderne op, og det frustrerer dem. Det snakker jeg meget med dem om – at de skal lære at passe på sig selv, og hvordan de kan gøre det. At passe på sig selv er nemlig ikke det samme som at være svag, pointerer Chano Vode Søby. 

Rekordhøjt sygefravær

Fysioterapi-ordningen er blot et af flere tiltag, som ledelsen i Københavns Vestegns Politi har iværksæt siden årsskiftet 2016. Formålet er at sænke sygefraværet og højne trivslen.

Motivationen til at investere både tid og penge i området kom i 2015, hvor politikredsen slog ud med det højeste sygefravær i landets politikredse på gennemsnitligt 12,5 dag pr. medarbejder. Ledelsen satte sig sammen med politiforeningen og blev enige om en handleplan.

- Et højt sygefravær er ikke nødvendigvis lig med dårlig trivsel. Sygdom kan have mange årsager, ligesom trivsel kan være mange ting. Men et højt sygefravær betyder blandt andet, at der mangler hænder i kredsen, og de, der er tilbage, må løbe stærkere. Det går ud over arbejdsglæden og fagligheden, og i sidste ende bliver det sværere at komme i hus med kredsens resultatmål. Derfor var det oplagt, at der skulle gøres noget. Det ville være til gavn for alle, beskriver politidirektør Kim Christiansen. 

- Glade medarbejdere yder en bedre indsats. Det gavner både kredsens resultater og borgeren i sidste ende, siger politidirektør Kim Christiansen, der til ære for fotografen er gået i motionsrummet på politigården i Albertslund.

16 ”flere” årsværk

Vestegnen ansatte hurtigt en trivselskonsulent, Janne Kvisgaard, som først og fremmest skulle arbejde på at få sygefraværet bragt ned. Hun er ikke længere i politikredsen, men gennem en lang og vedholdende indsats, i tæt samarbejde med personalelederne og tillidsrepræsentanterne, begyndte sygefraværet at dale. Trivselskonsulenten klædte blandt andet personalelederne på til at tage ”de svære samtaler” med medarbejdere, som havde et højt sygefravær. Hun hjalp desuden medarbejdere med langtidssygefravær tilbage til arbejdspladsen via et forløb, der både tog hensyn til den enkelte, men også var insisterende og kontinuerlig.

I dag ligger sygefraværet i Vestegnens Politi på 8,2 dage om året i gennemsnit pr. medarbejder. Det svarer til, at politikredsen har fået 16 flere årsværk at gøre godt med i forhold til i 2015.

Og det er noget, der kan mærkes, når opgaverne står i kø.

Ambitionen er, at sygefraværet kommer endnu længere ned. Det kan dog være svært at nedbringe det langvarige sygefravær, som typisk skyldes alvorlig sygdom, men der er stadig noget at hente i forhold til det korte sygefravær, lyder vurderingen fra politidirektøren.

Kredsens politiforening deler ambitionen:

- Det er et meget stærkt signal, når en ledelse går ind og investerer i medarbejderne på den måde, som øverste ledelse har gjort på Vestegnen. Det bliver ikke bare bemærket af medarbejderne, men udgør fortsat en meget synlig, mental og fysisk mærkbar forskel, siger Jørgen Jensen, formand for Københavns Vestegns Politiforening. 

En af dem, der benytter sig af ordningen med at træne i arbejdstiden, er 41-årige politiassistent Jon Andersen fra beredskabet. Han styrketræner cirka en gang om ugen, hvis tiden tillader det. Han besøger også arbejdspladsens fysioterapeut, da han døjer med en overbelastet muskel i ryggen. - Det er nogle super gode muligheder, vi har. Når man arbejder i beredskabet har man brug for, at fysikken er i orden, siger han.

Hvad kan du selv gøre?

Først på året ansatte politikredsen to nye trivselskonsulenter, efter at den tidligere stoppede. Fokus er nu i højere grad på trivselsindsatser, idet der efterhånden er blevet indarbejdet nogle gode metoder til at takle sygefraværet, og det arbejde fortsætter naturligvis.

De to nye konsulenter, Helle Blynning og Marianne Klarskov, har en bred erfaring inden for HR, coaching og stresshåndtering. De har ”delt” politikredsen imellem sig for at kunne komme så meget ud på kredsens forskellige lokationer som muligt. Formålet er at være synlige og tilgængelige, så ledere og medarbejdere kan ”snuble” over de to trivselskonsulenter og komme i dialog med dem. Der handler om at skabe tillid.

- Nogle henvender sig med humor, andre med konkrete spørgsmål , og mange med en nysgerrighed om, hvorvidt de kan tale fortroligt med os. Og det kan de naturligvis. Vi er ingen kontrolinstans, siger Helle Blynning.

Hun og hendes kollega har blandt andet stor fokus på balancen mellem arbejds- og familieliv. En balance som har været udfordret de seneste år i dansk politi, hvilket også har kunnet aflæses lokalt i kredsens trivselsmålinger.

- Der kan være forskellige behov alt efter afdeling, men vi prøver meget at snakke om at tage et personligt ansvar: Hvordan vælger du at møde ind på arbejde? Hvordan påvirker det dit eget og dine kollegers humør, og hvad kan du selv bidrage med for at skabe en bedre arbejdsplads? beskriver Helle Blynning, der efterhånden har fået dannet sig et meget godt indtryk af politifolk som faggruppe:

- De er nogle fantastiske mennesker. De er utroligt ærekære og ønsker at gøre deres arbejde så godt som overhovedet muligt. Derfor slår det måske ekstra hårdt, når de for eksempel rammes af udlån, hvor de sendes hen for at løse opgaver, som de ikke mener er optimal udnyttelse af deres kompetencer. I deres verden giver det ikke mening, men det gør det måske i det store perspektiv? Vi forsøger at give medarbejderne nogle redskaber til, at de kan blive mentalt stærkere og bevidste om egne valg og muligheder, så de ikke bliver ædt op af de vilkår, der nu engang er. Vi forventer ikke en revolution, men vil gerne være en konstruktiv sparringspartner, siger Helle Blynning. 

Træn i arbejdstiden

Som en del af indsatsen for en bedre trivsel har Københavns Vestegns Politi også indført motion i arbejdstiden. Alle medarbejdere må bruge en time om ugen på at motionere. Det kan være i det dertil indrettede motionsrum i kælderen, det kan være en fælles løbetur med en gruppe kolleger eller noget helt tredje. For politidirektør Kim Christiansen er det helt naturligt at give de ansatte mulighed for at træne i arbejdstiden.

- Som arbejdsgiver stiller vi store krav til vores medarbejdere. Blandt andet om fysisk og mental parathed. Derfor bør vi som ledelse også skabe de nødvendige forudsætninger for, at medarbejderne kan opfylde disse krav. Én af grundforudsætningerne er, ud over at holde sig i form, at man kender hinanden på tværs af afdelingerne, for det gør samarbejdet stærkere. Motion i arbejdstiden kan medvirke til, at man lærer hinanden bedre at kende. Forleden løb 18 mand fra to forskellige afdelinger for eksempel af sted på en fælles tur. Sådan noget glæder mig at opleve, siger Kim Christiansen. 

Bonus for de bløde værdier

To gange om året kårer kredsen desuden ”Den Gode Kollega”. Her gælder det hverken om at have optjent mest overarbejde eller være indehaver af den hurtigste tid på 100-meter distancen. Tværtimod er det de bløde værdier, der tæller. Kandidaterne indstilles i fællesskab af ledere og tillidsrepræsentanter fra de forskellige afdelinger, hvorefter politikredsens lønudvalg udvælger de seks kolleger, der bliver dette halvårs ”Gode kollega”. Ordningen har eksisteret i to år.

Ud over den store ære og skulderklap, det er at blive kåret som en god kollega, følger der også kontanter med: 8.000 kroner i lokallønsmidler, hvis der er tale om en polititjenestemand, og præcist samme beløb, blot betalt af kredsens lønsumsmidler, hvis der er tale om en anden faggruppe.

- Jeg synes, det er fantastisk, at vi som politiforening og politiledelse kan gå sammen om at anerkende og værdsætte de bløde værdier, som er så vigtige for, at en arbejdsplads fungerer. Den kollega, der altid møder ind med et stort smil, som brygger en ekstra kande kaffe, eller som altid er hjælpsom, betyder utroligt meget for fællesskabet, siger Jørgen Jensen. 

Ikke raketvidenskab

Planen fra øverste ledelses side er at fortsætte med de forskellige initiativer, der tilsammen skal bidrage til en god trivsel og et lavere sygefravær på Vestegnen. Også fordi det helt koldt og kynisk kan betale sig, når der regnes efter.

- Det er jo ikke raketvidenskab. Min grundholdning er, at man skal være glad for at gå på arbejde. Har man glade medarbejdere, har de færre sygedage og leverer et bedre stykke arbejde, som bevirker, at kredsen nemmere når sine resultatmål. Det kommer i sidste led borgerne til gode. Alle vinder, konkluderer siger Kim Christiansen.