facebook twitter

Hvad vil DU måle på?

Alle medarbejdere i Københavns Politi har mulighed for at få indflydelse på, hvilke lokale indsatser kredsen skal måle på. I år er der blandt andet sat fokus på borgernes tryghed, arbejdsmiljø og trivsel samt indsatser mod betleri og tyveri.
  25/6-2018

I Københavns Politi byder 2018 på omkring 300 decentrale mål. Det kan lyde af mange, men det handler i bund og grund om medinddragelse. I København foregår processen med at få udpeget de lokale mål nemlig ved, at alle får mulighed for at byde ind.

- Der kan være meget forskellige ønsker til indsatser fra afdeling til afdeling, og det skal der være plads til. Det vigtigste er, at der bliver sat mål, som giver faglig mening, og man lokalt har et ejerskab for, siger leder af Strategi og Styring i Københavns Politi, Christian Mølgaard. 

Alle kan byde ind

Når Rigspolitiets mål- og resultatplan for politiet er landet i kredsene, typisk i januar, har Københavns Politi allerede kørt en lokal strategiproces for, hvad der venter forude. Det er ofte til at forudsige, hvilke fokusområder der vil fortsætte det kommende år og hvilke nye, der er på vej, da der er høj grad af kontinuitet i forventningerne til politikredsenes indsatser. Baseret herpå fastsætter den øverste ledelse i politikredsen den overordnede ramme for kredsens samlede strategiproces – de fælles prioriterede mål.

Herefter holder man en lokal proces, hvor alle har mulighed for at byde ind – høj som lav. Også tillidsrepræsentanterne inviteres med. Lokalt er man  med til at diskutere, hvordan de enkelte enheder kan bidrage til de fælles prioriterede mål, og hvilke ønsker man har til lokale mål.

– Vi ønsker ikke en rigid proces, for det er vigtigt, at man får et ejerskab og et fælles ansvar for at nå i mål, fortæller Christian Mølgaard.

Bagefter følges der op på de fastsatte mål, eksempelvis på kredsens controllermøder, da de indgår som et centralt styringsværktøj i kredsen. 

Hvordan måler man trivsel?

I 2018 måler Københavns Politi eksempelvis på indsatser vedrørende politiets møde med borgerne, utryghedsskabende lejre, tyveri, røveri samt målrettede indsatser i det københavnske natteliv.

Desuden har der været et ønske om at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljø og trivsel, da kredsen gerne vil arbejde vedholdende med dette.

Men hvordan måler man lige på sådan en størrelse? Udviklingen i sygefraværsstatistikker og trivselsmålinger indgår naturligvis, men hér er det også okay at måle på indsatsen frem for alene på effekten, ifølge Christian Mølgaard:

- Vi måler blandt andet på, om man får afholdt de aftalte trivselsdage eller trivselsgruppemøder i de forskellige afdelinger, så vi får fokuseret på de ting, der kan hjælpe med til at få skabt bedre arbejdsmiljø og trivsel.

Christian Mølgaard mener generelt, at dansk politi – herunder Københavns Politi – er blevet bedre til at balancere mål- og resultatkrav i en omskiftelig organisation:

- Vi er blevet bedre til at se fremad og lave omprioriteringer undervejs, hvis virkeligheden rammer.