facebook twitter

Politiskole med indendørs skydebane og virkelighedstro øvelsesmiljøer

Den ny Politiskole i Vejle udgør et uddannelsescenter på ca 20.000 m², der omfatter en bred vifte af både teoretiske og praktiske træningsfaciliteter. Projektet omfatter renovering og ombygning af flere eksisterende bygninger samt 9.500 m² nybyggeri. Tegning: ERIK arkitekter
Medio 2020 står en ny politiskole klar på Soldalen 8 i Vejle. Den kan rumme 12 klasser med politistuderende, en eller flere klasser med politikadetter samt lokaler og overnatningsfaciliteter til politiets efter- og videreuddannelse. De kommende undervisere, studerende og kursister kan også glæde sig til en indendørs skydebane og virkelighedstro øvelsesmiljøer.
  4/7-2018

I sidste uge holdt Rigspolitiet rejsegilde for den midlertidige politiskole på Ryes Kaserne i Fredericia. 

Den 15. oktober overflyttes tre klasser fra politiskolen i Brøndby til en pavillonbygning på 4500 m².
To uger senere begynder yderligere tre klasser på skolen samt en klasse med politikadetter. De er optaget direkte på skolen i Fredericia.

Men som nævnt er det kun en midlertidig løsning, indtil den ”rigtige” politiskole står klar i Vejle i midten af 2020, hvis alt går efter planen.
Da åbnes der op for ikke mindre end 20.000 m² bygningsmasse, der vil indeholde såvel teoretiske og praktiske træningsfaciliteter samt overnatningsfaciliteter til politiets efter- og videreuddannelse.

- Ligesom i Fredericia bliver der plads til 12 klasser, svarende til 288 politistuderende, samt en eller flere politikadetklasser, alt efter behov. Desuden vil der være undervisningslokaler til politiets efter- og videreuddannelse samt indkvarteringsfaciliteter til 100 personer, beretter politiinspektør og leder af politiskolen i Brøndby, Erik Johansen.

Skolen set udefra. Tegning: ERIK arkitekter

En diskotek, en butik og en gågade

Det er arkitektfirmaet ERIK arkitekter, der står for det store projekt, der både tæller renovering og ombygning af flere eksisterende bygninger samt 9.500 m² nybyggeri.

Undervisningsfaciliteterne kommer til at omfatte en række klasselokaler, træningsrum, auditorium og en idrætssal. Alt sammen bygget op om et samlende atrium med kantine og opholdsarealer.

Desuden kommer skolen til at rumme et personale- og administrationsafsnit.

De grønne uderum vil bestå af løbebaner og træningsfaciliteter samt et afgrænset område til politiets køretøjer. I samme område indrettes en indendørs skydebane og nogle meget virkelighedstro beredskabsøvelsesområder.

- Der bliver indrettet miljøer, som giver de studerende mulighed for at træne meget praksisnært. Eksempelvis med rum, der svarer til et diskotek, et værtshus eller en butik, ligesom der etableres et gågademiljø og et gadeforløb, så der kan øves standsning af køretøjer, fremrykninger og andet, som man skal kunne i et beredskab, fortæller Erik Johansen.

Han tilføjer, at der også bliver mulighed for at træne nogle mere komplicerede koncepter for dem, der er på efter-/videreuddannelse.  

Indgangspartiet. Tegning: Erik arkitekter

Øget rekrutteringsmulighed?

Rekrutteringen af undervisningskræfter til Fredericia/Vejle er gået godt, oplyser Erik Johansen. Nogle af underviserne har faktisk allerede deres virke på skolen i Brøndby, inden de til efteråret skal overflyttes til det jyske.
Det skal sikre en smidigere overgang, samt at rutinerne og kulturen på de to afdelinger af politiskolen, som det reelt er tale om, bliver ens.

Håbet fra Erik Johansen er, at en jysk afdeling af politiets basisuddannelse vil være med til at sikre et øget optag de kommende år.
- Når aspiranterne ikke længere behøver at rykke mod øst for at uddanne sig til politibetjent, giver det forhåbentlig en øget rekrutteringsmulighed, fordi mange kan beholde deres bopæl og forblive tæt på deres familierelationer, siger han.

Politiskolelederen glæder sig i det hele taget til, at der åbner en afdeling af politiuddannelsen i Jylland.
- Det giver en øget fysisk kapacitet. Vores optag er i disse år meget højt, og det giver i øjeblikket et stort pres på vores faciliteter i Brøndby.