facebook twitter

Kræfterne samles i kampen mod it-relateret økonomisk kriminalitet

Vicepolitiinspektør i Københavns Politi og kommende centerchef for LCIK, Trine Møller. Her sammen med innovations- og udviklingskonsulent i Københavns Politi, Nikolaj Træholt.
Et nyt Landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK) skal sikre en mere effektiv og ensartet behandling af anmeldelser fra borgere og virksomheder, der bliver snydt på nettet. Kredsene skal stadig følge sagerne til dørs, men det indledende arbejde vil ske i LCIK.
Lige nu er der fuld gang i rekrutteringen til det nye center, der åbner i slutningen af året.
  2/7-2018

De kriminelle er i stigende grad flyttet fra gaden og ind på computeren. Særligt den it-relaterede økonomiske kriminalitet er i stærk vækst, fordi vi handler mere og mere på internettet. Den digitale udvikling gør det desuden muligt for den kriminelle at begå et stort antal strafbare forhold på ganske kort tid.


Misbrug af betalingskort er da også den form for internetrelateret berigelseskriminalitet, der dominerer, og siden 2009 og frem til i dag er risikoen for, at du bliver snydt og bedraget på nettet tredoblet. I første halvår af 2017 blev Dankort misbrugt for en sum på over 55 millioner kroner. I samme periode i 2015 lå det omkring 30 millioner kroner.
Det fremgår af en opgørelse fra den nordiske udbyder af betalingskort, Nets A/S.


Mørketal og intet klassisk gerningssted

Med det nye landsdækkende center, som slår dørene op ultimo 2018, centraliserer politiet nu indsatsen i forbindelse med it-relateret økonomisk kriminalitet.

Centeret skal sikre en mere ensartet og effektiv behandling af det stigende antal anmeldelser på området. Hidtil har håndteringen af denne type anmeldelser været foretaget lokalt i kredsene, hvilket har betydet, at man har foretaget de samme indledende efterforskningsskridt og efterfølgende brugt mange ressourcer på at oversende sagerne kredsene imellem.

 

Den manglende ensretning og øget kompleksitet inden for området har gjort det svært for politiet at foretage den optimale behandling af sagerne. Derfor er der sandsynligvis også et stort mørketal i statistikkerne, idet borgere og virksomheder opgiver at anmelde, når de er blevet snydt. Det Kriminalpræventive Råd vurderer, at der kun registreres en tredjedel af al den kriminalitet, der finder sted på internettet.

- En udfordring i politiet har desuden været at fastlægge, hvilken kreds der har ansvaret for den videre efterforskning, hvis den samme gerningsmand har begået kriminalitet over nettet mod mange forskellige borgere, bosat i forskellige politikredse. Det klassiske, fysiske gerningssted eksisterer jo ikke i denne type sager, siger vicepolitiinspektør i Københavns Politi og kommende centerchef for LCIK, Trine Møller.

Det landsdækkende center forankres i Københavns Politi, blandt andet fordi kredsen i forvejen behandler mere end hver fjerde sag om it-relateret økonomisk kriminalitet og samtidig har etableret et godt samarbejde med eksterne interessenter, hvoraf størstedelen har hovedsæde i hovedstaden.

 

Fælles indgangsdør

LCIK vil indledningsvist beskæftige sig med den it-relaterede økonomiske kriminalitet, som spænder bredt fra samhandel mellem private på nettet, ofte med en national karakter, til CEO/BEC-fraud (se faktaboks til højre), der har en international vinkel. På sigt kan det godt være, at opgaveporteføljen udvides. Det vil stadigvæk være kredsene, der skal stå for den videre efterforskning og retsforfølgning i sagerne, men LCIK bliver den fælles indgangsdør for borgere og virksomheder, der har været udsat for it-relateret økonomisk kriminalitet.

Anmeldelserne fra borgere og virksomheder vil komme politiet i hænde via en ny selvbetjeningsløsning, som Koncern IT er i færd med at udvikle. Det skal gerne sikre, at politiet modtager mere præcise og fyldestgørende anmeldelser end i dag, hvor der ofte forekommer en del kommunikation frem og tilbage mellem borger og politi, førend alle nødvendige oplysninger, som skal bruges til at behandle sagen, er i hus.


Bedre dataoverblik

Projektet vedrørende etableringen af LCIK har desuden stor fokus på øget datakvalitet inden for området. Derfor vil der blive oprettet flere forskellige søgenøgler i POLSAS. I dag kan sagerne kun rubriceres under gerningskoderne ”bedrageri” eller ”databedrageri”. Det gør det svært for politiet at følge – og matche –udviklingen, som går voldsomt stærkt, når det gælder it-relateret økonomisk kriminalitet.


- Fremover vil POLSAS automatisk søge efter sammenhænge i sagerne inden for få udvalgte parametre. Det vil sige, at vi i LCIK kan se, hvis det samme telefonnummer eller kreditkort går igen i flere sager, og derved kan vi hurtigere samle sagerne, beskriver Trine Møller.

Når LCIK har modtaget anmeldelserne, visiterer de dem og forestår den indledende efterforskningen, inden sagen ”pakkes” og sendes til den relevante kreds. 


Gode forebyggelsesråd

En andet område, som LCIK også skal beskæftige sig med inden for it-relateret økonomisk kriminalitet, er forebyggelse. Virksomheder og borgere kan generelt blive bedre til at sikre sig mod den type kriminalitet.

LCIK skal hjælpe med oplysning og gode råd, både rettet mod borgere og virksomheder. Eksempelvis vil man tage fat i de virksomheder, der oftest optræder i statistikken over anmeldere af it-relateret økonomisk kriminalitet. Måske er der noget, de selv kan gøre for at beskytte sig?

Også ”den almindelige borger” skal klædes bedre på til nettet gennem oplysningskampagner om for eksempel ”sæson-kriminalitet” såsom fusk med festivalbilletter eller ditto i  forbindelse med udlejning af boliger omkring studiestart.
 

Giver mening – men spændte på samarbejdet

Umiddelbart bliver centraliseringen af sagerne omkring økonomisk it-kriminalitet godt modtaget i kredsene, fortæller centerchef Trine Møller, der har brugt foråret til at besøge alle politikredse.

- Såvel øverste ledelse som efterforskerne har givet udtryk for, at det giver god mening at centralisere og ensrette indsatsen. Kredsene er dog alle spændte på at se, hvordan hverdagen kommer til at fungere i praksis, når LCIK går i drift, og sagspakkerne sendes af sted. Det er en forventelig reaktion, siger Trine Møller og fortæller endvidere, at man i projektet har bred inddragelse af kredsene blandt andet i forhold til udformningen af de kommende sagspakker.

 

Blanding af erfarne og uerfarne kolleger

Rekrutteringen til LCIK er i skrivende stund i fuld gang. Centret får formentlig til huse i Valby og kommer til at tælle 50-60 m/k. Langt de fleste vil være efterforskere, men der skal også ansættes AC’ere, HK’ere og anklagere.


Trine Møller forsikrer om, at man ikke er ude og ”støvsuge” alle landet øko-afdelinger for erfarne efterforskere. Mindre erfarne kolleger, med lysten til at lære, er også attraktive for centret. En god blanding er ønsket fra LCIK, der til gengæld kan tilbyde skærmede ressourcer og balance mellem arbejds- og privatliv.