facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Dansk politi gør livet svært for miljøsvindlere på hjul

Politiassistent Martin Kristensen fra Tungvognscenter Syd i Vejle er en af de bærende kræfter bag en ny metode, der kan afsløre vognmænd og chauffører, der kører med en snydeanordning, som frakobler rensesystemet på deres udstødning.
Tungvognscenter Syd i Vejle er førende specialister i at fange chauffører og vognmænd, der blæser på miljøet og bevidst snyder med teknologien i lastbilerne, fordi der er penge at spare. - Hvis der er blevet manipuleret med en lastbil, finder vi ud af det! Også selvom det nogle gange kan være som at lede efter en nål i en høstak, men vi bliver dygtigere og dygtigere, fortæller politiassistent Martin Kristensen
  15/2-2018

I et virvar af blå, gule, røde og hvide kabler sidder en mindre sort plastikboks med blinkende dioder.

Vi er inde i lastbilens elektroniske system i førerhuset, og boksen er en såkaldt emulator. Den er blevet ulovligt monteret for at sætte lastbilens Adblue-system ud af drift.

Sidstnævnte system har til opgave at omdanne NOx-gasser i lastbilens udstødning til uskadeligt kvælstof og vanddamp, men nu pumpes i stedet meget sundhedsskadelige gasser direkte ud i luften, når lastbilen kører Danmark tyndt. Endda i ekstremt høje mængder.

Omfattende problem

Kollegerne i Tungvognscenter Syd i Vejle, under Sydøstjyllands Politi, afslørede den ulovlige emulator i lastbilen og fangede derfor synderen. Noget, de heldigvis bliver skrappere og skrappere til, for miljøsvindlen er et omfattende problem.

Det har politiets arbejde det seneste års tid dokumenteret, og såvel myndigheder som politikere har for alvor fået øjnene op for omfanget. Årsagen, til at miljøsvindlen sker så systematisk, er, at der kan være mange penge at spare for en vognmand, der har en ældre vognpark. Omkring 20.000 kroner pr. lastbil om året. Ejer vognmanden mange lastbiler, er det så bare at gange beløbet op. I samme takt stiger motivationen til at snyde.

Det er selve Adblue-systemet, der er bekosteligt at vedligeholde. Adblue-væsken, der skal fyldes på en særlig tank på lastbilen, er heller ikke gratis.

- Det kan især betale sig for vognmænd, der har ældre lastbiler, og hvor Adblue-systemet er begyndt at kræve vedligeholdelse. Det har da også vist sig, at mange østeuropæiske vognmænd og chauffører er involveret i svindelen, da deres vognpark ofte er af ældre dato, fortæller Martin Kristensen.

Han er politiassistent i Tungvognscenter Syd i Vejle, og en af landets bedste politifolk til at afsløre Adblue-svindel, da han er idémanden bag metoden. 

Denne såkaldte emulator (den sorte boks) er ulovligt installeret i lastbilens elektroniske system. De to lysende dioder i emulatoren indikerer, at den er aktiv. Lastbilens Adblue-system er dermed manipuleret ud af drift.


Praktik kombineret med teknologi

Det var en tysk dokumentarudsendelse i januar 2017 om snyd med lastbilers Adblue-systemer, der gav Martin Kristensen og en kollega idéen til at lede efter samme svindel i lastbiler på dansk grund. For når det finder sted i Tyskland, mon så ikke også at lastbilerne bevæger sig over grænsen til Danmark? Men hvordan kunne man lige afsløre snyden?

- Vi skulle i forvejen teste noget udstyr i anden anledning, som vi havde lånt fra fagfolk i lastvognsbranchen. Vi finder ud af, at det faktisk kan måle, om Adblue-systemet i en lastbil er i funktion eller ej. Det var jo super fint. Men når vi så havde fastslået, at systemet var blevet manipuleret til ikke at virke, hvad skulle vi så lede efter i lastbilen? Vi besøgte nogle norske kolleger, der var dygtige til at finde de såkaldte emulator-bokse, der sættes ind i lastbilens elektroniske system som led i svindlen. Nordmændene brugte skruetrækkere og stor tålmodighed. Vi tog hjem med vores nye viden, og det lykkedes os at kombinerede den praktiske metode med en ny computerteknologi, og så tog det fart, fortæller Martin Kristensen med begejstring i stemmen.

Foregangsland

Præcist hvordan Tungvognscenter Syd afslører miljøsvindlerne på hjul, vil han ikke berette, for det gælder jo om at være et skridt foran de kriminelle, der også bliver dygtigere og dygtigere.

Metoden bliver dog delt med landets andre tungvognscentre (Nord og Øst). Den vidensdeling sættes der meget fokus på i 2018. Men også europæiske politikolleger kommer på besøg for at suge viden til sig. Sammen med Rigspolitiets Nationalt Færdselscenter (NFÆ) er Tungvognscenter Syd desuden blevet bedt om at deltage i en europæisk ekspertgruppe om emnet i TIS-POL-regi, der er et netværk for europæisk færdselspoliti.

- Vi er helt klart længst fremme i Danmark med hensyn til både at finde svindlen og med at slå hårdest ned på den rent strafferetligt, siger Martin Kristensen.

Tæt samarbejde

Fra årsskiftet er der nemlig kommet en strengere lovgivning på området. Den indebærer blandt andet meget højere bødetakster (se faktaboks). Det er resultatet af, at dansk politi har fået anskueliggjort over for blandt andre Miljøstyrelsen og Færdselsstyrelsen, at der er tale om omfattende og systematisk miljøsvindel med Adblu-systemerne. Eksempelvis viste en stikprøvekontrol af ældre lastbiler i påsken 2017, at hver tredje var manipuleret. Det var primært østeuropæiske lastbiler, det drejede sig om.

Politiet har også pointeret, at bødetaksterne var relativt lave i forhold til den økonomiske gevinst, man som vognmand kunne opnå.

Tungvognscenter Syd har hele tiden dannet tæt parløb med politiassistent Freddy Agerskov fra NFÆ. Han er mangeårig ekspert inden for farligt gods og miljø, og er bindeleddet til relevante styrelser og ministerier. Så mens Martin og hans kolleger i praksis har afsløret og dokumenteret manipulationen af Adblue-systemerne, har Freddy Agerskov bundet trådene sammen og bragt dem videre til styrelserne.

Nøgleordet har været tæt samarbejde.

Denne kasse, fyldt med emulatorer, er at finde på Martin Kristensens kontor i Vejle. En slags trofæ-samling, der dels vidner om, at svindlen er omfattende, dels at kollegerne i Tungvognscenter Syd bliver dygtigere og dygtigere til at afsløre miljøsvindlerne. Faktisk er de førende eksperter på feltet i både ind- og udland.

 

Spiller hinanden gode

- Martin og hans kolleger har på den operative del stået for en fantastisk udvikling og dokumentation, som vil vække genlyd længe. Samtidigt har Miljøstyrelsen og Færdselsstyrelsen været medspillere hele vejen. Jeg synes, at forløbet er et rigtigt godt eksempel på, at når Rigspolitiet, kredsene og styrelserne spiller hinanden gode, så kan vi lykkes med rigtigt meget, siger Freddy Agerskov.

Martin Kristensen er også godt tilfreds med lovstramningen.

- Jeg håber, at det på den lange bane vil afholde vognmændene fra at snyde. I begyndelsen var det jo en stor politimæssig tilfredsstillelse bare at få fat i dem, der bryder loven, men efter at have kørt miljøtest på lastbilerne, går det også op for én, hvor miljøbelastende det rent faktisk er, når Adblue-systemet sættes ud af drift. Forurening dræber, det er alment kendt. Derfor er det ekstra tilfredsstillende at få de manipulerede lastbiler ud af cirkulation, siger Martin Kristensen.

 


Omdrejningspunktet for miljøsvindlen er lastbilens Adblue-system. Det blå tankdæksel er til Adblue-tanken, som skal påfyldes en særlig væske, der omdanner NOx-gasser i lastbilens udstødning til uskadeligt kvælstof og vanddamp. Såvel væsken som vedligeholdelse af Adblue-systemet er ret bekosteligt. Især vognmænd med en ældre vognpark har derfor en økonomisk gevinst, hvis systemet sættes ud af drift.

Den gode idé vandt over måltallene

Leder af Tungvognscenter Syd, politikommissær Stig Simonsen, har været med til at bane vejen for, at hans medarbejderes gode idéer kunne få luft under vingerne. I en periode med afgivelser til grænsen og bevogtning i København var det nemlig ikke tid, man havde mest af i afdelingen i det forgangne år.

- Jeg ”solgte” projektet op ad i systemet og blev mødt med velvilje, selvom vi ikke ville kunne nå alle de måltal, som vi ellers er sat i verden for. Men måltal skal jo ikke afholde én fra at forfølge medarbejdernes gode idéer. Og tiden viste sig jo at være godt givet ud. Vores afdeling har vist vejen frem og været med til at rydde op i vognmandsbranchen. Det kan man kun være stolt over, siger Stig Simonsen.