facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Bedre efterforskning af seksuelle krænkelser begået af amerikanske politifolk

New York Police Department. Arkivfoto
Efter 25 års eksistens er det først nu, at den instans, der tager sig af embedsmisbrug begået af politifolk i New York City, vil behandle klager, der omhandler seksuelle krænkelser.
  28/2-2018

Det er ellers ikke fordi, at det har skortet på episoder, som instansen – the Civilian Complaint Review Board (C.C.R.B.) – har haft mulighed for at beskæftige sig med.
I løbet af 18 måneder, frem til juni 2017, er der indkommet 117 anklager om seksuelle krænkelser begået af politifolk i New York City.
Anklagerne handler om alt lige fra sexistiske bemærkninger og opfordringer til sex til uønskede berøringer og sågar voldtægt.
Det skriver The New York Times.


C.C.R.B har tidligere bare sendt sådanne anklager videre til politiets egen enhed, Internal Affairs Bureau, men her er resultaterne af efterforskningerne og eventuelle konsekvenser for de involverede politifolk blevet hemmeligholdt.
Nu har C.C.R.B's bestyrelse så besluttet, at der skal andre efterforskningsmæssige boller på suppen. Fremover vil C.C.R.B også efterforske sager om seksuelle krænkelser og altså ikke længere lade det bero på politiets undersøgelse af sine egne folk.

Kritiske røster undrer sig dog over, at det først er nu – og muligvis fordi #meetoo-bølgen ruller hen over USA – at C.C.R.B har set det som et nødvendigt skridt.
C.C.R.B erkender dog også, at det ikke bliver et spørgsmål om, hvorvidt politifolk i New York City misbruger deres embede og begår seksuelle krænkelser, men om hvor ofte det sker – samt hvad der fremover kan gøres for at forhindre det.

Læs hele artiklen her.