facebook twitter

Politidirektør i Politiområdet: Vi effektiviserer smart

Politidirektør i politiområdet, Svend Larsen, tager kritikken af forholdene i det Nationale Kriminaltekniske Center (NKC) meget alvorligt. Han mener dog, at indkøb af bedre teknologi, bedre prioritering og bedre rammer vil hjælpe mod bedre tider.
- Det er et krav, at vi skal effektivisere, blandt andet for at sende penge fra Rigspolitiet og ud i kredsene, men vi skal selvfølgelig gøre det uden, at det forringer kvalitet og arbejdsmiljø, siger han.
  20/4-2018

Politidirektør i Politiområdet, Svend Larsen, kender godt kritikken, som fremføres i artiklen ”Uacceptable arbejdsforhold i Kriminalteknisk Center”. Herunder, at NKC har været hårdt ramt af en blanding af besparelser og flere opgaver gennem en række år.

- Det er rigtigt, at antallet af effekter, der sendes ind, er fordoblet, og vi har været spidsbelastede af bandekrig, ubådssag og andet, som har haft højeste prioritet og har taget meget tid. Og det er også rigtigt, at vi skal spare, men ambitionen er ikke at sænke barren. Vi skal også have sagsbehandlingstiderne ned. Vi skal effektivisere smart, fortæller politidirektøren.

Han fortsætter:

- Vi skal finde penge i Rigspolitiet, blandt andet til at levere en helt ny it-platform til beredskabet ude i kredsene. Men pengene kan blandt andet findes ved bedre brug af teknologi, ved effektiviseringsgevinster, når vi flytter ud i nye og kriminalteknisk skræddersyede lokaler i Ejby, og ved at målrette blandt andet sporsikring og kvaliteten af denne, så vi bruger kræfterne på de vigtigste spor, siger Svend Larsen.

Hensyn til politiets forhold

Politidirektøren mener ikke, at NKC er gået på kompromis med kvaliteten, eller kommer til at gøre det. Men han fastslår, at der selvfølgelig skal prioriteres i perioder med spidsbelastning.

- NKC har haft det hårdt, men har ikke været nødlidende. Det er en stor afdeling med ca. 135 ansatte. Vi har hovedfokus på medarbejderne, og der er investeret i kompetenceudvikling og uddannelse. Det vil der fortsat blive. Det skal heller ikke være sådan, at de besparelser, der finder sted, skader det operationelle, for så må vi finde pengene et andet sted, siger han.

Svend Larsen ved godt, at medarbejderne og tillidsfolkene sætter spørgsmålstegn ved, hvordan to konsulenter fra McKinsey kan lave anvisninger til besparelser i et politifagligt miljø.

- For mig er det rigtig vigtigt, at vi kommer til at gennemføre effektiviseringerne selv. Ligesom andre konsulentfirmaer er McKinsey gode til at finde og påpege potentialer. Men vi kommer selv til at lave løsningerne med egne folk. Det vil sige folk, som allerede kender til politiet og har forestået udviklingen af driftsstyringssystemet. Vi skal finde pengene, men der er metodefrihed, og vi kommer  kun til at gøre de ting, vi kan se virker, og som passer til det faglige miljø og politiets særlige forhold.