facebook twitter

Advarsel: Uacceptable arbejdsforhold i Kriminalteknisk Center

NKC skal levere beviser og finde spor, der kan understøtte efterforskningen i politikredsene. Kvaliteten af det kriminaltekniske arbejde er afgørende i mange sager.
Det Nationale Kriminaltekniske Center (NKC) drukner i sager, samtidig med at flere års besparelser har skåret i antallet af timer. Arbejdsforholdene slider, teknikerne søger væk, og resten af landet rammes af, at centeret bliver en stadig snævrere flaskehals.
- Uansvarligt og retssikkerhedsmæssigt problematisk, advarer foreningsformanden.
  20/4-2018

Det er ikke altid rart at være en flaskehals – slet ikke når sagerne hober sig op i større bunker end mængden af tid og hænder.

Men sådan er virkeligheden i Det Nationale Kriminaltekniske Center i Vanløse. Her har løbende nedskæringer medført stressramte ansatte, mistrivsel og en stadig dårligere faglig smag i munden. Ikke mindst i forhold til resten af landet, som er afhængige, af og som skal bruge NKC’s, ekspertise.

Sådan lyder status fra Jørgen Olsen, foreningsformand i Rigspolitiet og formand for Personalepolitisk Udvalg i Politiforbundet.

- Det er uansvarligt. Så enkelt kan jeg sige det, fortæller Jørgen Olsen.

Han henviser til, at NKC løbende har været udsat for besparelser og nedskæringer. Det betyder, at presset på de ansatte er vokset.

- Antallet af indsendte effekter til undersøgelse er steget med næsten 100 procent i perioden 2014 til 2017 – fra 54.000 til 107.000 – og stiger fortsat, samtidig med at antallet af udrykninger er stabilt. Men i samme periode er der reduceret med 14 årsværk, fortæller Jørgen Olsen.

NKC har i dag 155 ansatte, heraf 77 polititeknikere og 36 civilteknikere.


- Det tager år at blive en god kriminaltekniker. Vi kan heller ikke bare fylde op med specialister udefra, advarer tillidsmand.

Læs også artiklen: NKC Vest: Vi frygter for fremtiden

Ond spiral

Ifølge Jørgen Olsen er NKC hårdt ramt på flere fronter.

- De ansatte er pressede og stressede. Vi har langtidssygemeldinger. Kollegerne bliver oftere og oftere mødt med kritik fra politikredsene af de lange sagsbehandlingstider og deres negative indflydelse på politikredsenes arbejde. Trivselsundersøgelsen fra i år viste også, at 41 procent er utilfredse med balancen mellem arbejdstid og arbejdsopgaver. Der er mange alarmklokker, som bimler, siger foreningsformanden.

Hans oplevelse er, at mange i NKC taler om at søge væk eller helt forlade politiet.

- Og det her er specialister og specialer, som ikke bare kan erstattes. Det tager år at blive en god kriminaltekniker. Vi kan heller ikke bare fylde op med specialister udefra. Fordi politiuddannelsen og –tilgangen også er afgørende for arbejdet. Det er den berømte onde spiral, og vi har passeret 11. time, siger han.

Problem for retssikkerheden

Jørgen Olsen fastslår, at han flere gange har advaret om udviklingen i NKC over for ledelsen. Her ser man ifølge ham et potentiale for at løse udfordringerne med driftsoptimering.

- Status er kendt. Det vil også sige en status, som – udover de rent menneskelige og faglige konsekvenser – også er retssikkerhedsmæssige bekymringer, da NKC skal levere beviser og finde spor, der kan understøtte efterforskningen i politikredsene. Kvaliteten af det kriminaltekniske arbejde er afgørende i mange sager, siger Jørgen Olsen.
Han hæfter sig ved, at det fremadrettet ser endnu mere dystert ud. NKC skal nemlig driftsoptimere på baggrund af en konsulentrapport fra McKinsey.

- Groft sagt har man haft to konsulenter med stopur på besøg i otte timer, og det er deres oplevelser, som har fået lov til at sætte retningen for yderligere stramninger, fastslår han.


- Jeg kan kun se to scenarier: At sagsbehandlingstiderne vokser endnu mere, eller at kvaliteten daler, fastslår fællestillidsmand Klaus Byrjalsen.
 

Læs også artikel: Politidirektør: Vi effektiviserer smart.

Skal spare fem millioner kroner

Fællestillidsmand i politiområdet, Klaus Byrjalsen, sidder helt tæt på kollegerne i NKC, og han er også dybt bekymret og irriteret over McKinsey.

- Vi har fået at vide, at vi skal spare fem millioner kroner på årsværk. Altså i kernearbejdet. Det er sket på baggrund af McKinseys målinger med stopur af 17 medarbejdere, altså kun en lille del af de ansatte. Det er et konsulenthus, som udtaler sig om specialiserede fagområder i politiarbejdet. Jeg kunne forstå, hvis det handlede om besparelser ved at flytte i nye kontorer i Ejby i forhold til reception eller andet, men at det sker på kerneområdet er helt absurd, siger han.

Klaus Byrjalsen fortsætter:

- Det her kommer efter flere år med Lean-processer og besparelser. Jeg kan kun se to scenarier: At sagsbehandlingstiderne vokser endnu mere, eller at kvaliteten daler. Begge dele er uacceptabelt. Det sker samtidig med, at kredsene har fået at vide, at sagsbehandlingstiderne skal ned og opklaringsprocenten op. Der er ikke sammenhæng i tingene, hvis vi i Rigspolitiet samtidig forlænger dem.

Dropper uddannelse

For Klaus Byrjalsen handler det ligesom for foreningsformand Jørgen Olsen om den dårlige spiral.

- Besparelserne går igen og forringer hele vejen ud i kredsene. Vi skulle forestå undervisning på basisuddannelsen, altså for de politifolk som kommer ud på gerningssteder og skal sikre spor.  Men det kan vi ikke med de timer, der er tilbage. Det sker i stedet med lærere fra Politiskolen, altså folk som ikke har ”hands-on” i forhold til det daglige arbejde med kriminalteknik og analyser. Det er ingen kritik af lærerne, men der er kvalitetsmæssig forskel på at sidde med arbejdet og de seneste metoder i praksis, og at have en teoretisk overordnet tilgang. Det smitter af på kvaliteten, siger Klaus Byrjalsen.