facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Tjenesteplanlægningen spiller fallit

Midt- og Vestjyllands Politi hober afspadseringstimer op.
I Midt- og Vestjyllands Politi hænger timeregnskabet ikke sammen. Kredsen ophober afspadsering. Det er der flere forklaringer på - blandt andet den måde politiet i dag drives og de opgaver, som vælter ind. Uge 31 lagde eksempelvis kredsen ned politimæssigt i forbindelse med sportsbegivenheder og events.
- Systemet kan sådan set ikke håndtere det, og det kan antallet af polititimer heller ikke, mener foreningsformanden.
  7/9-2017

Politiet skubber stadig flere timer foran sig i afspadsering og frihed. Tæt på en million fremgår det af seneste opgørelse fra juli 2017, som DANSK POLITI offentliggjorde tirsdag i artiklen: ”600 politifolk kan holde fri i et år”.
En af de politikredse, som genererer stadig mere afspadsering, er Midt- og Vestjylland.

Her er antallet af afspadseringstimer og normtimer vokset med hele 60 procent siden 2014. Og regner man ordinære fridage med, er stigningen på 55 procent.

I rå tal understreger det, at antallet af polititimer ikke flugter med opgaver.

- Det er den simple konstatering. Vi skubber et underskud foran os, og sådan som systemet og politiet fungerer, så vil det altid være sådan. Desværre, fortæller foreningsformand, Jørgen Fisker.

Travle ferieuger

Midt- og Vestjyllands udfordringer adskiller sig ikke fra de øvrige politikredse. Men enkelte begivenheder trækker alligevel lidt større veksler i tjenesteplanlægningen.

Et eksempel, som også ifølge foreningsformanden illustrerer, hvorfor tjenesteplanlægningen ikke kan følge med virkeligheden, er uge 31.

I den uge afholdt Herning blandt andet EM i cykelløb fra den 2. til den 6. august. Samtidig spillede Superligaholdet FC Midtjylland en afgørende kvalifikationskamp til Europa League mod polske Arka Gdynia, ligeledes i Herning. En højrisikokamp.  Godt 15 kilometer uden for Herning blev sideløbende afholdt et af Europas største ungdomsfodboldstævner, Vildbjerg Cup, med besøg af op mod 20.000 spillere, trænere, tilskuere og familier fra flere lande. Der var i øvrigt også en mindre festival ude på vestkysten.

Alt ovenstående krævede stort opbud af polititimer.

Store arrangementer dræner

I en terrortid og med dagens sikkerhedsniveau betyder afvikling af større sportsbegivenheder eller events måske mangedobling af politiets timeforbrug, sammenlignet med for bare 10 år siden. Det samme gælder højrisiko fodboldkampe, og i det hele taget at have Superligahold. Dem har Midt- og Vestjylland to af dette efterår. Før sommeren, og inden Viborgs nedrykning, var antallet tre.
Dertil kommer, at Midt- og Vestjylland i samme periode sendte politifolk til grænsen.

Til gengæld måtte kredsen bede om assistance fra de samme kredse for at løse indsatsen med blandt andet fodboldkampen.

Store arrangementer dræner politiressourcer.

Således et øjebliksbillede af virkeligheden i uge 31, der også er ferietid, hvor tjenesteplanlægningen allerede er lappet kreativt sammen med det yderste af neglene, så politifolkene kan afholde 14 dages sammenhængende ferie mellem juni og september.

- Vi har været velvillige til at lave løsninger med 12-timers tjeneste og 16-timers tjeneste, og fixe det umulige. Men vi er fanget i en ”dead end”, hvor det ikke bliver bedre. Det fører ingen steder hen, fordi vi hele tiden rammes af kortvarslede indsatser, nye prioriteringer og meget andet. Systemet kan sådan set ikke håndtere det, og det kan antallet af polititimer heller ikke, mener foreningsformand Jørgen Fisker.
Foto: Fællestillidsmand Jørgen Fisker kalder sin politikreds for "underfrankeret", når den også skal klare indsatser med udrejsecenter og superligahold.

Lap på lap

Uge 31 lyder måske ekstraordinær. Men det er den, ifølge foreningsformanden, ikke i de danske politikredse. Det er uger af den slags, som rammer alle steder, og som trækker enorme veksler på polititimer, som allerede er i underskud. Det ætser så at sige fundamentet og driften væk i kredsene.

Det er blevet næsten umuligt at drive en politikreds.

Som eksempel nævner Jørgen Fisker Udrejsecenteret Kærshovedgård, som blev placeret i politikredsen i 2016 uden for Bording. Politimæssigt betyder det et træk på politifolk nok til en ekstra døgnbemandet station, men de penge, som bevilges til kredsen i samme forbindelse, betyder ikke, at kredsen får flere polititimer at gøre godt med.

- Kredsen får penge, det er vi glade for, men vi har ikke flere hænder og timer af den grund. Med andre ord, opgaven belaster bare kredsen yderligere samtidig med, at vi allerede er spændt hårdt for. Ligesom alle de andre kredse, fortæller han.

Og det er ifølge Jørgen Fisker det egentlige problem.

- Politikkerne og alle andre, der vil politiet det godt, eller kræver handling, eller kræver indsatser, kender ikke til eller forstår virkeligheden i politiet. De forstår ikke, at systemet ikke fungerer, eller at vi hele tiden slider lidt mere på noget, som allerede er nedslidt, samtidig med at politifolk sendes rundt på kryds og tværs mellem kredsene for at lappe hér og dér, siger han.

Han kalder politikredsen for ”underfrankeret” i forhold Udrejsecenter og fodboldudfordringer.

- Dertil kommer, at vi har en ledelse, som prioriterer at rykke ud, når der kaldes, altså også til indbrud. Det er der ret beset ikke ressourcerne til, og derfor får vi negative regnskaber. Det er godt for borgerne, men skidt for kredsen, siger foreningsformanden.


 

Flytter hele tiden fokus


Jørgen Fiskers udsagn flugter med de beskrivelser fra København og Aarhus omkring bandekrigen og arbejdsgangen bag facaden, som DANSK POLITI bragte i artiklen: ”Bandekonflikt – når politisk handlekraft koster”.

Her fortalte politifolk fra Efterforskningsenheden i København blandt andet:

- Alle ved, at vi springer fra tue til tue for at lukke huller. Vi kan ikke andet. Politiet lapper huller på en gammel cykelslange, så der snart ikke er plads til en lap mere.

Og fra Østjylland lød det fra politifolk i Personfarlig Kriminalitet at:

- Vi skal hele tiden flytte fokus. For mig at se, er det største problem i politiet, at alle blander sig i vores faglighed og arbejdsform, så vi aldrig får løst problemerne. Det er særligt grelt, når politiet gennemlever en periode, hvor vi mangler politifolk og ressourcer på alle hylder. Den eneste løsning er sådan set arbejdsro. Den får vi bare ikke, lyder det fra en central kilde i personfarlig kriminalitet i Østjylland.

Og på Vestegnen udtalte foreningsformand Jørgen Jensen:

- Vi låner på kryds og tværs af hinanden. Vi sender folk rundt mellem kredsene. Vi kan ikke engang afvikle en mindre festival i dag uden at skulle låne politifolk fra nabokredse. Det er helt galt, og det skader alt fra arbejdsmiljø til faglighed. Jeg ved, at alle tillidsfolk i landet er pikeret over, at det nu er så grelt.