facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Overarbejde: 600 politifolk kan holde fri i et år

Politiet hober stadig afspadsering op
Puklen af afspadsering og tilgodehavende frihed stiger fortsat i politiet. Landets politifolk skubber næsten en million timer foran sig. Det er en stigning på 50 procent på tre år, og svarer til, at en større politikreds kan holde lukket i et år.
  5/9-2017

I 2014 havde landets politifolk samlet 633.000 timer til gode i afspadsering og ordinære fridage. I efteråret 2017 er det tal steget næsten 969.000 timer. Det er altså en stigning på godt og vel 50 procent. Og stigningen skal tilmed ses i lyset af, at politiet to gange i den mellemliggende periode har fået tvangsudbetalt tilgodehavende frihed for at nedbringe tallet. Altså ikke har kunnet afspadsere, men har fået penge i stedet.

De 969.000 timer svarer til at små 600 fuldtidsansatte politifolk kan holde fri i et år, eller at en større politikreds lukker ned i et år.

Antallet findes ved at dividere med 1.625 timer, som gør det ud for et gennemsnitligt politiårsværk fratrukket ferie og omsorgsdage.

 

80 procent mere afspadsering

Kigger man alene på den pukkel af afspadsering, som politiet skubber foran sig, så er væksten meget markant. Det vil sige uden at medregne ordinære fridage.

Her er politiet gået fra at have 350.000 timer til gode i 2014 og til at have 620.000 timer til gode her i starten af efteråret 2017.

Det er en stigning på næsten 80 procent.

Puljen af merarbejde er altså vokset med små 80 procent i perioden.

2014 var et ”almindeligt” politiår, det vil sige før først terror og dermed øgede krav til bevogtning, og siden også grænselukning ramte politiets timeforbrug. Med sommerens bandekrig er der trukket yderligere veksler på overtiden.

Det betyder også, at stigningen er mest voldsom mellem 2014 og 2015.

Tager man stigningen fra 2015 og til i dag, så er den således kun 15 procent. Fra 839.000 timer og til 969.000 timer.
Men kurven er ikke vendt, og der har som nævnt allerede været to omgange af tvangsudbetaling for at nedbringe tallet.

 

Balancerer på knivsæg

I Politiforbundet giver tallene panderynker:

- Politiforbundet er bekymrede, fordi det viser, at politiets ledelse stadig ikke formår at planlægge med 37 timers arbejdsuge. Målsætningen om, at alle politifolk skal ned og arbejde på en normal norm, har man ikke nået. Det viser udtræk, hvor 1.000 politifolk har mere end 40 timer til gode, alene på normkontoen, som er udtryk for det merarbejde, der bliver lagt i politiet ud over de 37 timer ugentligt, fortæller Jørgen Jensen, der er foreningsformand på Vestegnen og ansvarlig for arbejdstidsområdet i Politiforbundet.

Udfordringen er ifølge ham, at tallene understøtter, at den største mangelvare i politiet er mulighed for at holde fri og tid til familien.

- Derfor er tvangsudbetaling af overarbejde heller ikke noget, som skal trækkes ned over politiet igen. Vi balancerer på en knivsæg. Vi står med mange politifolk som føler, at de skal vælge mellem arbejde og familie, og det er en urimelig situation, og den skal vi ikke gøre værre. Vi oplever at flere søger væk fra politiet.  Vi har brug for ro og en langsigtet plan, så der kommer overensstemmelse mellem politiets timer og opgaver, fortsætter Jørgen Jensen.

 

Rigspolitiet bag stigning siden 2016

Mængden af ophobet frihed i politiet stiger altså fortsat. Dog ikke så voldsomt som tidligere. Bemærkelsesværdigt er det blandt andet, at i forhold til stigningen det seneste år, så er det især politikredsen Midt- og Vestjylland, samt Rigspolitiet selv som trækker tallet op.

Der mangler ifølge Jørgen Jensen en forklaring på, at særligt de to har problemer med at holde sig inden for normen.

I rigspolitiets tilfælde kan bandekrigen have haft en indflydelse.

I Midt- og Vestjylland kan et gæt lyde på, at kredsen har fået et udrejsecenter uden at blive kompenseret med flere polititimer.

Ligeså er det gætværk, men påfaldende, at de politikredse, som har mindst et hold i Superligaen, også har svært ved at få timetallet til at slå til. Det gælder blandt andre Nordsjælland med tre hold, Midt- og Vestjylland med to hold, og Østjylland med to hold.