facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Svensk forsker: Centraliseringen har en bagside

Stefan Holgersson er en prisbelønnet og rost politiforsker, som det flere gang har været på kant med politiets øverste ledelse i Sverige.
Centralisering er godt i forhold til komplekse sager og indsatser. Men politiet kommer reelt til at opklare færre sager, og mister afgørende kontakt med lokalsamfundet og lokale samarbejdspartnere, så det skader efterforskningen. Det betyder også, at alvorlige sager med personfarlig kriminalitet tabes på gulvet, advarer svensk politiforsker.
  13/9-2017

 I Sverige har sammenlægningen af landets politidistrikter til syv regionskredse skabt kaos og utilfredshed.

Reformen af svensk politi blev gennemført 1. januar 2015, hvilket betød at 21 politidistrikter forsvandt, og at politiet blev samlet under et stærkt rigspoliti, som så havde syv arme ud i landet i form af regioner.

Næsten tre år senere er der fortsat kaos og utilfredshed i kølvandet på reformen.

Dels fordi antallet af ledere blev drastisk så skåret ned, at kommandogangen og kommunikationen fra top til bund knækkede, dels fordi systemet ikke har fungeret i krisesituationer. Eksempelvis i Region syd, som tæller Skåne og Malmø, og hvor en verserende bandekrig og stigning i voldssager sendte politiet i knæ, og krævede bistand fra andre trængte regioner. Chefen for politiregionen måtte gå i utide på grund af voldsom intern og ekstern kritik. Det samme gjaldt chefen for en anden af de svenske politiregioner.

Utilfredsheden blandt politifolkene har været til at føle på. Næsten tre har dagligt forladt jobbet i utide gennem de senere år.

Ordet politikrise er efterhånden så brugt, at det er blevet en konstatering i medier og blandt politikere, sammen med historier om politisvigt og sommerlukkede stationer. Tilliden fra borgerne er begyndt at falde. De føler sig ikke trygge ved et politi, som er ved at miste det lokale fodfæste, som ikke altid kan komme, når der kaldes, og som samtidig må kæmpe med en stigning i antallet af sager inden for personfarlig kriminalitet.

Det er på den baggrund, at regeringen har følt sig nødsaget til at handle.

Svensk politi er netop blevet stillet en ekstrabevilling på 7,1 milliarder svenske kroner i udsigt af regeringen fordelt over tre år. Blandt andet til en udvidelse af politistyrken, som er faldet et stykke under de mindst 20.000 politifolk, som tidligere var målet.

Centraliseringen får en del af skylden.

Senest af politiforskeren Stefan Holgersson, som selv er politiuddannet. Han har i følge bladet Polistidningen fremlagt en rapport, som blandt andet påpeger, at centralisering betyder, at det politiet reelt kommer til at opklare færre sager, og mister afgørende kontakt med lokalsamfundet og lokale samarbejdspartnere, så det skader efterforskningen. Det betyder også, at alvorlige sager med personfarlig kriminalitet tabes på gulvet.

Centraliseringstanken handler ifølge forskeren om effektivisering og økonomi, og kan have sine fordele. Blandt andet at politiet bliver dygtigere til at håndtere komplekse former for kriminalitet og store indsatser. Til gengæld tabes de mere enkle og lokale sager, de være sig nok så alvorlige.

Færre til at komme

Sverige har ligesom som Danmark oplevet, hvordan antallet af politifolk til eksempelvis beredskab og lokalpoliti er faldet løbende og typisk betalt prisen, når andre områder skal styrkes. De vil sige at antallet af politifolk, som er klar til at rykke ud døgnet rundt procentuelt er meget lavere, end for blot ti år siden.

Det sker samtidig med, at beredskabet i øvrigt belastes yderligere og i stigende grad af en række ikke-kriminelle forhold, som eksempelvis psykisk syge og sociale indsatser.
Måske helt op mod 40 procent af alle tilkald kan være af den type, hvis man skal tro en nylig undersøgelse fra England.