facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Politidirektør: Balancekunst på flere niveauer

- Vi har absolut ingen ambition om at detailstyre. Selvfølgelig er der nogle overordnede beslutninger om rammer og retning, som vi er nødt til at tage, men ellers forventer vi faktisk, at lederne træffer så mange som muligt af alle de beslutninger, der skal tages i løbet af en dag, fastslår politidirektøren i Østjylland, Helle Kyndesen.
Østjyllands Politi har flere opgaver, end der er hænder til at løfte. Flere nyuddannede politibetjente på vej tilbage til kredsen, flere politielever og stillinger, der bliver besat fra årsskiftet, skal dog gerne medvirke til, at balancen i den østjyske kreds snart bliver bedre.
- Vi håber, at trykket på vores medarbejdere bliver mindre i de kommende år. Vi er meget opmærksomme på, at de skal have bedre vilkår, end de har i dag, siger politidirektør i Østjyllands Politi, Helle Kyndesen.
  23/10-2017Når Helle Kyndesen (foto), politidirektør i Østjyllands Politi siden august 2015, kaster helikopterblikket ud over det østjyske ”pastorat”, ser hun en kreds, hvor medarbejderne virkelig arbejder hårdt, og hvor balance og en ensartet borgerbetjening er værdier, som tilstræbes, men nogle gange kan være svære at indfri, når eksempelvis en bandekrig raser.

- Rent geografisk befinder vi os i et område, der både tæller Danmarks næststørste by – Aarhus - med over 300.000 indbyggere, og Randers der er landets sjette største by. Vi har landkommuner og Samsø, som blot har omkring 4.000 indbyggere. Kunsten er at huske os selv på, at vi er hele kredsens politi og skabe en balance på tværs – både eksternt og internt, siger Helle Kyndesen.

Bedre end arbejdstidsaftalen

I disse år er balancen mellem arbejds- og familieliv for de ansatte i politikredsen ikke en selvfølge. Det er øverste ledelse meget bevidst om, fastslår politidirektøren. Ligesom ledelsen er klar over, at nogle medarbejdere arbejder så ofte i weekenderne, at de er ved at nå loftet i arbejdstidsaftalen. 

- Den er der ingen, der kommer over! Men vi vil gerne gøre det endnu bedre end arbejdstidsaftalen. Vi ønsker at forbedre den nuværende weekendfrekvens i især patruljesektionen, og derfor er de ekstra politifolk, som vi har fået i år, også kommet over i vores operative center, fortæller Helle Kyndesen.

Arbejdspresset kan dog også mærkes andre steder i organisationen. Blandt andet er it-kriminaliteten i kredsen stigende – matchende den landsdækkende tendens. Det mærkes i enheden for økonomisk kriminalitet.

- Jeg er godt klar over, at deres sagsbunker er vokset, og at de har manglet folk, men til årsskiftet bliver de flere i form af efterforskere, studentermedhjælpere og styrket administrativ understøttelse, lover politidirektøren og tilføjer:

- Kredsens vakante stillinger i de forskellige afdelinger bliver desuden fyldt op fra årsskiftet i forbindelse med årets stillingsbesættelsesrunde.

Ønsker den gode dialog

En anden balance, som tilsyneladende kan tippe i Østjyllands Politi, er, hvor meget indblanding der skal være mellem øverste ledelse og nedad i organisationen. Øverste ledelse kritiseres for top- og detailstyring af flere medarbejdere, som DANSK POLITI har talt med.

- Jeg synes nu, at vi prøver at finde en fornuftig balance mellem de forskellige ledelsesniveauer i kredsen. Vi har absolut ingen ambition om at detailstyre. Selvfølgelig er der nogle overordnede beslutninger om rammer og retning, som vi er nødt til at tage, men ellers forventer vi faktisk, at lederne træffer så mange som muligt af alle de beslutninger, der skal tages i løbet af en dag. Og det synes jeg også, at de gør. Men føler nogle, at vi blander os for meget, så opfordrer jeg til, at man siger det. Vi ønsker den gode dialog, og det synes jeg også kendetegner vores kreds – samt et godt samarbejde og en respekt for hinandens opgaver, siger Helle Kyndesen.