facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Fastansættelser af psykologer giver mere valuta for pengene

Rigspolitiet er i disse måneder i færd med at ansætte yderligere psykologer, så psykologtjenesten kommer til at omfatte cirka ni psykologer. Fastansættelserne afløser de kontraktansættelser man tidligere har haft med privatpraktiserende psykologer. Gevinsten bliver ifølge Rigspolitiet flere psykologtimer for de samme penge samt mulighed for at benytte psykologerne mere fleksibelt.
  18/10-2017

Ændringen af Rigspolitiets Psykologtjeneste er ikke en spareøvelse. 

Det slår politiinspektør Peter Ekebjærg fra Rigspolitiets National HR-partner fast. 

Dansk politi har et krisepsykologisk set-up, der dels skal forebygge, dels håndtere voldsomme hændelser, og det vil fortsætte med uændret styrke. Men ansættelsesformen for psykologerne ændres. Fremover skal alle psykologer være fastansatte i Rigspolitiet og ikke som i dag, hvor man har kontrakter med privatpraktiserende psykologer .

- Vi kommer ikke til at bruge færre penge på psykologtjenesten, men den ny forretningsmodel gør, at vi får flere psykologtimer til rådighed for de samme penge, siger Peter Ekebjærg.

Rigspolitiet er i fuld gang med fastansættelserne. Der skal i første omgang ansættes cirka seks psykologer, så psykologtjenesten kommer til at tælle omkring ni psykologer, idet der er tre fastansatte i forvejen. 

Ny leder af afdelingen er vicepolitiinspektør Mette Lindskov.

På sigt er det tanken, at nogle af psykologerne skal have fast base i Jylland. I førte omgang formentlig i nogle midlertidige lokaler, men tanken er, at de skal have permanent til huse på politiskolen i Vejle, når den står klar i 2020.

 

Fokus på de psykiske belastninger

Peter Ekebjærg fortæller, at man ved at have fastansatte psykologer opnår en større fleksibilitet i forhold til, hvad man kan bruge deres faglighed til. 

- Når det er vores egne ansatte, kan vi for eksempel benytte dem i rekrutteringsøjemed, i forbindelse med omorganiseringer og til supervision af forskellige medarbejdergrupper. I dag superviserer vi blandt andre medarbejdere, som beskæftiger sig med seksuelle overgreb mod børn, men vi kunne fremover også godt tænke os at sætte yderlig fokus på andre grupper, hvis arbejde indebærer en psykisk hård belastning – eksempelvis indsatsledere og reaktionspatruljefolk, beskriver Peter Ekebjærg.

Politiinspektøren forventer også, at psykologerne i højere grad bliver en integreret del af dansk politi, når de bliver en del af arbejdspladsen.

- Alt i alt forventer vi et mere robust set-up. Kollegerne skal gerne møde samme – eller en bedre – kontinuitet i de ydelser, som de modtager. Ambitionen har som sagt aldrig været at skære ned på området, tvært imod. At forebygge og håndtere psykiske belastninger i politijobbet var vigtigt i går, det er det også i dag, og det vil det i høj grad også være i morgen, siger Peter Ekebjærg.