facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Undersøgelse: 60 procent af de svenske politifolk på udkig efter andet arbejde

Tre ud af ti svenske politifolk angiver, at de er nødt til at arbejde overtid for at få økonomien til at hænge sammen. For politifolk i beredskabet er tallet dog 5 ud af ti.
Stor webundersøgelse med svar fra 2.107 tilfældigt udvalgte svenske politifolk bekræfter krisen i og flugten fra svensk politi. I Danmark har vi ingen tilsvarende undersøgelse, men besvarelserne flugter med tendenserne i stikprøveundersøgelse fra tre beredskaber i Danmark.
  1/11-2017

I januar viste en stikprøveundersøgelse foretaget af fagbladet DANSK POLITI i beredskaber i tre kredse, at op mod 60 procent overvejer at søge væk fra politiet. Af dem har næsten 20 procent allerede sendt ansøgninger til stillinger uden for politiet.

Der foreligger dog ikke en større undersøgelse af, hvorvidt det er tal kan bredes ud over hele politiet.
Tendensen flugter dog med de udsagn, som ofte lyder fra politifolk.

Den flugter også med tilstandene i Sverige, hvor et større antal politifolk gennem de senere år har forladt politiarbejdet i utilfredshed.

Nu har det svenske politiforbund, Polisforbundet, fået lavet en større undersøgelse, som viser, at 58 procent svarer ja til, at de ”gør noget aktivt for at planlægge et arbejdsliv uden for politiet”.
Det vil altså sige, at op mod 60 procent er på udkig efter arbejde uden for politiet.

Sidste år forlod 199 politifolk under 40 år politijobbet i Sverige. Fra aldersgruppen 40-60 år sagde 210 farvel til uniformen.

Udvikling i antallet af politifolk, som stopper før tid i Sverige. Kilde: Polisforbundet rapport "Högre polislöner".

Lønnen er afgørende

Undersøgelsen er baseret på webinterviews foretaget af analysefirmaet Novus. I alt har 2.107 politifolk svaret, hvilket er en besvarelsesprocent på 60 af de tilfældigt udvalgte deltagere i webinterviewene. Besvarelserne har været anonyme.

Af undersøgelse fremgår det i øvrigt, at :

  • 9 ud af 10 anser løn, som en af de vigtigste faktorer for at blive i politiet. 38 procent angiver bedre arbejdstider, og 28 procent bedre og tydeligere ledelse, som vigtigt.
  • Tre ud af ti angiver, at de er nødt til at arbejde overtid for at få økonomien til at hænge sammen. For politifolk i beredskabet er tallet dog 5 ud af ti. Udvikling i antallet af politifolk i Sverige pr. 100.000 indbygger. I 2016 var der i alt 20.0025 politifolk i Sverige. Sammenlignet med Danmark (som modsat andre endda medregner politielever i vores opgørelser over det samlede antal politifolk) er svenskerne dog noget bedre dækket ind med polititimer. I Danmark er der godt 185 politifolk pr. 100.000  indbygger (Ifølge Danmarks Statistik 5,76 mio. indbyggere pr. 3. kvartal 2017)

7,1 milliarder ekstra

Undersøgelsen fra det svenske politiforbund vil indgå i kampagnen for højere løn til svenske politifolk.

Lønnen er ofte på lige under 25.000 svenske kroner om måneden selv med fem års anciennitet – det svarer til under 20.000 danske kroner.

Utilfredsheden med lønnen i svensk politi har gennem de senere år været massiv, og det svenske politiforbund har nærmest ført permanente og store lønkampagner siden 2014.
Dog uden de store forbedringer.

Svensk politi har dog fået 7,1 milliarder svenske kroner fordelt over tre år i ekstrabevilling fra den svenske regering. Penge som skal rette op på manglen af polititimer og den anerkendte krise i svensk politi.

Det er det svenske politiforbunds håb og krav, at en del af ekstrabevillingen også vil gå til at hæve politifolkenes lønninger mærkbart.