facebook twitter

USA: Dræber heroin får politiet til at jagte ambulancer

Politiet i USA vil køre med ambulancerne ud til anmeldte overdoser, for at finde de sælger som sælger dræber heroin.
Heroin blandet med fentanyl er øjeblikkets fremadstormende og dødbringende cocktail, som har fået amerikanske politifolk i at sætte utraditionelt ind i staten Maryland. De følger nu med ambulancerne ud, når der ringes 112 om en overdosis. I Danmark kender man ikke samme cocktail, men ser tendenser til nye misbrugsformer af morfinpræparater. Problemet er bare, at viden og debat herhjemme er hæmmet af et ubrugeligt tal over stofmisbrug fra Sundhedsstyrelsen.
  8/5-2017

Myndighederne i USA er i vildrede.
30 års benhård kriminalisering af stoffer har fyldt fængslerne i en grad næsten svarende til, at alle indbyggere i metropolen Berlin sad bag tremmer. Alligevel oplever dele af USA i disse år en epidemi uden sidestykke af overdoser og stofmisbrug. Selv stoffer som heroin har fået et godt hverdagsgreb om middelklassen. Blandet op med fentanyl er det øjeblikkets populære opskrift på virkelighedsflugt, samt dræber og ødelægger i forstæderne og socialt belastede kvarterer. Den cocktail er ny, særdeles kraftig, afhængighedsskabende, og går allerede under betegnelsen  ”killer heroin”.

Fentanyl er et smertestillende stof, der er op mod 100 gange mere potent end morfin.

Stoffer og kriminalitet fylder derfor meget debatten, og med den selvfølgelig kravet til myndigheder og politiet om at gribe ind. Men hvad gør man, når stort set alt er prøvet, og nultolerance og hårde domme allerede har støvsuget generationer af unge mænd fra ghettoen ind i fængselsceller?
Politiet er naturligvis i vildrede. Man fængsler allerede bagmænd og bandefolk i et omfang, så domstolene har fået forstoppelse og ikke kan følge med.

Hårde straffe for salg

Derfor prøver politiet sig flere steder frem nye indsatser.

I staten Maryland er særligt uddannede efterforskere nogle steder begyndt at følge med ambulancerne ud til alarmopkald om overdoser. En type udrykning man aldrig før har deltaget i.  Angrebsvinklen er ny. Ved at komme så tæt på seneste salg af det farlige stof, kan man også fange den lokale sælger i nederste led og bygge sagerne opad derfra. Samtidig skal sælgerne af ”dræber pakke” mærke jernnæven. Det skal fjerne de værste stoffer fra gadehjørnerne, så antallet af dødbringende overdoser også falder.

Man har ligefrem forsøgt at få et forslag igennem, som skal skærpe straffen. Ønsket var op til 30 års fængsel til den pusher, der har solgt et stofblanding, som har resulteret i dødbringende overdosis. Et lovforslag, som dog faldt, og strafferammen går således ”kun” op til ti år.

Politidirektøren Kevin Gavis fra byen Baltimore, forklarede den nye indsats i den lokale avis med ordene:

- Jeg tror, at alle er enige i, at vi ikke kan følge med antallet af overdoser. Vi skal bygge sager, som forhåbentligt vil resultere i tiltaler mod de mennesker, der sender det her gift ud på gaden.

Behandling hjælper

Det er dog endnu for tidligt at sige om den indsatsform ændrer noget. Antallet af overdosisdødsfald stiger. Og forskere advarer mod at jagte de enkelte gadehandlere i miljøet med trussel om meget hårde straffe. Så vil der nemlig ikke blive ringet til alarmcentralen, når misbrugere falder om.

De fastslår samtidig, at den eneste dokumenterede effekt på misbrug er behandlingstilbud og hjælp.

Nye tendenser i Danmark

I Danmark har man endnu ikke indikationer på, at dræber heroin er en del af stofsalget. Til gengæld kendes tendensen med, at den gamle stiknarkoman, har suppleret kanylen med stoffer som sniffes, ryges, spises og optages via huden.

- Der er nogle nye tendenser, som vi er meget opmærksomme på, nemlig at morfinbaserede stoffer, som oxycontin er ved at slå igennem i misbrugsmiljøer. Vi har også set fentanylplastre, fortæller professor Mads Uffe Pedersen, fra Center for Rusmiddelforskning.

Ligesom fentanyl er oxicointin/oxycodon et smertestillende præparat, som er stærkere end almindeligt morfin og meget vanedannende. Det er endnu ikke klart, hvor de unge misbrugere eller pusherne skaffer de såkaldte opioider, eller om de blander dem med andre stoffer, men en undersøgelse i Fredericia viser, at de er let tilgængelige og udbredte i kommunen.

Op mod 90.000 misbrugere

Mads Uffe Pedersen henviser til, at det handler om nye tendenser, som netop skal undersøges. Men at der generelt ikke er det store overblik på området, heller ikke i forhold til tendenser i vores nabolande.

- Sundhedsstyrelsens tal for misbrugere lyder på 33.000 og er baseret på registerdata fra 2008. Der er ingen der rigtigt forstår, at de stadig skriver det tal på deres hjemmeside. Det kan ikke bruges, der er ingen, der regner med det, og det skader debatten om stoffer herhjemme. Det er rigtigt sørgeligt. Jeg vil skyde på, ud fra vore stikprøveundersøgelser, at der er 70.000-90.000 stofmisbrugere i Danmark, hvoraf de ca. 30.000-40.000 er folk, der ryger cannabis hver dag, siger professoren.

Den resterende gruppe misbrugere på godt 45.000 er folk som er afhængige af opioider og stoffer som heroin.