facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Rigspolitiet: Vi går ikke på kompromis

Det er kun kvinder og mænd af rette støbning, der kommer ind på politiets basisuddannelse eller politikadetuddannelse. Der gås ikke på kompromis, forsikrer Rigspolitiet. Arbejdsgiveren medgiver dog, at man skal lægge sig i selen for at rekruttere tilstrækkeligt med folk, hvis forligskredsens krav om en politistyrke på 10.800 politifolk pr. 1. januar 2018 skal opfyldes. Dertil kommer politikernes ønske om 345 politikadetter pr. 1. september 2018.
  19/5-2017

- Vi har absolut ingen intentioner om at lade ansøgere gå igennem, hvis vi ikke har troen på, at de er af rette støbning og har den fornødne fysiske form, som politijobbet kræver.

Sådan siger chefen for Rigspolitiets rekrutteringscentret, Eline Ribergaard Blak, og afviser dermed, at
Rigspolitiet er gået på kompromis med kriterierne for at bestå den fysiske og almene prøve til politiets basisuddannelse og politikadetuddannelse. Heller ikke, selvom en ansøger nu har mulighed for at blive gentestet i en dumpet deldisciplin.

- Det er maksimalt én ud af fem deldiscipliner, man som ansøger må dumpe, hvis man skal have tilbudt en gentest. Og det må kun være marginalt. Eksempelvis hvis man løber et par sekunder langsommere end kravet. Tilbuddet om en gentest sker efter en samlet vurdering og efter et individuelt skøn. Som sagt har vi ingen intention om at lade nogle gå igennem, som ikke er af rette støbning, uddyber rekrutteringschefen.

Hun er dermed ikke enig i den bekymring, som fagfolk tæt på rekrutteringsprocessen har udtrykt. Altså at der indirekte slækkes på kravene ved at tilbyde en gentest.

- Men jeg er altid glad for fagfolk, der tager deres faglighed alvorlig og nært. Vi har fremadrettet brug for en god dialog om, hvordan vi sammen sikrer, at vi får mange gode, kvalificerede studerende ind på Politiskolen, siger Eline Ribergaard Blak. 

Behov for alle kvalificerede

For få år siden ansatte Rigspolitiet kun få politielever om året. Antallet af ansøgere var samtidigt højt, og det betød, at arbejdsgiveren kunne nøjes med at udvælge de allerbedste, der bestod. Ofte måtte de kommende politielever endda stå på venteliste, inden de kunne påbegynde deres drømmestudie.

Men sådan ser verden ikke ud længere. Der er behov for at rekruttere alle kvalificerede ansøgere for at øge politistyrken og lette presset på en yderst belastet faggruppe. Ligesom det er politisk besluttet, at der skal være uddannet og ansat 345 politikadetter inden efteråret 2018 til grænsekontrol og bevogtning af objekter.

- Vi kan derfor ikke tillade os at smide kvalificerede kandidater på gaden, for vi har brug flere mænd og kvinder i politiet, siger Eline Ribergaard Blak.

21 aspiranter til politikadetuddannelsen og otte aspiranter til politiets basisuddannelse er blevet tilbudt gentestning i en deldisciplin, siden muligheden blev indført i januar. Omkring 80 procent bestod i anden omgang.

Bedre forberedelse

Generelt er rigtigt mange ansøgere til politikadetuddannelsen dog dumpet den fysiske prøve. De første to optagelsesprøver til politikadetuddannelsen, ud af tre i 2017, løb af stablen først på året. Over 50 procent dumpede begge gange.

På politiets basisuddannelse ligger den gennemsnitlige dumpeprocent på omkring 30 procent. Den toppede i oktober 2016 med 38,4 procent.

Fremover vil Rigspolitiet gerne blive bedre til at klæde ansøgerne på til optagelsesprøven. En app er blandt andet i støbeskeen.

- I dag informerer vi om prøven via vores hjemmeside, hvor man kan læse om kravene og se videoklip af disciplinerne. På sigt vil vi også gerne tilbyde en app a la Forsvarets med et træningsprogram, man kan følge op til prøven. Vi har desuden en politikreds, der tilbyder en løbeklub til kommende ansøgere. Den slags initiativer ser vi gerne flere af, og på lørdag holder vi åbent hus på Politiskolen, så man kan prøve kræfter med, hvad der skal til for at bestå den fysiske prøve, oplyser Eline Ribergaard Blak og tilføjer:

- Vi ønsker at tiltrække så mange kvalificerede ansøgere til politiet som muligt. Vi har behov for dem.