facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Norsk politi optager vidneafhøringer på mobiltelefon på stedet

Norske politifolk bliver uddannet i ny arbejdsmetode, hvor afhøringer optages på stedet. Foto: Politidirektoratet Norge
Politiarbejde på stedet, PPS, er en vigtig brik i den norske reform af politiet. Den ny arbejdsform startede som pilotprojekt i 2013, men bliver nu rullet ud i hele landet. Det betyder, at politifolk skal udnytte apps kombineret med blandt andet iPhone og iPad til at optage vidneforklaringer på stedet. I marts afhørte politiet 3.744 vidner ved at benytte sig af denne nye metode.
  12/5-2017

Denne sommer vil de fleste operative norske politifolk tage den såkaldte PPS-arbejdsmetode i brug. Det indebærer, at en lang række politiopgaver løses på stedet ved hjælp af teknologi. Blandt andet optagelser på mobiltelefoner af vidneforklaringer.

PPS er en forkortelse for Politiarbejde på stedet. Metoden er en væsentlig brik i den norske reform af politiet, som blandt andet betyder en reduktion af antallet af politikredse.
5.000 politifolk er allerede allerede uddannede i arbejdsmetoden.

I marts måned afhørte politifolk således 3.477 vidner på stedet.

Arbejdsmetoden har flere formål, dels at få sluttet sager hurtigere, dels undgå, at vidner skal indkaldes flere dage efter en hændelse. Dertil kommer, at domstole og anklagere har lettere ved at forholde sig til, hvad der er blevet sagt. Det gælder også i sager, hvor der klages over politifolk i forbindelse med en politiforretning.

Afhøringerne på stedet skal også frigøre tid til større efterforskninger ved at mindre sager afsluttes hurtigere.

PPS består i følge det norske rigspoliti/Politidirektoratet af følgende tiltag.  

1. Lydafhøring på stedet

2. Sporsikring

3. Brug av mobile løsninger

4. Systematisk tilbagemelding mellem patruljene, påtale og eventuelt efterforskerne

5. Arbejdsstøtte for patruljerne gennem fagportal på nettet 

 

PPS blev startet som et pilotprojekt i tre politidistrikter i november 2013.

En samfundsøkonomisk analyse i 2015, viste potentielt betydelige gevinster for politiet og borgere ved en national indføring af PPS.

National indføring startede i 2016, og oplæringen er i fuld gang.

 

Læs også artikel fra fagbladet Politiforum:
Firedobling i antallet lydafhøringer på stedet