facebook twitter

Norge: Flere penge til politiet - men fattigere politikredse

Norsk politi fik samlet 2,5 milliarder norske kroner ekstra i perioden 2013 - 2016, men en ny konsulentundersøgelse viser, at kredsene i samme periode fik 426 millioner kroner færre.
  16/5-2017
Fra politisk hold har der været velvilje til at styrke norsk politi gennem de senere år. 
I alt 2,5 milliarder ekstra norske kroner i perioden 2013-2016.

Budgetterne er altså blevet øget markant, og derfor har det også undret de samme politikere og offentligheden, at de norske politikredse klager over stadig strammere budgetter, samt at nyuddannede politifolk ikke kunne få ansættelse, fordi der manglede penge ude i landet.
Det samme gælder udskiftning af bilpark og investering i udstyr.

Nu er det så blevet kortlagt, hvordan pengene er blevet brugt, i en større undersøgelse.

Det viser ganske rigtigt, at politikredsene/politidistrikterne ikke haft glæde af de øgede bevillinger. Faktisk er der blevet 426 millioner kroner færre.

Til gengæld er de ekstra ressourcer blevet afsat til øremærkede projekter, som udvidelse af politiet, samt centraliseringer. Derfor bevilgede den norske regering i går 100 millioner kroner ekstra til indkøb af udstyr i de trængte kredse. 

Politielever mangler arbejde

Et politisk flertal i Norge bakker op om, at der i 2020 skal være to politifolk pr. 1.000 indbygger.
Derfor har man uddannet ekstra mange politifolk, men derefter har der ikke været råd til at ansætte dem ude i kredsene.

Det er sådan det fungerer i Norge, modsat Danmark. Herhjemme er politieleverne fastansat fra det øjeblik, de træder ind på Politiskolen.


Sverige har flest pr. indbygger

Norge er stadig et stykke fra de to politifolk pr. 1.000 indbygger. 
Dog tættere på end i Danmark, hvor tallet pt. er en polititjenestemand pr. 538 borgere, og det er medregnet samtlige politifolk, fra nyeste elev til chefpolitiinspektør, politifolk på orlov og politifolk fra Grønland og Færøerne.

I Norge er det svært at lave en sammenlignelig opgørelse, da elever, orlov, sygemeldte med mere ikke tæller med i opgørelsen over antal politifolk. 
I Sverige har man trods politikrise, og krav om akut udvidelse af politistyrken med omkring 2.000 politifolk en dækning på omkring en politiuddannet pr. 485 indbygger.