facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Nordjylland: Psykiatrisk sygeplejerske rykker ud sammen med politiet

Håndtering af psykiske syge personer fylder mere og mere i politiets arbejdsopgaver. En forsøgsordning mellem Region Nordjylland og Nordjyllands Politi viser måske vejen til et tættere samarbejde mellem psykiatri og politi, som både er en gevinst for patienter og ordensmagt.
  23/5-2017

I godt et års tid har Region Nordjylland og Nordjyllands Politi på forsøgsbasis samarbejdet omkring tvangsindlæggelser på såkaldt ”gul tvang”. En midtvejsevaluering viser, at patienterne er glade for, at en psykiatrisk sygeplejerske ankommer sammen med ordensmagten, og for politiet går indlæggelsen af den psykisk syge person noget hurtigere.

272 psykisk syge personer har Nordjyllands Politi medvirket til at indlægge mellem den 1. marts 2016 og 13. februar 2017.  Antallet omfatter både personer, der er tvangsindlagt, fordi de var til fare for dem selv eller andre (”rød tvang”) og personer, som tvangsindlægges, fordi de viser tegn på at have behov for psykiatrisk behandling (”gul tvang”).
Det er sidstnævnte kategori, som Region Nordjylland og Nordjyllands Politi på forsøgsbasis har samarbejdet om at tvangsindlægge siden marts 2016.  Ordningen går ud på, at Nordjyllands Politi kan tilkalde en sygeplejerske fra Psykiatrisk Skadestue, når de rykker ud til en gul tvangsindlæggelse.

Glider nemmere

En midtvejsevaluering fra Region Nordjylland viser, at effekten af at have en psykiatrisk sygeplejerske til stede under forløbet med at tvangsindlægge en person, varierer fra gang til gang.
Ofte ønsker personen ikke at lade sig indlægge, hvilket er forventeligt, og sygeplejersken forsøger så at opnå en kontakt til den psykisk syge. Det lykkedes kun ind imellem.

Hos Nordjyllands Politi er det generelle indtryk dog, at patienterne er glade for den psykiatriske sygeplejerskes tilstedeværelse, og for politiet går indlæggelsen noget hurtigere, når patruljen ankommer til den psykiatriske skadestue, når der er en sygeplejerske med.

Herfra foreslår man tillige at justere ordningen, således at Psykiatrisk Skadestue indgår i den direkte planlægning af, hvornår de psykiske syge personer skal indlægges på ”gul tvang”, frem for at den opgave ligger hos de fire lokalstationer. Det vil optimere processen, da det er skadestuen, der har overblik over ledige sengepladser med videre, lyder det fra Nordjyllands Politi.

Nabokreds mangler kendskab til ordning

Midt- og Vestjyllands Politi har faktisk også mulighed for at benytte sig af den psykiatriske ordning i visse dele af kredsen, fordi Thisted og Morsø kommuner hører under Region Nordjylland. Politikredsen har dog indtil videre ikke hidkaldt en eneste psykiatrisk sygeplejerske, når beredskabet har skullet tvangsindlægge personer via gul tvang.
Det skyldes, at politikredsen ikke har fået udbredt kendskabet til samarbejdsaftalen godt nok, konkluderer midtvejsevalueringen.

Forsøgsordningen fortsætter frem til marts 2018, hvor den atter evalueres.