facebook twitter

Psykisk syge i klemme mellem kommune og region

I dag fanges de svageste psykisk syge ofte mellem region og kommune. Mange har en dobbeltdiagnose - de er både psykisk syge og misbrugere - og kommuner og regioner skubber dem rundt mellem hinanden. Foto: Istock
Der er i den grad behov for et tættere samarbejde mellem kommuner og regioner i forbindelse med psykisk syge. De allersvageste, som har et misbrug oven i deres sindslidelse, ender i dag på væresteder eller på gaden, fordi de ikke kan rummes på psykiatriske bosteder eller afdelinger, og fordi de skubbes rundt mellem region og kommune.
  20/6-2017

Det er ikke kun politifolk, som efterlyser en bedre sammenhæng i håndteringen af psykisk syge. Også politiske repræsentanter fra kommune og region nikkede ja til behovet, da der blev sat fokus på problemet under en debat på Folkemødet på Bornholm.

I dag fanges de svageste psykisk syge ofte mellem region og kommune. Mange har en dobbeltdiagnose - de er både psykisk syge og misbrugere - og kommuner og regioner skubber dem rundt mellem hinanden. Misbrugsproblemer hører nemlig under kommunens pengekasse, mens regionerne er ansvarlige for psykiatrien. Så i regionerne får de psykisk syge at vide, at de ikke kan udredes, førend de har fået bugt med deres misbrugsproblem, og i kommunerne lyder beskeden, at de først skal have styr på deres sindslidelse, inden de kan få behandling for misbruget.

- Derfor ender de allersvageste enten på væresteder eller på gaden uden nogen form for behandling, konstaterede en repræsentant fra værestedet Reden på Vesterbro under debatten.

Også politiet mærker, når de psykisk syge ender i en gråzone, eller når der sker nedskæringer i psykiatrien. Så ender opgaven hos politiet, der oftere og oftere må rykke ud til tvangsindlæggelser eller uro i forbindelse med psykisk syge. 

Som en skrædder i helvede

Psykisk syge misbrugere med udad-reagerende adfærd fylder meget i medierne. Der er også sket tragiske dødsfald på bosteder med en efterfølgende debat om, hvorvidt patienter udskrives for tidligt fra psykiatrien. Omvendt har psykiatrien svært ved at rumme dem, som har brug for både psykiatrisk hjælp og en socialfaglig indsats.

Særlige pladser med integreret misbrugsbehandling er nu politisk bestemt og på vej. Omkring 150. Men de rækker ”som en skrædder i helvede”. Sådan udtrykte næstformand i landsforeningen SIND, Kristian Bennedsen, det under debatten på Folkemødet.

- Der er heller ikke aftalt misbrugsbehandling i den pakke. Det er en ren panikhandling fra politikerne efter de fem drab på bostederne, sagde han.