facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Politielever bliver nu også stationeret på Bornholm

For at sikre en stabil rekruttering til Bornholms Politi, vil et antal politielever fremover blive stationeret på klippeøen ved deres ansættelse. De skal dog uddannes i andre kredse, når de er i praktik.
  30/6-2017

Bornholms Politi har problemer med at rekruttere tilstrækkeligt med politifolk. Det er som sådan ikke et nyt problem, men kredsen er efterhånden så mærket af underskuddet på personalefronten, at man med jævne mellemrum er tvunget til at gå under minimumsbemandingen i beredskabet.

Det blev beskrevet i artiklen ”Én enkelt sygemelding kan vælte læsset” i DANSK POLITI nummer 2/2017.

Dengang meldte Rigspolitiet ud, at man var klar over problematikken, og at man i samarbejde med Bornholms Politis øverste ledelse og Politiforbundet drøftede mulige løsninger.

Og nu er man nået frem til, at den bedste løsning for at sikre en stabil fødekæde til Bornholms Politi er, at man ved ansættelse af politielever, med begyndelse fra novemberholdet i år, stationerer et antal af dem på Bornholm. Hvor mange der bliver tale om, er endnu ikke fastlagt.

Samme model som på Færøerne

Politiinspektør Peter Ekebjærg fra Rigspolitiets National HR-partner fortæller, at de, der skal til Bornholm, dog vil blive uddannet i andre politikredse under deres praktikmodul. De ankommer altså først til Bornholms Politi, når eksamensbeviset er i hus.

- Det er faktisk samme model man kører med færøsk politi. Eleverne ved fra dag ét, at de skal til Færøerne efter endt uddannelse, men de uddannes i en dansk kreds, siger Peter Ekebjærg.

Formålet er at sikre, at alle politielever får samme brede uddannelse. Opgaveporteføljen i Bornholms Politi er ikke bred nok til, at de kan uddanne egne elever.

Peter Ekebjærg fortæller endvidere, at hvis de politifolk, der bliver stationeret på Bornholm, på et tidspunkt skulle ønske at skifte kreds, vil man se velvilligt på det.

- Der er eksempelvis ikke de samme muligheder for at specialisere sig på Bornholm som i andre kredse, og derfor skal man også kunne skifte kreds. Men i takt med, at understøttelsen af Bornholms Politi bliver mere stabil, vil der også være mere personalemæssigt overskud til at rokere. Det er sværere, når man er i underskud af hænder, siger politiinspektøren.