facebook twitter

19.755 politifolk i Sverige – men kun 6.500 i beredskabet

Der er 6.485 såkaldte ”indgripenda-poliser”, som svarer til det, vi kalder beredskabet herhjemme. Altså de politifolk, som kommer i uniform, når der ringes 112. I den samlede ydre tjeneste er antallet ca. 9.000 uniformerede.
Avisen Svenske Dagbladet har gennemgået tal for det svenske politi. Det viser, at der bliver færre og færre politifolk til at rykke ud, når borgerne kalder. Samme udvikling kunne fagbladet DANSK POLITI dokumentere herhjemme i april.
  12/6-2017

Det går bare en vej for svensk politi – og har gjort det i et par år.

Allerede i år har næsten 400 politifolk forladt arbejdet i utilfredshed. Sidste år handlede det om samlet 900 politifolk.  Og endnu mere bekymrende er det, at en stor del af de, som forlader arbejdet kommer fra ydre tjeneste, eller beredskabet.

I Stockholm har 152 således forladt beredskabet siden årsskiftet, svarende til næsten 10 procent af det lokale beredskab. På landsplan drejer det sig om 278 politifolk, som har vendt beredskabet ryggen, enten for at søge uden for politiet eller til andre afdelinger.

Alt det er kommet frem efter, at avisen Svenske Dagbladet har regnet på tallene bag det, som i Sverige kaldes politikrise, og som har stået på siden en større reform i 2015. En krise, som også handler arbejdsmiljø, kraftig kritik af topledelsen og om stor utilfredshed med lønniveauet de første 6-7 år af karrieren, som svarer til små 20.000 danske kroner.

Tv-stationen SVT, som er den svenske pendant til DR, har fulgt op historier om, hvordan især yngre politifolk forlader arbejdet i i utide. 

Stadig flere end i DK

I alt var der pr. 1. april 19.755 politifolk til 10 millioner svenske indbyggere. Det betyder, at svensk politi er nået under grænsen på 20.000 politifolk.  Det svarer til, at der pr. er en politiuddannet pr. 506 indbygger. I Danmark er tallet lavere: Danmark har pt. i alt 10.600 politifolk alt inklusive med politielever og politifolk i Færøerne og Grønland. Det betyder én politiuddannet pr. 537 indbygger.

Så selv med krisesnak, en svensk rigspolitichef som offentligt kræver mindst 2.000 ekstra politifolk og politisk velvilje for at udvide den svenske politistyrke med op til 3.000-4.000 politifolk, så har svenskerne stadig flere politifolk pr. indbygger end i Danmark.

Beredskab i knæ

Men Svenske Dagbladet er gået videre i deres udregninger. Således kan avisen fortælle at der ud af politistyrken på 19.755 kun er 6.485 såkaldte ”indgripenda-poliser”, som svarer til det, vi kalder beredskabet herhjemme. Altså de politifolk, som kommer i uniform når der ringes 112. I den samlede ydre tjeneste er antallet ca. 9.000 uniformerede.

Det er seks procent færre end da reformen trådte i kraft 1. januar 2015. En reform som skulle skabe mere nærhed og bedre politidækning, og som samlede svensk politi under Rigspolitiet, som så havde syv arme ud i landet fordelt på syv politiregioner.

Men det er især i forhold til uniformerede og udadvendte politifolk, at svensk politi har mærket tilbagegang og nedgang.

Herunder også en mediedebat om politisvigt, efter en række mediesager omkring at politiet ikke rykker ud til indbrud og lignende.

Som i Danmark

Udviklingen svarer til den udvikling fagbladet DANSK POLITI kunne afsløre i april. Nemlig, at der er forsvundet mindst 2.000 politifolk fra den ydre tjeneste i beredskaber og lokalpolitiet herhjemme på få år. Deres timer og opgaver er dirigeret andre steder hen, blandt andet mod terror, grænsekontrol og i centrale afdelinger.

Sandsynligvis er der ikke over 4.000 politifolk til reelt at komme, når der ringes 112 herhjemme.

Det er en voldsom forandring af politiets måde at arbejde på og at være til stede i samfundet, som er sket på ganske få år.