facebook twitter

Vejle vandt – taber politiet?

Den kommende politiskole i Vejle. Foto: Nils Rosenvold
Først i 2020 – måske senere – står en ny politiskole i Vestdanmark klar til at modtage politistuderende. Det politiske spil om en politiskole nummer to har været både langt og uskønt, og er sandsynligvis slet ikke forbi endnu. Senest har Dansk Folkeparti krævet en midlertidig skole i Jylland, indtil bygningen i Vejle er færdigrenoveret. Her er historien om en politiskole, alle ville huse. En regering, der blev ”lillebror”, og et politi, som ønskede et nybyggeri, men fik en 34-årig bygning med indeklimaproblemer.
  16/2-2017

”Nu skal vi videre. Nu kan den her sag ikke trækkes længere, nu skal den her sag slutte”.

Sådan sagde justitsminister Søren Pape Poulsen (K) tirsdag den 24. januar til medierne, da han og partierne bag politiforliget endelig var nået til enighed om, hvor den kommende politiskole i Vestdanmark skulle placeres, og hvorvidt der skulle være tale om nybyggeri eller ej.

Men den nyslåede justitsministers håb gik ikke i opfyldelse.

Godt nok ligger det fast, at politiskolen skal have hjemme i Vejle, og at det bliver i eksisterende bygninger, som tidligere har huset en sygeplejeskole. Men vurderingen fra Bygningsstyrelsen er, at der vil gå 40 måneder – altså tre år og fire måneder – inden en ny politiskole står klar med alle de nødvendige faciliteter. Temmelig meget senere end den oprindelige plan om, at en vestlig politiskole skulle tage imod politistuderende pr. 1. januar 2018. Og hvad gør man så med det optag af politistuderende, der er politisk besluttet i politiforliget for 2016-2019?
Mere om det senere. 

Vejle, S og DF vandt

Da Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerggaard (V), i januar modtog den gode nyhed om, at det var hans kommune, der skulle huse en politiuddannelse, sprang champagnepropperne i bogstavligste forstand på borgmesterkontoret.

Det havde været en lang og sej kamp mod talrige andre jyske og fynske kommuner. Herning var slået på målstregen. Ikke takket været Arne Sigtenbjerggaards partifæller på Christiansborg. Nej, det var Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der indædt havde sloges for, at en ny politiskole ikke blev et nybyggeri. De to partier ønskede en økonomisk lettere model, hvor en eksisterende bygning blev ombygget til formålet. Herning havde en byggegrund. Vejle en nedlagt sygeplejeskole. Og dermed blev Vejle vinderen.
Spørgsmålet er, om politiet bliver taberen? 

Nybyggeri på ønskesedlen

I første halvår af 2016 undersøgte Rigspolitiet og Bygningsstyrelsen hvilke bygninger i det fynske og jyske, som kunne være interessante i forbindelse med en politiskole nummer to. Men undervejs i processen opstod ønsket om et nybyggeri, fordi det bedst ville kunne imødekomme de specielle behov, en politiskole fordrer. Daværende justitsminister Søren Pind (V) var lydhør over for ønsket, som Rigspolitiet delte med Politiforbundet.

Beslutningen om, hvor politiskolen skulle ligge, blev derfor udskudt til efter sommerferien 2016.

Det blev startskuddet til en gang gedigen politisk mudderkastning med beskyldninger i medierne om spilleregler, der pludselig blev ændret. Kommunerne var nemlig oprindeligt blevet bedt om at finde egnede, eksisterende bygninger. Nu var det pludselig byggegrunde, der var på spil. Og kravet om, at en ny politiskole ikke måtte ligge længere væk end to timers udrykningskørsel fra København, vægtede vist heller ikke længere så tungt? I hvert fald kunne afstande i tid gøres op på flere måder.

”Man ændrer spillereglerne tæt på, at kampen er færdig. Det er ikke rimeligt, at vi ikke kan få uddannet flere betjente hurtigst muligt”, sagde retsordfører Trine Bramsen (S) til TV2.

Men sommeren gik og blev til efterår, og politiskolen var stadig ikke blevet placeret på landkortet. 

Frem og tilbage men ingen løsning

Først i begyndelsen af november var der nyt. Ikke helt tilsigtet, men justitsminister Søren Pind fik i et interview med DANSK POLITI fortalt, at forhandlingerne om placeringen af politiskolen blev en del af de kommende finanslovsforhandlinger. Få dage efter bekræftede han, at regeringen ønskede et nybyggeri i Herning.

Da finanslovsforhandlingerne var til ende, stod der dog stadig intet nedfældet om, hvor skolen skulle ligge, eller om der var tale om eksisterende bygninger eller nybyggeri. Næ, nu var der forligspartierne, der skulle blive enige om vilkårene, lød det.

Hos Politiforbundet var frustrationerne efterhånden tydelige: ”Det er sikkert underholdende for pressen, og for den del af Christiansborg som elsker meningsmålings-selvsving. Men for alle andre er det pinligt og uansvarligt. Kom så i gang. Få taget de første spadestik til en ny politiskole i Vestdanmark. Vi mangler den. Vi har brug for den. Og danskerne mangler uddannede politifolk”, udtalte forbundsformand Claus Oxfeldt i januar 2017. 

Lang vej endnu

Resten er historie.

Regeringen kunne ikke opnå flertal for hverken Herning eller nybyggeri, og for Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet var det blevet en principsag, at der IKKE skulle investeres i nye mursten.

Vejle vandt altså. Og politiet står nu med en bygning, som skal renoveres i stor stil, og hvor en tidligere undervisningsmiljøvurdering har dokumenteret indeklimaproblemer. Der skal suppleres med nye bygninger til idræt og andre særfunktioner, ligesom det er nødvendigt at opføre hotelfaciliteter til medarbejdere, som er på efter- og videreuddannelse.

Der er afsat 50 millioner kroner i 2018 og ditto i 2019 i politiforliget til etableringen af en ny politiskole. Spørgsmålet er, om det rækker?

Men inden håndværkerne kan tilkaldes, er der lang vej endnu. Først skal bygningen erhverves af Bygningsstyrelsen. Dernæst skal byggeprojektet sendes i udbud, og en ny lokalplan skal på plads. Vejles borgmester har ellers tidligere fortalt, at det ikke var nødvendigt, men flere eksperter har i Jyllands-Posten slået fast, at den gamle sygeplejeskole i sin tid blev opført i strid med byplansvedtægten, fordi området er udlagt til erhvervsområde. 

Midlertidig skole i Jylland?

Det forkromede spørgsmål er, hvornår den ny politiskole kan stå klar til at tage imod nye studerende?

Det kommer ikke til at ske i etaper, har Rigspolitiet slået fast. Så alt tyder på, at kalenderen i hvert fald vil vise 2020. Mindst to år senere end den oprindelige plan.

Samtidigt foreskriver politiforliget, at der – for at sikre en nettotilgang til politistyrken – skal ske et optag på 600 politistuderende i både 2016 og 2017, og at et yderligere meroptag skal forhandles på plads for årene 2018 og 2019 i slutningen af i år.

I forvejen er kapaciteten på politiskolen i Brøndby presset. Også fordi de nye politikadetter skal rummes på skolen. Status er, at man har lejet sig ind i nabobygningen, sat pavilloner op, og at nogle politistuderende midlertidigt skal modtage undervisning i Jonstruplejren – cirka 15 kilometer væk fra skolen i Brøndby.

Hos Politiforbundet forventer man, at politikerne finder en midlertidig, ansvarlig indkvarteringsløsning, så politiet ikke ender som Sorte Per i et uskønt, politisk spil, og det er ikke afgørende for forbundet, hvor det geografisk bliver.

”Nu må det være slut med det dilettantiske. Nu må de ansvarlige sikre en værdig og professionel løsning”, udtalte Claus Oxfeldt i begyndelsen af februar.

Seneste udmelding fra Dansk Folkeparti er, at de kræver, at der oprettes en ny midlertidig politiskole i Jylland, nu når renoveringen af bygningen i Vejle ikke bliver færdig til 2018.

Justitsminister Søren Papes lødige håb om, at sagen om politiskolen i Vestdanmark ikke kunne trækkes mere i langdrag, holdt altså ikke.

Måske er den først lige begyndt?

 

TIDSLINJE:

28. juni 2015: Venstre-regeringen fremlægger sit regeringsgrundlag, hvori der står, at regeringen vil ”etablere en politiuddannelse i det vestlige Danmark”.

17. november 2015: Fireårigt politiforlig indgås mellem regeringen, De Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. En ny politiskole vest for Storebælt er en del af forliget. I aftaleteksten står, at der kan være tale om såvel nybyggeri som eksisterende bygninger, og at en ny skole forventes at kunne etableres i løbet af to år.

Marts 2016: Bygningsstyrelsen beder på vegne af Rigspolitiet alle kommuner vest for Storebælt om forslag til eksisterende bygninger, der kan huse en politiskole.

10. juni 2016: Daværende justitsminister Søren Pind (V) sender mail til borgmestrene i Vestdanmark om, at processen med at finde en placering til politiskolen bliver forlænget, da muligheden for nybyggeri nu også skal undersøges. Oprindelig skulle en placering være fundet inden sommerferien.

3. november 2016: Søren Pind fortæller i et interview med DANSK POLITI, at placeringen af politiskolen bliver en del af de kommende finanslovsforhandlinger, og at skolen måske først kan være klar til optag i 2019/2020 og ikke i 2018, som planlagt.

5. november 2016: Rigspolitiets rapport, med anbefalinger af egnede eksisterende bygninger til at rumme en politiskole eller placeringer af et nybyggeri, offentliggøres.

9. november 2016: Søren Pind bekræfter forlydender om, at regeringen ønsker et nybyggeri i Herning.

18. november 2016: Regeringen præsenterer en ny finanslovsaftale. Placeringen af politiskolen står stadig åben. Det er op til forligspartierne at blive enige om, hvor den skal ligge. Der er afsat 100 millioner kroner over to år til etablering af skolen.

27. november 2016: Danmark har fået en ny regering bestående af Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. I regeringsgrundlaget står: ”Regeringen vil placere den nye politiskole i Herning. En nybygget politiskole imødekommer politiets fremtidige behov, og placeringen i Herning bidrager til en bedre balance mellem landsdelene”.

19. januar 2017: Regeringen mangler flertal for sit ønske om at placere politiskolen i Herning. DF og S er imod et nybyggeri. Den nye justitsminister Søren Pape Poulsen (K) udtaler til DR, at regeringen er villig til at give køb på Herning, så længe der bliver tale om et nybyggeri, som politiet foretrækker. DF og S holder fast i, at der skal benyttes eksisterende bygninger, da det er billigere.

24. januar 2017: Søren Pape Poulsen offentliggør, at politiskolen kommer til at ligge i Vejle – i en eksisterende bygning, som tidligere har huset en sygeplejeskole. ” Vi peger nu på Vejle, for der får vi mest for pengene, og det går hurtigt”, udtalte han i en pressemeddelelse. Justitsministeren var dog ærgerlig over, at der ikke kunne findes et flertal for nybyggeri. Samme dag melder Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerggaard (V), ud, at han forventer, at de første politielever kan begynde pr. 1. januar 2018, hvis man lader den nuværende ejer stå for ombygningen. Derved kan Rigspolitiet undgå at sende projektet i forsinkende udbud.

1. februar 2017: Rigspolitiet oplyser, at Bygningsstyrelsen køber bygningen i Vejle, og at renoveringsopgaven skal sendes i udbud. Rigspolitiet slår også fast, at de ikke ønsker, at de politistuderende skal begynde på skolen, førend den står helt klar, og der er bygget overnatningsfaciliteter på grunden. Estimatet er stadig, at det vil tage omkring 40 måneder.

1. februar 2017: Dansk Folkeparti kræver, at der oprettes en ny midlertidig politiskole i Jylland, hvis ikke renoveringen af de nyligt udpegede bygninger i Vejle bliver færdige, så nye politistuderende kan starte i 2018.

2. februar 2017: Politiforbundet udsender et nyhedsbrev, hvori man udtrykker bekymring for, at politiskolen i Vestdanmark bliver placeret i lokaler, som tidligere er fundet uegnet til Region Syds sygeplejeuddannelse. Ifølge Politiforbundets oplysninger viste en undersøgelse af undervisningsmiljøet dengang, at temperatur, larm og støj samt indeklima var et problem for mange. Bygningen ligger desuden klods op ad en motorvej.