facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Mød tre af de nye politikadetter

Mikkel Julius Horslund Nielsen, Peter Beuschau og Thea Larsen er alle optaget på den nye politikadetuddannelse, men har en drøm om at videreuddanne sig til politibetjent.
  16/2-2017

Mikkel Julius Horslund Nielsen, 18 år

Baggrund: Arbejder i socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger sig med psykisk sårbare samt læser HF-enkeltfag på VUC. 

Hvorfor har du søgt ind på uddannelsen til politikadet?

- Jeg har altid vidst, at jeg ville ind i politiet. Da muligheden for at blive politikadet dukkede op, tænkte jeg, at den chance måtte jeg ikke gå glip af. I mine øjne er politifaget meget ”learning by doing”, så kadetuddannelsen passer godt ind i, at jeg, når jeg fylder 21, gerne vil have meritoverført min uddannelse, så jeg kan uddanne mig til politibetjent. 

Hvad forventer du dig af jobbet som politikadet?

- At der er nogle konkrete opgaver, som skal løses, og at det bliver spændende. Jeg glæder mig. 

Hvordan forholder du dig til den kritik, der er internt i politiet omkring politikadetordningen?

- Det har ikke skræmt mig væk. Hvis jeg selv stod i deres sko, ville jeg også være skeptisk over for en ny medarbejdergruppe med kun et halvt års uddannelse. Men jeg mener, at vi er mennesker med gode værdier, der er kommet ind som kadetelever, og at vi derfor bliver et plus for politiet. Jeg vil i hvert fald gøre mit for at bevise, at vi ikke er et b-politi. Jeg håber, at vi bliver taget godt imod, for jeg ser jo min fremtid i politiet.

 

Peter Beuschau, 20 år

Baggrund: Personlig hjælper for handicappet pige samt deltids køkkenmedarbejder. Har spillet håndbold på topplan. Har en gymnasial uddannelse. 

Hvorfor har du søgt ind på uddannelsen til politikadet?

- Egentlig er det for at bruge uddannelsen som springbræt til uddannelsen som politibetjent. Jeg fylder 21 år til august, men vil gerne i gang noget før, og det kan jeg via kadetuddannelsen. Mit håb er at få uddannelsen meritoverført, så jeg kan komme i gang med den almindelige politiuddannelse, når jeg er gammel nok. Hvis det ikke lykkes at komme videre med det samme, gør det ikke noget. Jeg vil også gerne arbejde som politikadet. Jeg vil gerne være en del af et forpligtende fællesskab, som man finder både i politiet og inden for håndbold. Det trives jeg med. 

Hvad forventer du dig af jobbet som politikadet?

- At der vil være en del rutineprægede opgaver. Men jeg er fuldt ud klar over, at de er vigtige og skal løses. Jeg forventer også at lære meget, der senere kan bruges på politiuddannelsen. 

Hvordan forholder du dig til den kritik, der er internt i politiet omkring politikadetordningen?

- Jeg kan godt forstå frygten for et a- og et b-politi. Men jeg kan også se fordele ved politikadetordningen. Det er en mulighed for arbejdsgiveren for at se, om politikadetterne har det, der skal til, for på sigt at blive politibetjente. Desuden aflaster vi politiet for nogle opgaver, som – jeg har forstået – politifolkene selv synes er trælse. For eksempel at man skal tage en tørn ved grænserne, selvom man kommer fra en anden politikreds.

 

 

Thea Larsen, 19 år

Baggrund: Arbejder som lærervikar og som servicemedarbejder i en madbod. Har gymnasial uddannelse.

Hvorfor har du søgt ind på uddannelsen til politikadet?

- Jeg har altid gerne villet være politibetjent, men jeg er kun 19 år, så at uddanne mig til – og at arbejde som – politikadet vil være en relevant erfaring for mig og en mulighed for at få foden ind de rette steder. Planen er at søge ind på politiets basisuddannelse, når jeg er fyldt 21. 

Hvad forventer du dig af jobbet som politikadet?

- Jeg forventer, at det bliver super spændende, og at jeg får lagt et ansvar på mine skuldre. Det kan jeg godt lide at have, og jeg forventer at kunne leve op til det. Jeg glæder mig også til at afprøve mig selv på det psykologiske plan. Jeg tror også, at det bliver fedt at mærke det fællesskab, som jeg altid har tænkt, at der er i politiet.

Hvordan forholder du dig til den kritik, der er internt i politiet omkring politikadetordningen?

- Jeg kan godt forstå, at der er en skepsis, men jeg tænker, at det er godt for politiet at få nogle ind, der kan klare de her specifikke opgaver, så politifolkene kan koncentrere sig om andre og mere komplicerede opgaver. Jeg vil gerne vise politiet, at vi politikadetter er bedre, end de tror.