facebook twitter

Bedre rådgivning til kredsene om sikkerhed på stationerne

Der kan ikke trækkes et ensartet, nationalt koncept ned over kredsene med hensyn til den fysiske sikkerhed på stationerne. Det er der for store lokale forskelle til. Men kredsene kan i 2018 forvente en optimeret rådgivning fra Rigspolitiet vedrørende de fysiske sikkerhedsforanstaltninger. Arkivfoto
Forholdene på landets politistationer er for forskellige til, at der kan udrulles et nationalt koncept for fysiske sikkerhedsforanstaltninger. Men Rigspolitiet vil i løbet af 2018 tage fat på at optimere rådgivningen til kredsene.
- Det skylder vi kredsene, siger koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet samt formand for Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg (CAMU), Thomas Østrup Møller.
  15/12-2017

Bør alle ekspeditioner på landets politistationer have sluser og skudsikkert glas? Bør alle politiets køretøjer være bag lås og slå? Og bør politistationerne være omkranset af et højt hegn?

Nej, ikke nødvendigvis.

For der kan ikke trækkes et ensartet, nationalt koncept ned over kredsene. Det er der for store lokale forskelle til. Det kan være i forbindelse med bygningerne – nogle politistationer deler for eksempel adresse med en privat virksomhed eller ekspedition med en anden offentlig myndighed. Også parkeringsfaciliteterne kan divergere meget, og det samme gælder for geografien og sammensætningen af de borgere, man skal betjene.

Sådan lyder ræsonnementet fra Thomas Østrup Møller, koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet samt formand for Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg (CAMU).

Skal være en tæt dialog

Problematikken omkring sikkerheden på politistationerne har været vendt ad flere omgange i CAMU. Her sidder repræsentanter fra politikredsenes Hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMU), ligesom Politiforbundet har to sæder i udvalget.

- Vi har dels debatteret den fysiske sikring af stationerne, dels beredskabsparatheden hos alle medarbejdergrupper, så alle ved, hvordan de skal agere under en uvarslet hændelse. Men der findes ingen universielle løsninger. Ingen ”one size fits all”. Der er forskel på, om vi befinder os i en storby eller i provinsen, ligesom den fysiske placering af vores bygninger – om de ligger i bykernen elle på landet – spiller en rolle, siger Thomas Østrup Møller og fortsætter:

- Derfor hviler der et ledelsesansvar på den enkelte politikreds om at have en tæt og løbende dialog med såvel arbejdsmiljøudvalg som samarbejdsudvalg om disse forhold. Det er jo også en nøje balancegang mellem en sund sikkerhedsindstilling og det signal, man sender til borgerne.

Bedre rådgivning på vej

DANSK POLITI har talt med tillidsfolk i flere af landets politikredse. Det er ikke alle steder, at dialogen omkring den fysiske sikkerhed på stationerne foregår optimalt. I nogle kredse er ledelsen meget lydhør over for ønskerne om en bedre fysisk sikring af stationerne. I andre kredse sander ønskerne til. Muligvis på grund af økonomi, da forbedringerne skal betales af kredsenes egne lommer.
Men specifikke, nationale retningslinjer eller krav er altså ikke på trapperne fra Rigspolitiets side.

- Jeg anerkender, at vi skylder kredsene en bedre rådgivning omkring sikkerhed. Både i forhold til den interne sikkerhed – husker man selv at tænke sikkerhed ind i dagligdagen? – og den fysiske sikring. Her i det nye år vil vi derfor invitere kredsenes stabschefer til en temadrøftelse af, hvordan vi kan gribe det an, fortæller Thomas Østrup Møller.

Sparring med PET
I tankerne har han også et øget samarbejde mellem PET og kredsene.

- Det vil give god mening at trække på PET-kollegernes ekspertise inden for konkrete sikkerhedsløsninger, men det vil skulle ske i form af en god dialog med kredsenes ledelser. Der vil ikke blive dikteret fra vores eller PET’s side, hvad der skal sættes i værk, siger Thomas Østrup Møller.

Koncernstyringsdirektøren er klar over, at der i dag er – og nok fortsat vil være - forskel på, hvordan de ledelserne landet over griber sikkerhedsopgaven an.

- Tiltagene må og skal dog bero på konkrete og lokale vurderinger, og jeg har fuld tillid til, at de lokale ledelser, i tæt dialog med medarbejderne, vil forvalte dette ansvar – baseret på en endnu bedre faglig rådgivning fra Rigspolitiets side, siger Thomas Østrup Møller.

Hos Politiforbundet bakker man op om Rigspolitiets tiltag, som man har en stærk forventning om kommer til at ske i tæt samarbejde med de lokale arbejdsmiljøorganisationer.