facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Tysk politi slikker sårene oven på G20-topmøde

Tysk politi skubber 22 millioner overarbejdstimer foran sig - en pukkel som voksede under sommerens G20-topmøde i Hamburg.
820 politifolk kom til skade under G20-topmødet i Hamburg i starten af sommeren. ”Et mørkt kapitel” kalder det største tyske politiforbund oplevelsen, som samlede op mod 23.000 politifolk i storbyen og resulterede i voldsomme gadekampe. Samtidig betød indsatsen yderligere overarbejdspukkel til det i forvejen hårdt pressede politikorps, som allerede skubber 22 millioner overarbejdstimer foran sig.
  23/8-2017

Terror, migrantionskrise, hooliganisme, organiseret kriminalitet og nu også et topmøde, som resulterede i flere dages gadekampe med demonstranter og mere end 20.000 politifolk i indsats.

Tysk politi er spændt hårdt for og slikker stadig sårene oven på G20-topmødet i Hamburg i slutningen af juni og starten af juli.

Der er flere regninger.

Den, der gør mest ondt, er de omkring 820 politifolk, som blev sårede under sammenstødene. De blev mødt med stenkast, stålkugler, molotovcocktails og mindre sprængsatser.

Således startede avisen ”Bild” i samarbejde med det største tyske politiforbund, Gewerkschaft der Polizei, GdP, der organiserer 170.000 politifolk, i august en landsindsamling for at skaffe økonomisk støtte til de politifolk, som stadig er hårdt ramt.

- Det er et mørkt kapitel i politiet historie, konstaterer forbundsformanden for GdP, Oliver Malchow.

Voldsomheden kom bag på det tyske politiforbund ligesom på den tyske offentlighed, der lige siden har fordømt de voldelige demonstranter.

Næppe nettoudvidelse af styrken

G20-topmødet i Hamburg blev afviklet på et tidspunkt, hvor tysk politi allerede er pressede på tid og ressourcer. Flere års nedskæringer i styrken og manglende investeringer i teknologi, bygninger med mere har kastet politiet ud i en krise, samtidig med at terroren og terrorfrygten for alvor har ramt landet, og rekordstor migration har lagt store ekstra beslag på politiets timeforbrug. Der er allerede ophobet 22 millioner overarbejdstimer

En nettoudvidelse af politiet ligger heller ikke lige for. Også selvom den tyske regering efter optøjerne nytårsnat i Köln 2016 satte gang i en udvidelse af politistyrken.

Trods uddannelse af hele 56.000 nye politifolk frem mod år 2021, truer en pensionsbølge med at begrænse politiets timer yderligere. Mindst 44.000 politifolk forventes i samme periode at gå på pension, og dertil kommer en række ubekendte som stigende antal sygemeldinger og flere politifolk, som forlader arbejdet i utide på grund af det store pres. Der er også et frafald på politiuddannelsen på op mod 10 procent, så de 56.000 kan ad denne vej let blive til godt 50.000.

Ydermere er det kun et vejledende antal, da det er op til de enkelte delstater at beslutte, hvor mange politifolk de vil ansætte. Den tyske forbundsregering kan kun anvise og opfordre til, at styrken regionalt udvides.

- Og ikke nok med det. Kvaliteten af ansøgerne og antallet af kvalificerede ansøgere falder. Historier om stigende vold mod politifolk, sygemeldinger og overarbejdspukkel har heller ikke hjulpet på lysten til at søge ind i politiet, fortæller pressetalsmand, Michael Zielasko, fra GdP, til DANSK POLITI.

Forskel fra stat til stat

Inden G20-topmødet kørte tysk politi allerede på timemæssig kassekredit og stort overtræk på overarbejdskontoen. De to ugers indsats i starten af sommeren i Hamborg har slået bunden yderligere ud af den konto.

Der er næsten 245.000 politifolk i forbundsstaten Tyskland, fordelt på forskellige politikorps, nationale og i delstaterne. Det er cirka 16.000 færre end ved årtusindeskiftet, hvor antallet toppede. Landespolizei er de 16 delstaternes eget politi, som tager sig af alle regionale opgaver og er langt det største med over 200.000 politifolk. De har dog meget forskellige arbejdsvilkår, løn og udstyr, alt afhængig af delstaternes økonomi og prioritering af politiområdet. Månedslønnen kan variere med op mod 4.000 kroner.

Generelt er regionale politifolk dog væsentligt lavere lønnede end politifolk i de nationale enheder.

Fodbold trækker polititænder ud

Tysk politi er således kriseramt, og skubber en overarbejdspukkel foran sig, som er svær at komme af med.

Optimismen er ikke stor, selv i et valgår, hvor de to store partier begge har lovet ekstra penge til politiet.

- Når vi regner efter på tallene, så er det svært at se en reel udvidelse af politistyrken, fortæller talsmanden fra GdP.

Intet tyder nemlig på, at arbejdsmængden vil falde – og man taler om en ond spiral, hvor antallet af sygemeldinger stiger.

Der findes således korps, hvor næsten 10 procent af de ansatte er sygemeldte, flertallet sandsynligvis på grund af den ekstra belastning politifolk udsættes for i forhold til overarbejde, manglende mulighed for at løse sager og nye indsatser.

Således er situationen, netop som en ny fodboldsæson starter i Bundesligaen, noget som fylder stadig mere i politiets ressourcetræk.

- Det er en stor ting her i politiet. Hooliganismen blomstrer igen, og vi bruger mange polititimer på det, spredt fra bedste række til kampe helt ned i 4. og 5. række. Fodbold koster i dag mange politiressourcer, fastslår Michael Zielasko.