facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Svensk politi kæmper med bander og forråelse

Svenske politifolk udsættes for stenkast og trusler i 63 udsatte boligområder. Ny rapport fra svensk politi fastslår at forråelsen er vokset.
61 ”udsatte boligområder” heraf 23 ”særligt udsatte boligområder”. Sådan lyder opgørelsen fra svensk politi i en ny rapport, som også beskriver, hvordan fødekæden til banderne vokser samtidig med, at tærsklen for vold mod politifolk bliver mindre. - Situationen er akut, fastslår den svenske rigspolitichef.
  11/8-2017

- Hver uge bliver der kastet sten eller flasker efter politibiler. Det er ikke nødvendigvis voksne kriminelle, men i området er det blevet legitimt at opføre sig sådan. Vi ser fem-årige der giver fingeren til politiet og råber grimme ting.

Det siger Frida Nordlöf, fra kommunepolitiet i Järva om forholdene i de udsatte svenske boligområder.

Citatet er til den norske avis Aftenposten.

Avisen har spurgt til arbejdsforholdene i Sveriges udsatte områder, som opfølgning på en rapport fra svensk politi, der nævner forråelse og stadig yngre kriminelle, som et voksende problem. Herunder at stadig flere unge er i risikogruppen for at blive kriminelle på grund af manglende uddannelse. Eksempelvis er den risikogruppe på fire år vokset fra 100 til 547 bare i Malmø-bebyggelsen Rosengård, som optræder på listen over de særligt udsatte boligområder.

Skyder for at dræbe

Svensk politi fremlagde 21. juni statusrapporten over tilstandene i de udsatte dele af Sverige. Den fastslog blandt andet, at antallet af ”særligt udsatte boligområder” var vokset fra 15 til 23. I alt er der i Sverige 61 udsatte boligområder, hvor social slagside og kriminalitet giver myndighederne store udfordringer.

Rapporten blev præsenteret af rigspolitichefen Dan Eliasson og chefen for den nationale operative efterforskningsenhed, Linda Staaf. Den henviste blandt andet til 5.000 kriminelle, fordelt på 200 kriminelle netværk, parallelsamfund med egne regler, love og banksystemer.

Det var med tunge miner og dyb alvor i stemmen, at de mødte pressen.

- Volden er alvorligere nu. Hvor der før bliver skudt efter benene, skyder de nu efter hovedet, fortalte Linda Staaf.

- Situationen er akut, supplerede rigspolitichefen, ifølge den svenske avis Aftonbladet.

Midt i en krisetid

Rapporten var en opfølgning på en tilsvarende rapport og særlig indsats som startede i 2016, hvor politiet skulle være mere synlige i udsatte områder. Samt større fokus på sociale indsatsteams.

Den kommer på bagkanten af et år med historier om stigende vold, flere drab og en blodig bandekrig i Malmø. Særligt kampen om narkotika-markedet får skylden antallet af skudepisoder, forråelse og overfald. Udviklingen er sket sideløbende med, at svensk politi er i krise og tre politifolk i gennemsnit forlader politistyrken før tid.

I en pressemeddelelse på politiets egen hjemmeside skriver Rigspolitichef Dan Eliasson:
”De politifolk som arbejder i de her områder har et hårdt arbejdsmiljø. Rutineindgreb fører ofte til truende situationer. Trods satsninger på udrustning, uddannelse og løntillæg synes mange politifolk, at prisen for at arbejde i områderne er lovlig højt. Ambitionen om at øge antallet af politifolk i disse områder er derfor helt nødvendig for at sikre et acceptabelt arbejdsmiljø”.

Seks tiltag

I en debatartikel med overskriften "Under overfladen rører sig parallelsamfund", oplister Dan Eliasson seks fokusområder som at vende udviklingen.

  1. Flere politifolk i områderne
  2. Tættere samarbejde med kommuner og netværkspersoner i områderne.
  3. Teknisk kriminalitetsbekæmpelse i form af flere overvågningskameraer og nyt udstyr, som eksplosionsmikroner og andet.
  4. Forskningsbaserede arbejdsformer hvor nyeste viden om indsatser og forebyggelse inddrages i uddannelse og arbejdsformer
  5. National indsats, ensretning og handleplaner
  6. Forebyggende indsatser