facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

Flere milliarder ekstra til svensk politi

Svensk politi har længe været kriseramt og kritiseret for henlagte sager og manglende synlighed.
Svensk politi får en ekstra håndsrækning på 7,1 milliarder svenske kroner over tre år. Sådan lyder den svenske regerings udspil, som skal vende flere års snak om politikrise på den anden side af Øresund. Pengene lander tiltrængt i en krisetid med forråelse, skudepisoder i hele landet og pres på politiets ressourcer. I 2017 har der alene i Malmø været 37 skudepisoder.
  21/8-2017

Krise, krise, krise.

Sådan har beskrivelsen af tilstanden i svensk politi lydt stadig mere opgivende gennem de seneste år.

Tre politifolk har i gennemsnit forladt arbejdet før tid.

Bandekrige, skud, henlagte sager, sommerlukkede stationer, parallelsamfund, og kaos efter en større reform og centralisering af politidistrikter og ledelse. Alene i Malmø har så vidt der i 2017 været 37 episoder med skydevåben.  Og forråelsen er også tydelig i andre dele af landet. Således blev tre mennesker dræbt i den forgangne weekend under forskellige skudepisoder i blandt andet Stockholm og Uppsala.

Læg dertil et større pres på politiets ressourcer, stor utilfredshed med lønnen, med arbejdsmiljøet og faldende tillid fra befolkningen.

For svensk politi har de seneste mange måneder lignet en nedadgående spiral af dårligdomme.

Det blev senest understreget, da den svenske rigspolitichef Dan Eliasson i juni fremlagde en rapport, som mere eller mindre beskrev, at politiet også havde tabt følingen med en række socialt belastede områder, som i stedet er underlagt egne love. Dertil kommer at den svenske politistyrke er raslet ned under de 20.000 politifolk, som eller har været udgangspunktet for de senere år.

Derfor har der længe været lagt op til et større politisk udspil, som skulle redde politiet op af hængedyndet af dårlige mediehistorier og pessimisme.

Først og fremmest en udvidelse af politistyrken og en tilgang af ressourcer.

Den svenske rigspolitichef har selv gennem længere tid efterlyst mindst 2.000 ekstra politifolk.

De fleste partier i den svenske rigsdag har varmet op i løbet af 2017 med rundhåndede forslag, men først i weekenden kom den svenske regering med sit eget udspil.

Det var så til gengæld til at føle på.

Næste år, i 2018, vil det svenske politi således modtage over to milliarder svenske kroner ekstra, og over en tre-årig periode er der i alt afsat over 7,1 milliarder svenske kroner udover det eksisterende budget.

- Mange efterforskninger lægges ned, og i dele af landet undrer man sig over, om politiet overhovedet har en chance for komme, når folk ringer. Ambitionsniveauet må hæves markant, fortalte den svenske statsminister Stefan Löfven, da han præsenterede udspillet.

De mange penge skal gå til at udvide politistyrken, investeringer og til at forbedre arbejdsmiljøet.

Sidstnævnte i samarbejde med medlemsorganisationerne.

Det er tanken at der skal oprettes 10.000 nye politistillinger frem mod 2024.

Såvel den svenske rigspolitichef , som det svenske politiforbund, Polisforbundet, roser udspillet:

- Endelig et reelt og absolut nødvendigt tilskud, som vi har ventet på længe. Det er glædeligt at regeringen har indset, hvor alvorlig politiets ressourcemangel er, lyder det fra det svenske politiforbunds formand, Lena Nitz.

Hun håber, at milliardtilskuddet vil smitte af på løn og arbejdsforhold.

 - Jeg synes og jeg forudsætter, at det her er et tydeligt økonomisk incitament til at hæve politilønninger, og for bedre arbejdsvilkår og arbejdsmiljø, siger hun.