facebook twitter
BLOG

Måltal - med mere mening og mindre kvantitet

"2018 er det rent faktisk hensigten at måltal skal give mening"

Læs blog

En enkelt sygemelding kan vælte læsset

Illustration: Lars Vegas
Bornholms Politi kan ikke få enderne til at nå sammen rent personalemæssigt. Med jævne mellemrum går kredsen under minimumsbemandingen i beredskabet, når der er sygdom, for der er ingen at kalde på vagt. Der mangler 10-11 polititjenestemænd i kredsen. Oveni kommer kravet om et selvbærende beredskab. En nærmest umulig opgave. Foreningsformanden melder om nedslidte kolleger og et stigende sygefravær. Håbet fra såvel politiforening som ledelse er, at nyuddannede politifolk kan blive fast stationeret i Bornholms Politi.
  24/4-2017
Det er ikke nyt, at det kan være svært at rekruttere arbejdskraft til Bornholm. Herunder til politiet. Men Bornholms Politi har sjældent haft så svært ved at få udfyldt deres tjenesteplaner som nu. En kombination af polititjenestemænd, som går på pension, skifter kreds eller holder barsel har presset antallet af politiansatte i bund.
Oprindeligt er Bornholms Politi normeret til 61 polititjenestemænd. P.t. – med assistance fra Københavns Vestegns Politi – er man oppe på 50 m/k.

- Vi mangler altså 10-11 politifolk. Vores beredskab er i dag er så tyndt besat, at selv den mindste sygemelding kan vælte læsset, for der er nærmest ingen at indkalde, fortæller formand for Bornholms Politiforening, Michael Per Mortensen.

Ubesvarede opkald

Den skrabede bemanding slider på de tilbageværende. Foreningsformanden kan berette om kolleger, der kun tager deres telefon, når de har fri, hvis de kan se, hvem der ringer. De vil ikke risikere at blive kaldt på arbejde – igen.

Det er heller ikke længe siden, at Michael Per Mortensen havde besøg på sit foreningskontor af en kollega fra beredskabet med tårer i øjnene.
Kollegaen havde kørt nat lørdag og søndag. Mandag var udligningsfri, og tirsdag mødte han på formiddagsvagt. Men allerede ved frokosttid fik han at vide, at han på grund af sygdom i beredskabet skulle møde ind igen om aftenen på nattevagt. Der var ingen andre at trække på.

- Det var jo slet ikke rimeligt over for kollegaen, hvilket jeg pointerede over for ledelsen. Det endte derfor med, at man gik én mand under minimumsbemandingen om eftermiddagen, og kollegaen på eftermiddagsvagten blev så rykket over på en nattevagt, fortæller Michael Per Mortensen.

Ned i bemanding – igen

Et par dage senere melder en kollega sig syg. Han skulle have kørt nat i den pågældende weekend. En anden kollega fik inddraget sin friweekend, lige inden han skulle på en længere rejse med sin hustru i forbindelse med nogle presserende, familiemæssige begivenheder.

- Det faldt godt nok heller ikke i god jord. Han skældte og smældte, for han og konen skulle have ordnet de sidste praktiske ting i den weekend.  Løsningen blev, at vi gik én under minimumsbemandingen i den pågældende weekend – det vil sige, at der var tre på vagt i stedet for fire, siger Michael Per Mortensen og tilføjer, at det slider rigtigt meget på kollegerne ikke at vide sig sikre på, at de har fri, når de er sat ud til det. Og så er der selvfølgelig det sikkerhedsmæssige aspekt i, at man er tvunget til at gå ned under minimumsbemandingen.

- Det betyder, at der er nogle patruljebiler med kun én politimand/-kvinde i. Kollegaen sendes naturligvis kun til de ”ufarlige” sager, men noget kan jo pludselig udvikle sig, og rykdækningen til kollegerne i den anden patruljebil er også svækket, siger Michael Per Mortensen.

Bornholms Politi har behov for en bemandingsmæssig ”redningskrans” i form af faststationerede politifolk. Det mener såvel politiforening som øverste ledelse i Bornholms Politi. På billedet ses foreningsformand Michael Per Mortensen.

 

Assistance er en ufleksibel løsning

Københavns Politi har tidligere assisteret Bornholms Politi. Men efter terrorhændelsen i 2015 har det ikke været muligt at sende københavnske politifolk til klippeøen. Tværtimod har København selv haft behov for at modtage assistance fra andre kredse. Siden den 1. marts i år er Københavns Vestegns Politi begyndt at yde assistance til de bornholmske kolleger. De sender løbende fem mand afsted et halvt år ad gangen. I juli og august er det 10 mand på grund af sommertravlhed.

- Vi er glade for assistancen. Problemet med den er dog, at det er en dyr løsning i time-/dagpenge, huslejetilskud og betalte hjemrejser til de assisterende kolleger. Der mangler desuden kontinuitet, fordi de rejser hjem efter et halvt år, og ordningen er mindre fleksibel i forhold til, hvis vi havde faststationerede folk. Når kollegerne fra Vestegnen har fri, tager de naturligvis hjem til deres familie og venner på Sjælland, men det betyder, at vi ikke kan kalde dem ind, hvis der opstår sygdom. Så må vi atter trække på vores egne folk, forklarer Michael Per Mortensen.

Han tilføjer dog, at når folk først er på arbejde, er Bornholm jo ikke en kreds, hvor man har rasende travlt.
 - Det stressende er aldrig at vide, om ens fridag med familien holder eller ej.

Skændes indbyrdes

I et forsøg på at få enderne til at nå nogenlunde sammen har kredsledelsen indført nogle midlertidige ændringer. Blandt andet lukkede man narkoafdelingen og overførte de to mand til beredskabet. Det samme skete med færdsels- og hundefolkene. Sidstnævnte har dog stadig mulighed for at passe deres træning med hundene. De midlertidige ændringer skabte utilfredshed og bevirkede blandt andet, at de to politifolk fra narkoafdelingen er søgt væk og har fået arbejde i en anden politikreds.

- Udfordringen er at tiltrække nye folk til en kreds, som er kørt så lavt ned som vores. Det giver selvsagt et dårligt arbejdsmiljø, når kollegerne er så pressede, som de er. Vi skændes indbyrdes mellem afdelingerne om, hvem der har mindst at lave, og derfor bedst kan sponsere i beredskabet, og det er virkelig ikke en sund kultur. Kritikken rettes naturligvis også mod vores ledelse, men de er jo ikke alene ansvarlige for den situation, som Bornholms Politi står i, siger Michael Per Mortensen.

Sygefraværet blandt de ansatte i Bornholms Politi er da også stigende. Det viser Koncern HR’s seneste opgørelse. I 2016 faldt sygefraværet ellers generelt i dansk politi med 0,6 dage pr. medarbejder i sammenligning med 2015. Men på Bornholm steg det med 0,9 dage. Den største stigning i en kreds.

Oveni kommer, at dansk politi er i færd med at indføre selvbærende beredskaber. Også på Bornholm, selvom det næsten er en umulig opgave, når kredsen i forvejen mangler politifolk.
- Med et selvbærende beredskab slipper vi godt nok for de mange sponseringer, men konsekvensen er, at vi kommer til at drive urimelig rovdrift på beredskabsfolkene, forudser
Michael Per Mortensen.

Nyuddannet og faststationeret

Såvel øverste ledelse som Bornholms Politiforening er enige om, at der meget snart må findes en mere permanent løsning på Bornholms Politis bemandingsproblemer end ”blot” at modtage assistance. 
En løsning kunne være, at kredsen selv begynder at uddanne politifolk. Det var ikke muligt så længe uddannelsen var en bacheloruddannelse, men efter ændring af uddannelsen er det måske en vej at gå.
- Realistisk set kan vi ikke klare mere end to politielever ad gangen, så længe de skal bruge vejleder, så der er også brug for andre tiltag, mener Michael Per Mortensen.
En anden mulighed kunne være at få faststationeret politifolk, der er nyuddannede fra andre kredse.
En løsning, som chefpolitiinspektør i Bornholms Politi, Ole Bolvig Hansen, hælder til.
- Vi er i løbende dialog med Rigspolitiet om vores rekrutteringsudfordringer i relation til politikredsen.  Vi vil jo meget nødigt ende med, at politifolk skal tvangsstationeres til vores kreds. Det er dog min vurdering, at den bedste løsning i den nuværende situation vil være, at vi kan modtage nyuddannede politifolk, der bliver faststationeret hos os. En sådan løsning kan udmøntes på flere måder, og bør således drøftes nærmere. Personligt mener jeg, at uddannelsen af de politistuderende helt eller delvist skal foregå i en anden politikredskreds, da vi hudløst ærligt må sige, at vores organisation og opgaveportefølje er for lille til, at vi kan tilbyde den fulde uddannelsespakke inden for politiets kerneopgaver til de politistuderende, siger Ole Bolvig Hansen.
Foreningsformand Michael Per Mortensen bifalder forslaget:
- Jeg vil bare gerne have ansat nogle folk!