facebook twitter

Ny justitsminister – hvad vil Søren Pape?

Søren Pape Poulsen, ny øverste chef for politiet: "Dansk politi skal fortsat være et enhedspoliti med høj faglig kompetence".
En ny mand er i stolen som øverste chef for politiet. Men hvad vil Søren Pape, og hvad står han for? Fagbladet DANSK POLITI har stillet spørgsmål til ministeren.
  21/12-2016

 

Du har sagt ja til at være justitsminister i en tid, hvor politiet er under pres og forandring, hvilke tanker gør du dig om øjeblikkets situation?

- Dansk politi har længe været under pres. Lange vagter, inddragede friweekender og udstationeringer har haft store konsekvenser for de enkelte betjente og for deres familier.

- Grænsekontrol, bevogtning af potentielle terrormål og skyderier i gaderne har krævet, og kræver fortsat, mange ressourcer. Det er jeg meget opmærksom på, og jeg kan love, at jeg vil arbejde hårdt på, at vi får forbedret situationen for betjentene.

- Samtidig er vi alle på den værst tænkelige måde blevet mindet om, hvilken barsk virkelighed politiet må agere i. Det var således med stor sorg, at jeg modtog den triste meddelelse om, at vi har mistet en af vores politibetjente. Mine tanker og dybe medfølelse går til de pårørende og til kollegerne på Vestegnen. Det er vigtigt for mig at slå fast, at vi under ingen omstændigheder skal acceptere en tilstand, hvor dem, der passer på os, bliver angrebet.

Har du særlige mærkesager i forhold til ministerposten?

- Som justitsminister vil jeg føre en politik, der sikrer tryghed for borgerne. I Danmark skal man trygt kunne færdes på gader og stræder.

- Derfor vil jeg også sætte hårdt og kontant ind over for rocker- og bandekriminaliteten. Regeringen vil skærpe straffene for skydevåben, og lige i øjeblikket arbejder vi med en ny rocker- og bandepakke.

- Samtidig vil jeg reformere indsatsen mod ungdomskriminalitet, for det er meget vigtigt for mig, at vi får bremset de unge, der er på vej ned ad en forkert sti.

- Sidst – men ikke mindst – vil jeg værne om et stærkt dansk politi. Vi skal også i fremtiden have et af verdens bedste politikorps. 

Du starter stort set samtidig med vedtagelsen af en politikadet-ordning, som ikke bliver modtaget med kærlige følelser af alle politifolk. De føler måske, at noget af deres identitet går tabt, når politikadetter i uniform, og et halvt års uddannelse i ryggen, bliver synlige på gaden og grænsen fra efteråret 2017. Hvad er dit forhold til den nye kadetuddannelse?

- Som jeg var inde på tidligere, har landets politibetjente og familier længe været under et massivt pres. Vi har lyttet til jer og har mærket, at den situation, som vi står i, ikke er holdbar.

- For at løse det akutte behov for flere medarbejdere og skabe en ny rekrutteringskanal til politiet, har vi valgt at etablere politikadetuddannelsen. Den nye, uniformerede medarbejdergruppe i politiet vil betyde, at flere betjente hurtigt kan komme tilbage til deres politikredse. Det, synes jeg, er en rigtig god løsning. 

For Politiforbundet er det afgørende, at der er tale om en rekrutteringskanal til politiet, og at der stadig kun er ET politi, med fagligt højt niveau. Deler du den holdning?

- Dansk politi skal fortsat være et enhedspoliti med høj faglig kompetence. Men hvis vi skal sikre os, at politiet fortsat er et af verdens bedste, må vi tage højde for, at politiet bruger mange ressourcer på indsatsen mod terror og grænseindsatsen.

- Politikadetterne får en række vigtige opgaver med bevogtning af terrormål, grænsekontrol, transport og udsendelse.

- Men det er bestemt min forventning –  og mit håb –  at mange af de nye politikadetter vil få blod på tanden og vil fortsætte deres karriere som fuldt uddannede politibetjente. Så, svaret er ja; jeg ser bestemt politikadetterne som en ekstra rekrutteringskanal til politiets basisuddannelse.

Hvad er vigtigt, set fra din stol, når det handler om politiet i de kommende år?

- Den vigtigste opgave, som politiet overhovedet har, er at hjælpe borgere og virksomheder, der udsættes for kriminalitet.

- Vi skal i Danmark have et stærkt politi, som skaber tryghed for borgerne. Et politi, som kan øge presset på rockere og bander. Et politi, som er tæt på borgerne, men som også kan imødegå nye kriminalitetsformer som it-kriminalitet, økonomisk kriminalitet og grænseoverskridende kriminalitet.  

Vil dit kendskab fra den kommunale verden spille ind i forhold til blandt andet detailstyring og tiden efter New Public Management?

- Vi politikere på Christiansborg skal have tiltro til, at politiet selv er de bedste til at udføre og planlægge politiarbejdet. Vi skal ikke detailstyre. I stedet skal vi have fokus på at opstille få mål, som sætter den overordnede retning for dansk politi.

Sikkerhedsbranchen og andre faggrupper byder i disse år ind på politiets arbejde. Hvordan stiller du dig i forhold til opgaveglidning fra politiuddannede?

- I en presset tid skal vi sørge for, at betjentene friholdes til politiarbejde. Derfor ansætter vi for eksempel civile til at løse nogle af de opgaver, der ikke kræver politiuddannelse. Det, synes jeg, giver god fornuft. 

De sidste to år har været barske for mange politifamilier, fordi vagtplanerne har været så pressede, og mange fridage er blevet inddraget. Hvordan forholder du dig til det?

- Når vagtplaner bliver ændret, og friweekender inddraget, så betaler betjentene og familierne en høj pris for vores andres tryghed. Derfor har jeg også stort fokus på at aflaste politiet fra det store arbejdspres, som I har været udsat for.

Hvad er din holdning til måltal i politiet? Officielt burde de være afskaffet, men spørger man politifolk, så fylder de mindst ligeså meget som tidligere, blot under nye navne som resultatmål og pejlemærker. Skal politiet fortsat arbejde efter faste, udstukne mål?

- De mål, som vi sætter for politiet, skal sætte retning for politiets arbejde. Målene skal have fokus på effekten af det arbejde, som politiet leverer til borgerne. Samtidig er det vigtigt for mig, at politikredsene får det nødvendige frirum til selv at tilrettelægge indsatsen, så den er så tæt på borgerne som muligt. Derfor er jeg også glad for, at vi nu på færdselsområdet er gået væk fra ufleksible måltal. 

Politiforbundet havde et tæt samarbejde med din forgænger, vil man også se dig som minister i tæt dialog og samarbejde med politiets egen medlemsorganisation?

- Ja, det vil man bestemt. Jeg kender Claus Oxfeldt fra mit tidligere virke som retsordfører, og jeg har stor respekt for hans holdninger og hans arbejde. Jeg mødtes da også med ham i min første uge som minister, og jeg regner med, at vi kommer til at holde tæt kontakt.