facebook twitter

Ny it skal hjælpe politiet med at fange forbrydere

En ny analyseplatform udrulles i dansk politi næste år. Leveret af et Silicon Valley-firma til et større tocifret millionbeløb. POL-Intel, som systemet kaldes, vil gøre det nemmere for den enkelte politiansatte at søge efter informationer. Ligesom efterforskere og analytikere får et redskab, der hurtigere kan skabe overblik og sammenhænge i store mængder af data. På sigt vil systemet også introducere helt nye arbejdsgange i dansk politi og understøtte predictive policing.
  22/12-2016

 

Systemudviklere fra det amerikanske Silicon Valley-firma, Palantir, sidder i skrivende stund hos Rigspolitiet, politiområdet i Ejby samt hos Koncern IT i Hvidovre og forbereder en pilot-udrulning af en ny analyseplatform i andet halvår af 2017. Rigspolitiet har nemlig i efteråret indgået en større, tocifret millionkontrakt med it-firmaet, der har leveret lignende platforme til andre landes politimyndigheder.

Formålet med POL-Intel er for det første at gøre det nemmere for politifolk at søge og sammenstille informationer. Det bliver ikke længere nødvendigt at skulle slå op i forskellige systemer for at skaffe oplysninger om køretøjer, personer eller andet. Fremover kan mange forespørgsler klares med én søgning i ét skærmbillede.

For det andet får efterforskere og analytikere et redskab, der hurtigt hjælper dem med at danne overblik over og visualisere store mængder data. Det er nødvendigt i en teknologisk tid, hvor dansk politi nærmest bliver oversvømmet af informationer fra blandt andet it-båret kriminalitet. Kunsten er at omdanne de mange informationer til en brugbar politividen, der kan prioriteres og handles på. 

Prioriteringer træffes gennem viden

- Vi har i dag flere opgaver end hænder i dansk politi, og derfor giver intelligent led policing rigtig god mening. Analyseplatformen vil være med til at sikre, at vi bygger vores beslutninger og prioriteringer på et vidensbaseret grundlag, så vi bruger politiets ressourcer bedst muligt og med den størst mulige effekt, siger Lars Mortensen, vicepolitiinspektør i Nationalt Efterforskningscenter (NEC) og faglig ansvarlig for projektet.

Selve grundpakken udrulles som nævnt i 2017, men i en periode på syv år sidder systemudviklere fra Palantir i Danmark for løbende at videreudvikle POL-Intel i tæt samarbejde med dansk politi. Det betyder, at platformen på den lange bane vil kunne spille sammen med endnu flere af politiets systemer og understøtte en større mængde af politiets arbejdsopgaver. Herunder også som led i predictive policing – altså hvor systemet, på baggrund af data, kan hjælpe politiet med at forudsige kriminalitetsmønstre og dermed være med til at danne grundlag for politiets disponering og prioritering.

Et værktøj, man er langt fremme med i USA. 

Tror på Palantir

Nu er ansatte i dansk politi desværre ret erfaringsramte, når der gælder it-systemer, der af den ene eller anden årsag ikke fungerer optimalt. It-understøttelsen anno 2016 lader stadig meget tilbage at ønske, og der arbejdes på forskellige platforme, som ikke kan snakke sammen. Men Lars Mortensen har store forventninger om en succesfuld implementering af den nye analyseplatform. Han er også fuld af tiltro til, at Palantir er det rette firma til at levere varen.

- Palantir er en it-virksomhed, der har leveret lignende løsninger til andre landes politimyndigheder – blandt andet i Sverige, England og USA – og har stor erfaring med at trække informationer fra mange forskellige it-systemer. Palantir har allerede bevist, at de kan det her, og at deres analyseplatform virker. Det gode er også, at de som en del af kontrakten bliver her i syv år. De er her under hele implementeringen, og indtil vi har fået videreudviklet POL-Intel i den retning, vi gerne vil. Vi forsøger desuden at skabe så stor nærhed til brugerne som muligt. Flere brugere fra politikredsene indgår i arbejdet i tæt samarbejde med Palantirs udviklere, forklarer Lars Mortensen. 

Data-disciplin er vigtig

Et par pilotkredse/afdelinger, der endnu ikke er udpeget, lægger ud med at teste POL-Intel. Siden skal systemet udbredes via e-learningsprogrammer, fysisk undervisning og superbrugere.

Alle politikredse vil i foråret få besøg af Rigspolitiet, som vil fortælle mere om analyseplatformens  muligheder, men også sprede budskabet om, at systemet ikke er bedre end de data, der lægges i det.

Vi kan investere i den fineste platform, men datakvaliteten er afgørende for, om den bliver en succes eller ej. Hvis man for eksempel ikke får skrevet den præcise adresse, signalement, modus eller andet ind i POLSAS, så bliver kvaliteten af søgninger og analyser i analyseplatformen derefter. Derfor handler det altså meget om at udøve en god data-disciplin i alle led, siger Lars Mortensen.