facebook twitter

EVALUERING AF KONFLIKTRÅD: FOREBYGGER IKKE KRIMINALITET

Mødet mellem offer og gerningsmand har ikke markant betydning for en gerningsmands risiko for at falde tilbage i kriminalitet. Det viser ny forskning. Konfliktrådsmæglere undrer sig dog over undersøgelsen, da konfliktrådet primært handler om at hjælpe ofre for kriminalitet - ikke gerningsmænd.
  26/4-2016

Justministeriets Forskningskontor har i februar foretaget en større evaluering af 5.292 konfliktrådssager. Af dem endte 2.079 med, at såvel gerningsmand som offer sagde ja til at deltage i en mægling.

Resultatet og rapporten blev offentliggjort den 15. marts i år – og kan læses på Justitsministeriets hjemmeside.

Evalueringen sker seks år efter, at lov om konfliktmægling trådte i kraft den 1. januar 2010.

Lige siden har alle politikredse tilbudt ofre og gerningsmænd muligheden for at mødes sammen med en konfliktmægler i udvalgte sager.

Ordningen er til for offeret – eller forurettedes skyld – og bruges med stor succes i flere nabolande.

De skal hjælpe dem med at aflive en række af ubesvarede spørgsmål og den frygt, som opstår efter at have været udsat for kriminalitet. Deltagelse er frivillig. Gerningsmanden får ikke rabat eller strafnedsættelse ved at deltage i et konfliktråd.

 

Kun fokus på de kriminelle

Justitsministeriet har i forbindelse med evalueringen udelukkende fokuseret på den kriminalpræventive effekt for gerningsmændene. Og altså ikke på offeret eller offerets oplevelse af konfliktrådet.

Af rapporten fremgår det, at der ikke er nogen målbar præventiv effekt ved konfliktråd.

Altså at kriminelle, som deltager i konfliktråd, ikke afholdes fra yderligere kriminalitet af den grund.

Konfliktråd forebygger ikke ny kriminalitet, fastslår forskerne på Justitsministeriets hjemmeside og fortsætter:

”Hvor ofre for kriminalitet kan have gavn af at deltage i konfliktråd, har mødet med offeret ikke markant betydning for gerningsmandens risiko for at falde tilbage i kriminalitet. Det viser ny forskning.”

Justitsminister Søren Pind udtaler i en pressemeddelelse i forbindelse med forskningsresultatet:

”For mig er det primære formål med konfliktråd at hjælpe ofre for kriminalitet til at bearbejde det, de har været udsat for. Regeringen har igangsat et stort projekt, der skal gentænke indsatsen mod ungdomskriminalitet. I den forbindelse vil vi også se på, hvordan man bruger konfliktråd i udlandet, hvor man har andre effekter af ordningen, end vi ser det herhjemme. Når det er sagt, er konfliktråd et supplement til domstolenes sagsbehandling, og man skal ikke forestille sig, at konfliktråd i sig selv kan træde i stedet for straf”, siger justitsminister Søren Pind.  

 

Mærkeligt udgansgspunkt

En række konfliktmæglere undrer sig dog over, at Justitsministeriet har valgt at forske i Konfliktrådet med det udgangspunkt. Det ville have givet større mening at tale med de forurettede som havde deltaget i Konfliktråd, og have evalueret på, hvordan de har haft det efterfølgende.

Eksempelvis hvor mange penge samfundet har sparet i forhold til manglende sygemeldinger, og ved at ofre har kunnet komme hurtigere videre med deres liv efter at have været udsat for kriminalitet, lyder kritikken.