facebook twitter

NUC-tillidsmand frygter at flytning vil udvande specialisternes opgaver

Historikken viser, at når nationale områder flyttes ud i kredsene, bliver medarbejderne med tiden en del af sponsorordningen til beredskabet. Det fortæller tillidsmand i National Udlændingecenter (NUC), Michael Beck, der derfor frygter, at det samme vil ske for NUC’s politiuddannede medarbejdere, når de flyttes til Nordsjællands Politi til årsskiftet. Politidirektør for politiområdet i Rigspolitiet, Svend Larsen, forstår usikkerheden, men kan ikke melde meget ud endnu.
  2/9-2015

Historien skræmmer lige nu hos de knap 200 medarbejdere i NUC. På et møde i mandags fik de at vide, at de operative opgaver i videst muligt omfang skal rykke til Nordsjællands Politi og dermed også et endnu ukendt antal medarbejdere. Hvor mange afgøres i de kommende måneder.

De ansatte i NUC går nu rundt med en masse uvished om, hvad fremtiden bringer. Hvor får de konkret til huse? Bliver de en enklave i den nordsjællandske kreds, der kan fortsætte med at koncentrere sig om egne, specialiserede udlændingesager? Skal de indgå i sponsering til beredskabet? Og mange andre spørgsmål.

Tillidsmand i NUC, Michael Beck, deler medarbejdernes bekymring.

- Det kan godt være, at vi som udgangspunkt skal være en enklave i Nordsjællands Politi. Det er ikke meldt ud endnu. Men historikken viser bare, at sådan plejer det ikke at gå. Det så man for eksempel, da dele af Rigspolitiets færdselsafdeling blev flyttet ud i kredsene. De blev en del af sponseringen. Det samme skete med det daværende Rejsehold, siger Michael Beck, der selv har arbejdet i NUC i 28 år.

- Hvis det også bliver scenariet for de ansatte i NUC, vil det udvande sagsområdet. Vi er specialister inden for udlændingeområdet, der har en ret kompliceret lovgivning. Over 50 af os er desuden specialuddannede til at ledsage afviste asylansøgere ud af landet. Mange af os har ikke kørt beredskab i 20 år – vi er nørder og specialister – og det vil forringe sagsbehandlingen, hvis vi skal levere spons, og andre overtager sagerne, forudser Michael Beck.

Få svar

Svend Larsen, politidirektør for politiområdet i Rigspolitiet, forstår usikkerheden blandt medarbejderne i NUC. Men han kan endnu ikke svare på ret mange af de spørgsmål, der presser sig på.

Strategien har været at melde hurtigt ud med den overordnede beslutning om, at mange af de operative opgaver i NUC skal flyttes til Nordsjællands Politi til årsskiftet. Herefter er opgaven i de kommende måneder at få kortlagt, hvilke opgaver det drejer sig om, antallet af medarbejdere som skal flytte med, hvor de fysisk skal have til huse, og hvordan arbejdsvilkårene bliver. Eksempelvis om de politiuddannede NUC-medarbejdere skal indgå i det nordsjællandske beredskab.

- Afklaringen skal ske hurtigst muligt og i tæt samarbejde med ledelse og medarbejderrepræsentanter i NUC samt med Nordsjællands Politi, siger Svend Larsen.

Færre driftsopgaver giver tid til strategisk fokus

Politidirektøren kan dog godt fortælle om baggrunden for, at det lige er NUC’s operative opgaver – og ikke eksempelvis de kriminaltekniske under National Kriminalteknisk Center (NKC) – som skal rykkes ud i en kreds.

- Primært sker det ud fra et ønske om at have et mere strategisk og overordnet fokus i Rigspolitiet. At være et hovedkvarter. Det bliver der bedre overskud til, hvis der er færre driftsopgaver. Kan driftsopgaverne løses lige så godt i en kreds, skal det fremover ske herfra. Vi har i direktionen vurderet, at det vil give mening at flytte flere af NUC’s driftsopgaver til Nordsjællands Politi, blandt andet fordi asylregistreringen foregår i Sandholmlejren. Til gengæld mener vi, at synergieffekten ved at have de kriminaltekniske operative opgaver i NKC i nærheden af NEC og NC3 er så stor, at disse opgaver skal forblive i Rigspolitiet, forklarer Svend Larsen.

Politidirektøren lover, at flytningen af NUC’s operative opgaver ikke er en spareøvelse. Der vil ikke blive nedlagt stillinger.
- Det vil jeg gerne berolige med. Omvendt ved jeg godt, at de praktiske forhold betyder meget for medarbejderne. Hvor de skal høre til og under hvilke vilkår. Der knyttes naturligvis et stort HR-spor til hele processen, og som sagt arbejder vi på, at der kommer en afklaring så hurtigt som muligt for den enkelte medarbejder, siger Svend Larsen.

Læs også: Mere fokus på politiets kerneopgaver og en bedre koordinering af nye tiltag